Nina C. Aagesen Vasseljen

Universitetslektor i skoleutvikling, utdanningsledelse, veiledningspedagogikk og pedagogikk

Institutt for lærerutdanning
73412739 48102194

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Vasseljen, Nina C. Aagesen. (2020) Cultural-historical activity theory framing and guiding professional learning in school-based development. Applying Cultural Historical Activity Theory in Educational Settings.
  • Vasseljen, Nina C. Aagesen; Postholm, May Britt. (2020) Lærerutdannerens rolle i skolebasert kompetanseutvikling. Hvordan bidra til profesjonalisering innenfra?. Aksjonsforskning i Norge : Grunnlagstenkning forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster : volum 2.