Nina C. Aagesen Vasseljen

Universitetslektor i skoleutvikling, utdanningsledelse, veiledningspedagogikk og pedagogikk

nina.c.vasseljen@ntnu.no
73412739 48102194 Arkitekt Christies gate 2, 305, Kalvskinnet