COTED: Collaboration for Teacher Education

Forskning – Institutt for lærerutdanning

COTED: Collaboration for Teacher Education

Forskningsgruppa COTED ble etablert høsten 2015. 


Den langsiktige målsettingen til forskningsgruppen COTED er å bidra til en forskningsbasert lærerutdanning. Gjennom å forske på NTNUs universitetsskoleprosjekt ønsker vi å bidra til at NTNU lykkes med sin målsetting om at universitetsskoleprosjektet skal føre til en bedre lærerutdanning.

COTED skal utvikle ny kunnskap om partnerskap i lærerutdanningen, i tillegg å informere og utvikle NTNUs prosjekt. Dette gjør vi gjennom å forske på de sentrale tiltakene i universitetsskoleprosjektet som igangsettes:

  • Utvikling av en modell for organisering av samarbeid om universitetsskoleprosjekter
  • Utvikle læreres veilednings- og FoU kompetanse
  • Bygge sterkere forpliktelser blant lærere i den disiplinorienterte lærerutdanningen
  • Utdanne lærerstudenter i en lærerutdanning der teori og praksis er nært knyttet sammen

COTED har skal også bidra til internasjonal forskningslitteratur om partnerskap i lærerutdanningen, som kan være relevant for andre prosjekter av lignende art andre steder.


Utvalgte publiseringer:

Engvik, G., & Emstad, A. B. (2017). The importance of school leaders’ engagement in socialising newly qualified teachers into the teaching profession. International Journal of Leadership in Education, 20(4), 468–490. https://doi.org/10.1080/13603124.2015.1048745

Lejonberg, E., Elstad, E., & Christophersen, K. A. (2017). Teaching evaluation: antecedents of teachers’ perceived usefulness of follow-up sessions and perceived stress related to the evaluation process. Teachers and Teaching, 1–15. https://doi.org/10.1080/13540602.2017.1399873

Lejonberg, Eli; Elstad, Eyvind; Sandvik, Lise Vikan; Solhaug, Trond; Christophersen, Knut-Andreas. (2018) Mentors of preservice teachers: The relationships between mentoring approach, self-efficacy and effort. International Journal of Mentoring and Coaching in Education. vol. 7 (3).

Lejonberg, E., Elstad, Sandvik, L. V., E., Solhaug, T. Christophersen, K.-A. (2018) Developmental relationships in schools: pre-service teachers’ perceptions of mentors’ effort, self-development orientation, and use of theory, Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning, 26:5, 524-541, 10.1080/13611267.2018.1561011

Solhaug, T., & Dahl, T. (2016). Assessing the Outcome of Teacher Education Programs in Norway: An Analysis and Discussion of the Factor Structure in Domains of Teacher Practicum for Student Teachers at Three Norwegian Universities. Creative Education, 7, 1518–1536. https://doi.org/10.4236/ce.2016.710157

Medlemmer i forskergruppe

Eyvind Elstad, Professor


Eli Lejonberg, Førsteamanuensis


Knut-Andreas Christophersen


Stipendiat tilknyttet prosjektet

Kristin Norum Skoglund, Stipendiat

  • NTNU, Institutt for lærerutdanning, NTNU
  • Kristin undersøker ledelse og organisering av samarbeid i universitetsskoleprosjektet i Trondheim.