Bakgrunn og aktiviteter

 

Elin Angelo (Ph.D) er professor i musikkpedagogikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, program for lærerutdanning. Hun underviser på grunn- og masternivå i musikk- og kunstpedagogikk, og på PhD-nivå i vitenskapsfilosofi og kvalitativ forskning. Hun er en av grunnleggerne og valgt leder for Nettverk for kulturskolerelatert forskning, og ledet i 2015-2017 et nasjonalt forskningsprosjekt knyttet til kulturskoleutvikling: IRISforsk, med forskere fra musikkutdanning, lærerutdanning, skoleledelse og skoleutvikling. Hun leder fra 2018 forskningsnettverket Musikklærerutdanning i utvikling (MiU), er del av forskningsgruppen i det internasjonale prosjektet Discourses of Academization and the Music Profession in Higher Music Education, i forskningsgruppen Musikk, teknologi og didaktikk (MusTed) og Kunstløft i samarbeid (KiS). Hennes arbeid er publisert i Action, Criticism and Theory for Music EducationInternational Journal for Community MusicNordic Research in Music Education YearbookThe Nordic Journal of Cultural Policy, Acta Didactica Norge og i Journal for Research in Arts and Sports Education. Hun er del av redaksjonsteamet i European Journal of Philosophy in Arts Education og i Journal for Research in Arts and Sports Education. Før vitenskapelige ansettelser ved NTNU og ved Dronning Mauds Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) har Angelo undervist i kulturskole, det frivillige musikkliv, barnehage, grunnskole og videregående skole, og hatt ansettelsesforhold som saksofonist i forsvarets musikk, symfoniorkester og i freelance-prosjekter. Hun har gradsgivende utdanning fra musikkonservatoriet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet, fra Norges Musikkhøgskole og fra NTNU.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Angelo, Elin; Rønningen, Anders; Rønning, Rut Jorunn. (2017) Forskning og utvikling i kulturskolefeltet: IRIS - den doble regnbuen. Cappelen Damm Akademisk. 2017. ISBN 9788202550028.
 • Angelo, Elin; Sæther, Morten. (2017) Eleven og musikken. Universitetsforlaget. 2017. ISBN 9788215026022.
 • Emstad, Anne Berit; Angelo, Elin. (2015) Ledelse for læring i mulighetenes skole. Skoleledelse i skjæringsfeltet mellom allmenndanning og talentutvikling. Cappelen Damm Akademisk. 2015. ISBN 9788202482459.
 • Angelo, Elin. (2014) Profesjonsforståelser og kunstpedagogikk. Praksiser i musikkfeltet. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 978-82-321-0216-7.
 • Angelo, Elin; Kalsnes, Signe. (2014) Kunstner eller lærer? Profesjonsdilemmaer i musikk- og kunstpedagogisk utdanning. Cappelen Damm Akademisk. 2014. ISBN 978-82-02-41507-5.
 • Østern, Anna-Lena; Stavik-Karlsen, Geir; Angelo, Elin. (2013) Kunstpedagogikk og kunnskapsutvikling. Universitetsforlaget. 2013. ISBN 978-82-15-02167-6.

Del av bok/rapport

 • Angelo, Elin; Emstad, Anne Berit. (2017) Skolekonsepter som blir til i samarbeid mellom grunnskole og kulturskole. Forskning og utvikling i kulturskolefeltet: IRIS - den doble regnbuen.
 • Angelo, Elin. (2014) Kunstner eller lærer? Et illustrerende profesjonsdilemma. Kunstner eller lærer? Profesjonsdilemmaer i musikk- og kunstpedagogisk utdanning.
 • Angelo, Elin. (2014) Musikalitet. Barnet och musiken. En introduktion i musikpedagogik för förskollärare.
 • Angelo, Elin. (2013) Musikkundervisning som en dialog mellom det ytre og det indre. En jazzpedagogs profesjonsforståelse. Kunstpedagogikk og kunnskapsutvikling.

Rapport/avhandling

 • Angelo, Elin. (2012) Profesjonsforståelser i instrumentalpedagogiske praksiser. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2012. ISBN 978-82-471-3967-7.
 • Aalberg, Elin Angelo. (2010) Musikkpedagogisk diskurs (I kompendiet "Kunstpedagogisk formidling" emne i mastergard i estetiske fags didaktikk, PLU). 2010.
 • Aalberg, Elin Angelo. (2010) Musikkpedagogisk yrkeskompetanse, hva er det? (I Kompendium for emnet "kunstpedagogisk formidling" master i estetiske fags didaktikk, PLU). 2010.
 • Aalberg, Elin Angelo. (2002) Musikkskolelæreres yrkeskompetanse. Hovedoppgave musikkpedagogikk, Norges musikkhøgskole /HiTø. 2002.

Andre

 • Angelo, Elin. (2015) Musicians expertise and mandate in society - who decides?. International Society for Philosophy in Music Education . ISPME, Hochschule für Musik und Darstellende Kunst; Frankfurt Am Main. 2015-06-03 - 2015-06-06.
 • Angelo, Elin. (2015) Part of the symposium: Philosophy of Music Education Challenged: Heideggerian Inspirations. Paper: Music Education as a Dialogue between the Outer and the Inner A Jazz Pedagogue’s Philosophy of Music Education. Reserach In Music Education Conference . University in Exeter; Exeter. 2015-04-14 - 2015-05-18.
 • Angelo, Elin. (2013) Musikeryrket som profesjon og kvalifiseringsområde. Kulturskolenes lederkonferanse . Norsk kulturskoleråd/ Norges musikkhøgskole; Oslo. 2013-04-04 - 2013-04-05.
 • Varkøy, Øivind; Christensen, Solveig; Angelo, Elin. (2013) Perspektiver på musikkutdanning og profesjonstenking. Kulturskolenes lederkonferanse . Norsk kulturskoleråd/ Norges musikkhøgskole; Oslo. 2013-04-04 - 2013-04-05.
 • Aalberg, Elin Angelo. (2009) The Art Teachers´ Dilemma. NERA . Nordic Educational Research Association; Trondheim. 2009-03-05 - 2009-03-07.