Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Oddane, Torild A Wathne. (2017) Kreativitet og innovasjon. Fem sider av nesten samme sak. Fagbokforlaget. 2017. ISBN 978-82-450-1826-4.

Del av bok/rapport

  • Oddane, Torild A Wathne. (2017) Kreativitet - magisk moteord eller nøkkel til en bedre verden?. Bred og spiss! NTNU Handelshøyskolen 50 år: En vitenskapelig jubileumsantologi.
  • Oddane, Torild A Watne. (2015) Improvisasjon - en nøkkel til rytmisk smidig beredskap overfor det uforutsette. Pedagogikk for det uforutsette.
  • Oddane, Torild A Watne; Wennes, Grete. (2015) Ledelse som læring i et ekspertmiljø. Fra minifiolinist til TrondheimSolist. Ledelse for læring i mulighetenes skole. Skoleledelse i skjæringsfeltet mellom allmenndanning og talentutvikling..
  • Oddane, Torild A Watne. (2014) Kreativitetsledelse som orkestrering av kollektiv improvisasjon. Et praksisperspektiv på ledelse.

Rapport/avhandling

  • Oddane, Torild Alise Wathne; Levin, Morten. (2008) Organizational Conditions for Innovation - A Multiperspective Approach to Innovation in a Large Industrial Company. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-471-1296-0. Doktoravhandlinger ved NTNU (297).
  • Oddane, Torild Alise Wathne; Lysklett, Sissel Rolness. (2003) Improvisasjon - nøkkelen til kreativitet og nyskapning. 2003.