Bakgrunn og aktiviteter

 

Elin Angelo (Ph.D) er professor i musikkpedagogikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, program for lærerutdanning. Hun underviser på grunn- og masternivå i musikk- og kunstpedagogikk, og på PhD-nivå i vitenskapsfilosofi og kvalitativ forskning. Hun er en av grunnleggerne og valgt leder for Nettverk for kulturskolerelatert forskning, og leder et nasjonalt forskningsprosjekt knyttet til kulturskoleutvikling: IRISforsk, med forskere fra musikkutdanning, lærerutdanning, skoleledelse og skoleutvikling. Hennes arbeid er publisert i Action, Criticism and Theory for Music EducationInternational Journal for Community MusicNordic Research in Music Education YearbookThe Nordic Journal of Cultural Policy, Acta Didactica Norge, Journal for Research in Arts and Sports Education,  og i internasjonale og norske fagfellevurderte antologier. Hun er del av redaksjonsteamet i European Journal of Philosophy in Arts Education og i Journal for Research in Arts and Sports Education, og er en av forskerne i det internasjonale prosjektet Discourses of Academization and the Music Profession in Higher Music Education. Før vitenskapelige ansettelser ved NTNU og ved Dronning Mauds Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) har Angelo undervist i kulturskole, det frivillige musikkliv, barnehage, grunnskole og videregående skole, og hatt ansettelsesforhold som saksofonist i forsvarets musikk, symfoniorkester og i freelance-prosjekter. Hun har gradsgivende utdanning fra musikkonservatoriet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet, fra Norges Musikkhøgskole og fra NTNU.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Angelo, Elin; Rønningen, Anders; Rønning, Rut Jorunn. (2017) Forskning og utvikling i kulturskolefeltet: IRIS - den doble regnbuen. Cappelen Damm Akademisk. 2017. ISBN 9788202550028.
 • Angelo, Elin; Sæther, Morten. (2017) Eleven og musikken. Universitetsforlaget. 2017. ISBN 9788215026022.
 • Emstad, Anne Berit; Angelo, Elin. (2015) Ledelse for læring i mulighetenes skole. Skoleledelse i skjæringsfeltet mellom allmenndanning og talentutvikling. Cappelen Damm Akademisk. 2015. ISBN 9788202482459.
 • Angelo, Elin. (2014) Profesjonsforståelser og kunstpedagogikk. Praksiser i musikkfeltet. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 978-82-321-0216-7.
 • Angelo, Elin; Kalsnes, Signe. (2014) Kunstner eller lærer? Profesjonsdilemmaer i musikk- og kunstpedagogisk utdanning. Cappelen Damm Akademisk. 2014. ISBN 978-82-02-41507-5.
 • Østern, Anna-Lena; Stavik-Karlsen, Geir; Angelo, Elin. (2013) Kunstpedagogikk og kunnskapsutvikling. Universitetsforlaget. 2013. ISBN 978-82-15-02167-6.

Del av bok/rapport

 • Angelo, Elin; Emstad, Anne Berit. (2017) Skolekonsepter som blir til i samarbeid mellom grunnskole og kulturskole. Forskning og utvikling i kulturskolefeltet: IRIS - den doble regnbuen.
 • Angelo, Elin. (2014) Kunstner eller lærer? Et illustrerende profesjonsdilemma. Kunstner eller lærer? Profesjonsdilemmaer i musikk- og kunstpedagogisk utdanning.
 • Angelo, Elin. (2014) Musikalitet. Barnet och musiken. En introduktion i musikpedagogik för förskollärare.
 • Angelo, Elin. (2013) Musikkundervisning som en dialog mellom det ytre og det indre. En jazzpedagogs profesjonsforståelse. Kunstpedagogikk og kunnskapsutvikling.

Rapport/avhandling

 • Angelo, Elin. (2012) Profesjonsforståelser i instrumentalpedagogiske praksiser. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2012. ISBN 978-82-471-3967-7.
 • Aalberg, Elin Angelo. (2010) Musikkpedagogisk diskurs (I kompendiet "Kunstpedagogisk formidling" emne i mastergard i estetiske fags didaktikk, PLU). 2010.
 • Aalberg, Elin Angelo. (2010) Musikkpedagogisk yrkeskompetanse, hva er det? (I Kompendium for emnet "kunstpedagogisk formidling" master i estetiske fags didaktikk, PLU). 2010.
 • Aalberg, Elin Angelo. (2002) Musikkskolelæreres yrkeskompetanse. Hovedoppgave musikkpedagogikk, Norges musikkhøgskole /HiTø. 2002.

Andre

 • Angelo, Elin. (2015) Musicians expertise and mandate in society - who decides?. International Society for Philosophy in Music Education . ISPME, Hochschule für Musik und Darstellende Kunst; Frankfurt Am Main. 2015-06-03 - 2015-06-06.
 • Angelo, Elin. (2015) Part of the symposium: Philosophy of Music Education Challenged: Heideggerian Inspirations. Paper: Music Education as a Dialogue between the Outer and the Inner A Jazz Pedagogue’s Philosophy of Music Education. Reserach In Music Education Conference . University in Exeter; Exeter. 2015-04-14 - 2015-05-18.
 • Angelo, Elin. (2013) Musikeryrket som profesjon og kvalifiseringsområde. Kulturskolenes lederkonferanse . Norsk kulturskoleråd/ Norges musikkhøgskole; Oslo. 2013-04-04 - 2013-04-05.
 • Varkøy, Øivind; Christensen, Solveig; Angelo, Elin. (2013) Perspektiver på musikkutdanning og profesjonstenking. Kulturskolenes lederkonferanse . Norsk kulturskoleråd/ Norges musikkhøgskole; Oslo. 2013-04-04 - 2013-04-05.
 • Aalberg, Elin Angelo. (2009) The Art Teachers´ Dilemma. NERA . Nordic Educational Research Association; Trondheim. 2009-03-05 - 2009-03-07.