Bakgrunn og aktiviteter

 

Elin Angelo (Ph.D) er professor i musikkpedagogikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, program for lærerutdanning. Hun underviser på grunn- og masternivå i musikk- og kunstpedagogikk, og på PhD-nivå i vitenskapsfilosofi og kvalitativ forskning. Hun er en av grunnleggerne og valgt leder for Nettverk for kulturskolerelatert forskning, og ledet i 2015-2017 et nasjonalt forskningsprosjekt knyttet til kulturskoleutvikling: IRISforsk, med forskere fra musikkutdanning, lærerutdanning, skoleledelse og skoleutvikling. Hun leder fra 2018 forskningsnettverket Musikklærerutdanning i utvikling (MiU), er del av forskningsgruppen i det internasjonale prosjektet Discourses of Academization and the Music Profession in Higher Music Education, i forskningsgruppen Musikk, teknologi og didaktikk (MusTed) og Kunstløft i samarbeid (KiS). Hennes arbeid er publisert i Action, Criticism and Theory for Music EducationInternational Journal for Community MusicNordic Research in Music Education YearbookThe Nordic Journal of Cultural Policy, Acta Didactica Norge og i Journal for Research in Arts and Sports Education. Hun er del av redaksjonsteamet i European Journal of Philosophy in Arts Education og i Journal for Research in Arts and Sports Education. Før vitenskapelige ansettelser ved NTNU og ved Dronning Mauds Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) har Angelo undervist i kulturskole, det frivillige musikkliv, barnehage, grunnskole og videregående skole, og hatt ansettelsesforhold som saksofonist i forsvarets musikk, symfoniorkester og i freelance-prosjekter. Hun har gradsgivende utdanning fra musikkonservatoriet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet, fra Norges Musikkhøgskole og fra NTNU.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2019

2018

2017

2016

2015

2014

 • Angelo, Elin. (2014) Profesjonsforståelser og kunstpedagogikk. Praksiser i musikkfeltet. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 978-82-321-0216-7.
 • Angelo, Elin; Kalsnes, Signe. (2014) Kunstner eller lærer? Profesjonsdilemmaer i musikk- og kunstpedagogisk utdanning. Cappelen Damm Akademisk. 2014. ISBN 978-82-02-41507-5.

2013

2012

2011

 • Angelo, Elin. (2011) Allmenn musikkdidaktikk finnes ikke. Eller?. Konferanse, nettverk for kulturskolerelatert forskning . NMH/ Norsk kulturskoleråd; Oslo, NMH. 2011-03-23 - 2011-03-23.
 • Angelo, Elin. (2011) Instrumentalpedagog og brobygger mellom utøving, kulturdeltakelse og pedagogisk virksomhet/ En musikklærers profesjonsforståelse. NAFOL nasjonal konferanse . NAFOL / Høgskolen i Bergen; Bergen. 2011-10-09 - 2011-10-09.
 • Angelo, Elin. (2011) Music Education as Dialogue Between the Outer and the Inner / A Jazz Pedagogues Philosophy of Work http://ir.lib.uwo.ca/lme/May30/Program/26/. Leading Music Education Conference . The University of Western Ontario, Canada; The University of Western Ontario,. 2011-05-28 - 2011-05-31.

2010

 • Aalberg, Elin Angelo. (2010) Essence or Structure? which insights can a heideggerian perspective provide, compared to a foucaultian perspective, in research of music education?. NNMPF konferanse 2010 . Nordic Network for Research in Music Education; Malmö. 2010-04-21 - 2010-04-23.

2009

 • Aalberg, Elin Angelo. (2009) Om kulturskolenes kompetansebehov. Ledersamling, Norsk kulturskoleråd . Norsk Kulturskoleråd Sør-Trøndelag; Inderøya. 2009-11-27 - 2009-11-27.
 • Aalberg, Elin Angelo; Semundseth, Marit. (2009) Skapende læring i norsk og musikk - Sprusikk. Utdanning. vol. 11.

2008

 • Aalberg, Elin Angelo. (2008) Det er en kunst å være god lærer. Derfor må kunstfag være en kjerne i lærerutdanningen http://www.utdanningsnytt.no/templates/udf20____18148.aspx. Utdanning.
 • Aalberg, Elin Angelo. (2008) Kunstskapsskolen. Kulturtrøkk.
 • Aalberg, Elin Angelo. (2008) Kunstskapsskolen. Publisert i adresseavisa 24.sept 2008. http://www.adressa.no/meninger/kronikker/article1158024.ece. Adresseavisen.
 • Aalberg, Elin Angelo; Semundseth, Marit. (2008) Språk + musikk = Sprusikk. GLSM, Grunnleggende læring i et språkstimulerende miljø http://www.universitetsforlaget.no/boker/pedagogikk/katalog?productId=874450.

2007

 • Aalberg, Elin Angelo. (2007) Stemmen danser, kroppen synger. Om å være tilstede i egen musikkundervisning. Medlemsbrev (Foreningen Musikk fra livets begynnelse).

2006

 • Aalberg, Elin Angelo; Semundseth, Marit. (2006) Sprusikk - språkstimulering gjennom fagene norsk og musikk. Barnehagefolk.
 • Aalberg, Elin Angelo; Sæther, Morten. (2006) Barnet og musikken, innføring i musikkpedagogikk for førskolelærerstudenter. http://www.universitetsforlaget.no/boker/pedagogikk/katalog?productId=679885. Universitetsforlaget. 2006. ISBN 9788215006703.

2004

 • Aalberg, Elin Angelo; Grong, Birgitte; Hovstein Olsen, Wenche. (2004) Blanda drops for nye musikanter. Lærestoff med veiledning for musikkundervsining i korps, kulturskole, barnehage, skole mm. 2004.

2003

 • Aalberg, Elin Angelo. (2003) Hva trengs av en god kulturskolelærer?. Arabesk. vol. 3.
 • Aalberg, Elin Angelo. (2003) Musikkundervisning - enfoldig lykke i dur og moll?. Musikk kultur.
 • Aalberg, Elin Angelo. (2003) kultur i barnehagen. Musikk kultur.

2002

2000

 • Aalberg, Elin Angelo. (2000) Om nyutdannede musikkskolelæreres didaktiske beredskap. Hovedoppgave i Musikkpedagogikk hovedfag, NMH/ HiTø. 2000.