Nina C. Aagesen Vasseljen

Universitetslektor Institutt for lærerutdanning
73412739 48102194
Rotvoll Bygg A, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter