Forskning ved Institutt for lærerutdanning

Forskning ved Institutt for lærerutdanning

Våre dyktige lærerutdannere driver forsknings- og utviklingsarbeid for å øke kunnskapen om kjennetegn ved en god skole og utdanning. Forskningen vår foregår i sterke fagmiljøer og forskningsgrupper med tydelig fagprofil. Instituttet har et spesielt ansvar for lærerutdanningsforskning, som omfatter profesjonsrettet og disiplinrettet forskning så vel som kunstnerisk virksomhet. Målet er å utvikle samfunnets samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid. I vårt fagmiljø finner du også arkiv- og samlingsforvaltning som forsker på utfordringer knyttet til dokumentasjonsforvaltning, digitalisering, åpen forvaltning og personvern.


Totaloversikt over forskningsprosjekter og forskningsgrupper

Oppvekst og skole

Kultur og samfunn

Avsluttede prosjekter - lenke

Kunst og kropp

Språk og mangfold

Natur og matematikk

Yrke og profesjon

Nordisk forskerskole

Nordisk forskerskole

NTNU og Institutt for lærerutdanning deltar i det nordiske forskerskolenettverk for lærerutdanningsforskning NorTED.

Nasjonal forskerskole

Nasjonal forskerskole

NTNU og Institutt for lærerutdanning er vertsinstitusjon for Nasjonal forskerskole for lærerutdanning – NAFOL.