Mari Nygård

Nestleder for grunnutdanning. Førsteamanuensis i norskdidaktikk. (Forskningstermin høsten 2020)

Institutt for lærerutdanning
73412782 91858432

Bakgrunn og aktiviteter

Mari Nygård (1976) er nestleder for grunnutdanning ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Hun er også førsteamanuensis i norskdidaktikk ved samme institutt. Hun har hovedfag og doktorgrad innenfor nordisk språk fra NTNU.

Forskningsinteresser

 • Grammatikk og grammatikkdidaktikk
 • Språklæring og språklig bevissthet
 • Norsk som andrespråk
 • Den første skriveopplæringa

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

 • Nygård, Mari. (2020) Grammatiske studier av elevers skriftspråkskompetanse. Master i norsk. Metodeboka 2.
 • Brøseth, Heidi; Nygård, Mari. (2019) Grammatikkdidaktikk. Språket som system: Norsk språkstruktur.
 • Hårstad, Stian; Nygård, Mari. (2017) Å forstå andrespråkelevers norsk. Norsk 5-10: Språkboka.
 • Igland, Mari-Ann; Nygård, Mari. (2017) Føreord. Norsk 5-10: Språkboka.
 • Igland, Mari-Ann; Nygård, Mari. (2017) Innleiing. Norsk 5-10: Språkboka.
 • Nygård, Mari. (2017) Grammatikk i norskfaget. Norsk 5-10: Språkboka.
 • Nygård, Mari. (2017) Språkopplæring for minoritetsspråklige elever. Hva krever det av læreren?. Mangfold gjennom anerkjennelse og inkludering i skolen.
 • Nygård, Mari; Matre, Synnøve. (2017) Språksyn og språkteoretiske tilnærmingsmåter. Norsk 5-10: Språkboka.
 • Nygård, Mari. (2014) Norwegian discourse ellipses in the left periphery - interacting structural and semantic restrictions. The Sociolinguistics of Grammar.
 • Nygård, Mari. (2011) Architecture of Grammar and Phi-feature Valuing in Clause-initial Discourse Ellipses. On Words and Sounds: A Selection of Papers from the 40th PLM, 2009.
 • Nygård, Mari; Eide, Kristin Melum; Åfarli, Tor Anders. (2008) Ellipsens syntaktiske struktur. Språk i Oslo. Ny forskning omkring talespråk.

Rapport/avhandling

 • Nygård, Mari. (2013) Discourse ellipsis in spontaneously spoken Norwegian. Clausal architecture and licensing conditions. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2013. ISBN 978-82-471-4330-8. Doktoravhandlinger ved NTNU (115).
 • Nygård, Mari; Åfarli, Tor A. (2013) Discourse ellipsis in spontaneously spoken Norwegian: Clausal architecture and licensing conditions. 2013. ISBN 978-82-471-4330-8. Doktoravhandlinger ved NTNU (115).