Bakgrunn og aktiviteter

Fagområde: Yrkesfaglærerutdanning i Helse- og oppvekstfag. Yrkespedagogikk. Generell didaktikk. Yrkesdidaktikk. Yrkesdidaktikk i integrete emner i helse -og oppvekstfag. Pedagogikk, rådgiving og veiledningsmetodikk.Organisasjon,ledelse og karriereveiledning. Sertifisert Lifo veileder.

Fokus i forskning :

Yrkesfaglærerens profesjonelle utvikling.

Yrkesretting , veiledning av nyutdannede lærere, vurdering, relevans og kunnskapsutvikling innen yrkesfaglig opplæring i skole og bedrift.

Skolebaset kompetanseutvikling -  Kultur for vurdering for og av læring gjennom utvikling av tolkningsfellesskap og tverrfaglig samarbeid innen yrkesfaglige utdanningsprogram.

Ledelse av profesjonell utvikling i profesjonelle læringsfellesskap (PLF)

Organisering av veiledning og vurdering ved halvårsvurdering av lærlinger i bedrift