Bakgrunn og aktiviteter

Elin Angelo (Ph.D) er professor i musikkpedagogikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, Institutt for lærerutdanning, og professor 2 ved Nord Universitet. (Fra 01.01.22 er hun ansatt i delt stilling på NTNU, 50% stilling ved Institutt for lærerutdanning og 50% ved Institutt for musikk). Hun underviser på grunn- og masternivå i musikk- og kunstpedagogikk, og på PhD-nivå i vitenskapsfilosofi og kvalitativ forskning. Hun er en av grunnleggerne for (og ledet i 2015–2019) Nordisk nettverk for kulturskolerelatert forskning, og ledet i 2015-2017 det nasjonale forskningsprosjektet IRISforsk (kulturskole), med forskere fra musikkutdanning, lærerutdanning, skoleledelse og skoleutvikling. Fra 2018 har hun ledet forskningsnettverket Musikkpedagogikk i utvikling (MiU), leder arbeidspakke 4 i NFR-prosjektet OutMus (2021-2024) er del av den internasjonale forskningsgruppen i RBF-prosjektet Discourses of Academization and the Music Profession in Higher Music Education, samt del av forskningsgruppene Musikk, teknologi og didaktikk (MusTed) og Kunstløft i samarbeid (KiS). Hennes arbeid er publisert i Action, Criticism and Theory for Music EducationInternational Journal for Community MusicNordic Research in Music Education YearbookThe Nordic Journal of Cultural Policy, Acta Didactica Norge og i Journal for Research in Arts and Sports Education. Hun er hovedredaktør for den vitenskapelige skriftserien MusPed:Research, del av redaksjonsteamet i European Journal of Philosophy in Arts Education og i Journal for Research in Arts and Sports Education. Før vitenskapelige ansettelser ved NTNU og ved Dronning Mauds Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) har Angelo undervist i kulturskole, det frivillige musikkliv, barnehage, grunnskole og videregående skole, og hatt ansettelsesforhold som saksofonist i forsvarets musikk, symfoniorkester og i freelance-prosjekter. Hun har gradsgivende utdanning fra musikkonservatoriet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet, fra Norges Musikkhøgskole og fra NTNU.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

  • Angelo, Elin. (2014) Profesjonsforståelser og kunstpedagogikk. Praksiser i musikkfeltet. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 978-82-321-0216-7.
  • Angelo, Elin; Kalsnes, Signe. (2014) Kunstner eller lærer? Profesjonsdilemmaer i musikk- og kunstpedagogisk utdanning. Cappelen Damm Akademisk. 2014. ISBN 978-82-02-41507-5.

2012

  • Angelo, Elin. (2012) Profesjonsforståelser i instrumentalpedagogiske praksiser. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2012. ISBN 978-82-471-3967-7.

2000

  • Aalberg, Elin Angelo. (2000) Om nyutdannede musikkskolelæreres didaktiske beredskap. Hovedoppgave i Musikkpedagogikk hovedfag, NMH/ HiTø. 2000.