Sissel Utgaard

Universitetslektor med tilleggsutdanning Institutt for lærerutdanning
73590415 98020535
Jonsvannsveien 82, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

Fagområde: Helse- og sosialfag. Yrkespedagogikk. Generell didaktikk. Yrkesdidaktikk for helse- og oppvekstfag. Pedagogikk, rådgiving og veiledningsmetodikk.Organisasjon og ledelse, karriereveiledning.

Fokus i forskning :

Yrkesfaglærerens profesjonelle utvikling det første året i yrket.

Yrkesretting , relevans og kunnskapsutvikling innen helse- og oppvekstfag.

Skolebaset kompetanseutvikling -  Kultur for vurdering for og av læring gjennom utvikling av tolkningsfellesskap og tverrfaglig samarbeid innen yrkesfaglige utdanningsprogram.