Forskning ved Institutt for lærerutdanning

Forelesning

Våre dyktige lærerutdannere driver forsknings- og utviklingsarbeid rettet mot skole, klasserom og verksted. Målet er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid.

Aktuelle forskningsprosjekt 

Prosjekt   Kontakt
200 milliarder og 1 Dybdelæring som distribuert flerfaglig praksis undersøkt i samarbeid mellom ungdomsskoler, lærerutdanning og kunstfeltet.  Tone Pernille Østern
DAPHME

Discourses of Academization and Professionalization in Higher Music Education

Eva Georgii-Hemming

HeadsUP Heads Using Professional Learning Communities Anne Berit Emstad
LaUDiM Språkbruk og språkutvikling i matematikk Vivi Nilssen
Literacy og faglighet i skole og arbeidsliv Studering av bruk av fagspesifikke og fagovergripende literacy-kompetanser som vei til læring i ulike skolefag, og som inngang til faglige fellesskaper i lærernes profesjonsutdanning Randi Solheim
LOCUMS

Local Cultures for Understanding Mathematics and Science

Per-Odd Eggen
Omvendt undervisning i kroppsøving Praksisrelatert forskning på omvendt undervisning i kroppsøving Ove Østerlie
PROTEUS Professional Teacher Education through University Schools  Thomas Dahl

ReleKvant

ReleKvant – begrepsutvikling og erkjennelse i relativitetsteori og kvantefysikk Berit Bungum
SATE School Adaptation in Teacher Education Per Ramberg
SKU

Skolebasert kompetanseutvikling for ungdomstrinnet

May Britt Postholm
SKUV Skolebasert kompetanseutvikling i vurdering Lise Vikan Sandvik
Skyting for mestring

Skytetrening for elever med konsentrasjonsvansker; Evaluering av et tiltak i skolen

Ove Østerlie
STING STEM Teacher training Innovation for Gender Balance Peter Gray
STRA4INC Strategies for Inclusion Lise Kvande
Universitetsskoler Universitetsskoleprosjektet i samarbeid med Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune Ingrid Stenøien

 

Forskergrupper og nettverk

Forskergruppe/ nettverk   Kontakt
COTED

Collaboration for Teacher Education

Lise Vikan Sandvik
InFo-TED International Forum for Teacher Educator Development Kari Smith
IRISforsk Forskergruppen ser på hvordan musikkopplæring kan styrkes for barn og unge med tanke på talentutvikling, bredde og rekruttering Elin Angelo
Ledelse, undervisning og læring Forskergruppen ser på hvordan ledelse på ulike nivåer i skolen bidrar til læring innenfor et konstruktivistisk læringsperspektiv May Britt Postholm
NTED New Technologies and Educational Design Research Group

Mari-Ann Letnes og Fredrik Mørk Røkenes

NNKF Nettverk for kulturskolerelatert forskning Elin Angelo
SKULE Faggruppen for skoleutvikling og utdanningsledelse arbeider med å utvikle og formidle handlingsorientert kunnskap for utvikling av skolen Carl Fredrik Dons
TEQUILA European network forcused on research-based teacher education who focuses on these challanges: quality, integration and learning Peter Gray
UPPscience Strategic partnership for vocational schools that focuses on using profiling and publishing for the upping of scientific approaches Peter Gray