Bakgrunn og aktiviteter

Hilde Ervik er ved Fagseksjon for naturfagene.

 

Forskning

Tilknyttet forskningsgruppa INUBU (Innovativ Naturfag-Utdanning for Bærekraftig utvikling) https://www.ntnu.no/ilu/inubu
 

ENSITE (2019-2022) is an Erasmus+ project supporting the development of future science and maths teachers’ environmental citizenship and related teaching competences. 

The team from ILU will design a teaching module on plastic waste. The aim of this module is to present an up-to-date status of the research on SSI issues related to plastic waste, and contribute to raising public awareness among the young generations. https://www.ntnu.edu/ilu/ensitehttps://www.ntnu.edu/ilu/ensite

NATURFAGLIG LITERACY I SKOLE OG LÆRERUTDANNING (2020 - )
Denne forskningsgruppa ser på naturfaglig literacy i skole og lærerutdanning – både grunnutdanning og etterutdanning. Vårt overordnede mål er å fremme elevers naturfaglige literacy ved å jobbe med elever i skolen, lærerstudenter og lærere i skolen. Eksempler på fokusområder for forskningsgruppa er utforskende arbeidsmåter, utforskende samtale, skriving i naturfag, relevans i utdanningen, kritisk tenkning, utdanning for bærekraftig utvikling og sosiovitenskapelige problemstillinger. Forskningsgruppa er en del av det større literacymiljøet ved ILU, NTNU. https://www.ntnu.no/ilu/naturfaglig-literacy