Bakgrunn og aktiviteter

Hilde Ervik er ved Fagseksjon for naturfagene.

 

Forskning

Tilknyttet forskningsgruppa INUBU (Innovativ Naturfag-Utdanning for Bærekraftig utvikling) https://www.ntnu.no/ilu/inubu
 

ENSITE (2019-2022) is an Erasmus+ project supporting the development of future science and maths teachers’ environmental citizenship and related teaching competences. 

The team from ILU will design a teaching module on plastic waste. The aim of this module is to present an up-to-date status of the research on SSI issues related to plastic waste, and contribute to raising public awareness among the young generations. https://www.ntnu.edu/ilu/ensitehttps://www.ntnu.edu/ilu/ensite

NATURFAGLIG LITERACY I SKOLE OG LÆRERUTDANNING (2020 - )
Denne forskningsgruppa ser på naturfaglig literacy i skole og lærerutdanning – både grunnutdanning og etterutdanning. Vårt overordnede mål er å fremme elevers naturfaglige literacy ved å jobbe med elever i skolen, lærerstudenter og lærere i skolen. Eksempler på fokusområder for forskningsgruppa er utforskende arbeidsmåter, utforskende samtale, skriving i naturfag, relevans i utdanningen, kritisk tenkning, utdanning for bærekraftig utvikling og sosiovitenskapelige problemstillinger. Forskningsgruppa er en del av det større literacymiljøet ved ILU, NTNU. https://www.ntnu.no/ilu/naturfaglig-literacy

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Ervik, Hilde. (2019) Miljøovervåking i tareskogen. 2019. ISBN 978-82-92505-00-7. Sl-serien (19).
  • Ervik, Hilde; Arnesen, Odd Arne. (2019) Bærekraftig utvikling i havet. 2019.
  • Rossing, Nils Kristian; Johansen, Astrid; Ervik, Hilde; Eggen, Per-Odd; Bungum, Berit. (2019) Science Camp 2019. 2019. ISBN 978-82-8054-201-4.
  • Ervik, Hilde; Arnesen, Odd Arne. (2018) Læringsprogrammet Marint Søppel. 2018.
  • Ervik, Hilde. (2017) Miljøovervåking i tareskogen. 2017.
  • Rossing, Nils Kristian; Haug-Warberg, Tore; Ervik, Hilde. (2017) Fra jern til rust til maling og tilbake. 2017.
  • Rossing, Nils Kristian; Vaagland, Henriette; Eggen, Per-Odd; Johansen, Astrid; Ervik, Hilde. (2017) Science Camp 2017. 2017. ISBN 978-82-7923-083-0.
  • Reitan, Berit; Ervik, Hilde. (2016) FYR – Fellesfag, yrkesretting og relevans. 2016.
  • Ervik, Hilde; Frøyland, Merethe. (2014) Energiskolene. 2014.
  • Ervik, Hilde. (2009) Bioteknologi i videregående skole. Hva påvirker elevers kunnskap og holdninger? : en studie av elevers kunnskap om og holdninger til bioteknologi og etiske problemstillinger knyttet til bioteknologi . 2009.