Forskning ved Institutt for lærerutdanning

Forelesning

Våre dyktige lærerutdannere driver forsknings- og utviklingsarbeid rettet mot skole, klasserom og verksted. Målet er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid.

Aktuelle forskningsprosjekt 

Prosjekt   Kontakt
200 milliarder og 1 Dybdelæring som distribuert flerfaglig praksis undersøkt i samarbeid mellom ungdomsskoler, lærerutdanning og kunstfeltet.  Tone Pernille Østern

AcEngMulCla

Acquisition of English in the multilingual classroom

Eivind Nessa Torgersen
ChilCa

Children and Catastrophes in Fictional Narratives

Tatjana Kielland Samoilow
DAPHME

Discourses of Academization and Professionalization in Higher Music Education

Eva Georgii-Hemming

FUS Project Functional Writing in Primary School  Gustaf Skar
HeadsUP Heads Using Professional Learning Communities Anne Berit Emstad
Kulturskolerelatert forskning Kulturskolerelatert forskning Elin Angelo
LaUDiM Språkbruk og språkutvikling i matematikk Vivi Nilssen
Literacy og faglighet i skole og arbeidsliv Studering av bruk av fagspesifikke og fagovergripende literacy-kompetanser som vei til læring i ulike skolefag, og som inngang til faglige fellesskaper i lærernes profesjonsutdanning Randi Solheim
LOCUMS

Local Cultures for Understanding Mathematics and Science

Per-Odd Eggen
Omvendt undervisning i kroppsøving Praksisrelatert forskning på omvendt undervisning i kroppsøving Ove Østerlie
OPVET International Cooperation in Vocational Education and Training Agneta Knutas
PROTEUS Professional Teacher Education through University Schools  Thomas Dahl

ReleKvant

ReleKvant – begrepsutvikling og erkjennelse i relativitetsteori og kvantefysikk Berit Bungum
SATE School Adaptation in Teacher Education Per Ramberg
SKU

Skolebasert kompetanseutvikling for ungdomstrinnet

May Britt Postholm
SKUV Skolebasert kompetanseutvikling i vurdering Lise Vikan Sandvik
Skyting for mestring

Skytetrening for elever med konsentrasjonsvansker; Evaluering av et tiltak i skolen

Ove Østerlie
STING STEM Teacher training Innovation for Gender Balance Peter Gray
STRA4INC Strategies for Inclusion Lise Kvande
TransLit

Sustainable Trans/national Literacies: Ethics, Affect, Pedagogy

Libe García Zarranz 
Universitetsskoler Universitetsskoleprosjektet i samarbeid med Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune Ingrid Stenøien
Å bygge hjerner Å bygge hjerner Pål Kvello

 

Forskergrupper og nettverk

Forskergruppe/ nettverk   Kontakt
Arts In-between Local/Global Research Group The becomings of arts, identities and phenomenons in the in-betweens of local/global knowledge systems, (educational) practices and ideas Sunniva Skjøstad Hovde og Tone Pernille Østern
AGENCY Forskningsgruppen ønsker å studere human agency, forstått som menneskers evne til å ta styring i eget liv Marit Uthus
Bodily learning The research group is interested in the body’s involvement in learning processes and through various projects challenges learning theory from the perspective of bodily learning. Gunn Engelsrud
BULKIS Forskergruppen har som mål å frembringe forskningsbasert kunnskap om barn og unges livskvalitet i skole og oppvekst.  Maria Øksnes
COTED

Collaboration for Teacher Education

Lise Vikan Sandvik
DACED Democracy and Citizenship in Education Trond Solhaug

Decolonial Research Group

Decolonial Research Group

Astrid Rasch
InFo-TED International Forum for Teacher Educator Development Kari Smith
IRISforsk Forskergruppen ser på hvordan musikkopplæring kan styrkes for barn og unge med tanke på talentutvikling, bredde og rekruttering Elin Angelo
Kunstfagdidaktisk forskning

Forskerguppen undersøker forholdet mellom meningsskaping, læring og undervisning i kunstfagene gjennom sammenflettede kunstneriske-vitenskapelige metoder 

Kari Mette Holdhus
Ledelse, undervisning og læring Forskergruppen ser på hvordan ledelse på ulike nivåer i skolen bidrar til læring innenfor et konstruktivistisk læringsperspektiv May Britt Postholm
Musikklærerutdanning i utvikling 

Musikklærerutdanning i utvikling. Eksempler fra Midt-Norge

Elin Angelo
NTED New Technologies and Educational Design Research Group

Mari-Ann Letnes og Fredrik Mørk Røkenes

NNKF Nettverk for kulturskolerelatert forskning Elin Angelo
NTNU RE Research Group An internationally oriented research group focused on exploring practice and policy in religious education (RE). Oddrun Marie Hovde Bråten
PLAC Professional Learning in Assessment Communities Lise Vikan Sandvik
Realfagdidaktikk Forskergruppe realfagdidaktikk Berit Bungum

Resonnering og bevis i aritmetikk

Resonnering og bevis i aritmetikk Anita Valenta
ScienceHumanities We study natural science (including school science) as practice and culture, past and present, using perspectives from the humanities and the social sciences.  Annette Lykknes
Shakespeare i utdanning Shakespeare i utdanning Delilah Bermudez Brataas
SiSLU Forskergruppen skal frambringe forskningsbasert kunnskap innenfor det spesialpedagogiske feltet.  Anne-Lise Sæteren
Språklig mangfold i skole og samfunn Språklig mangfold i skole og samfunn Irmelin Kjelaas
SKULE Faggruppen for skoleutvikling og utdanningsledelse arbeider med å utvikle og formidle handlingsorientert kunnskap for utvikling av skolen Carl Fredrik Dons
TEQUILA European network forcused on research-based teacher education who focuses on these challanges: quality, integration and learning Peter Gray
UMU Utdanningspolitikk, mangfold og ulikhet Ingvil Bjordal
UPPscience Strategic partnership for vocational schools that focuses on using profiling and publishing for the upping of scientific approaches Peter Gray

 

Undervisningskvalitet

 
Prosjekt   Kontakt
Klok i kriser

Prosjektet har som mål å fremme lærerstudentenes kompetanse i å håndtere medieformidlede kriser når de aktueliseres i klasserommet og å bruke bruke kriser for å vise relevansen av fagkunnskap

Camilla Stabel Jørgensen