Ragnhild Lyngved Staberg

Førsteamanuensis Institutt for lærerutdanning
73559870
Rotvoll Bygg C, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

Fagområde

Biologi (Cellebiologi, genetikk, plantefysiologi, bioteknologi)

Grunnleggende kjemi

Naturfagdidaktikk

Undervisning og veiledning

Naturfag 1, Naturfag 2, Kompetanse for kvalitet (KFK-kurs)
Hovedsakelig 5.-10. trinn
Master naturfagdidaktikk

Forskning

EU-prosjekter (Norsk partner; HiST-ALT/NTNU-FLT):

PRIMAS - Promoting inquiry in mathematics and science education across Europe, 2010-2013. www.primas-project.eu

MaSciL -  Mathematics and Science for life, 2013-2016 (HiST leder WP9 “Teacher communication”). www.mascil-project.eu

FaSMed  – Improving progress for lower achievers through Formative Assessment in Science and Mathemathics Education, 2014-2016 (HiST leder WP5 “Cross country case study analysis”). http://fasmed.hist.no/

Intercultural learning in mathematics and science initial teacher education 
2016-2019, ERASMUS+

Literacy og faglighet i skole og arbeidsliv (HiST/NTNU), 2016 - 2023. Ett av fem FoU-satsningsområder ved NTNU HiST. Delprosjekt: Scientific literacy.

Forskerspirer med leselyst og skrivekløe (HiST), 2009 - 2013. I samarbeid med Naturfagsenteret, Forskerføtter og leserøtter (Utdanning 2020-project). 

Utbruddsetterforskning. Evaluering av en undervisningsmodul: Utbruddsetterforskning HiST, AFT, 2011-2012. I samarbeid med HiST, AFT, Matteknologi. Prosjektet vant HiSTs’ “Læringsmiljø- og studiekvalitetspris» i 2014.

Biologi for grunnskolelærere, 2010-2011. Lærebokprosjekt initiert av Gyldendal Akademisk, støttet av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF). Publisert 2012. Læreboken brukes i dag i grunnskolelærerutdanningen for 5.-10.trinn ved flere høgskoler i landet.

Somatic embryogenesis in Cyclamen persicum. Biological investigations and educational aspects of cloning, 1999 – 2008. NFR-støttet dr.scient-prosjekt.

Faglige prosjekter

Utvikling av mastergradsstudium: Master i naturfagdidaktikk (2004-2006), Master i grunnskolens naturfag (2015)

Utvikling av videreutdanningskurs ved HiST (Kompetanse for kvalitet); 1-7 og 5-10. 

Utvikling av nettbaserte undervisningsprogram til bruk i biologiundervisning: http://viten.no/, Kloning av planter og Kloning. Undersøkelser av elevers læring gjennom bruk av disse programmene. 

Utvikling av etterutdanningskurs for lærere i videregående skole, tema kloning og molekylærbiologi (avsluttet). 

Tidligere: Celle- og vevskulturer, somatisk embryogenese, bioreaktorer, embryospesifikke proteiner (doktorgradsarbeid). Plantefysiologiske studier av konvensjonelt og økologisk dyrket jordbær (hovedfagsstudie).

Styrer, råd og utvalg

 • Medlem av styret i NNN – Nasjonalt nettverk for naturfagutdanning, Norge, 2009- i dag
 • Seksjonskoordinator, Naturfagseksjonen, HiST, ALT. August 2013 – i dag
 • Koordinator for arbeidsgruppen for realfagslærerutdanning, HiST, høsten 2013
 • En rekke komiteoppdrag i forbindelse med ansettelser og opprykkssøknader
 • Utvikling av og undervisning på masterutdanning i naturfagdidaktikk ved HiST/NTNU, 2004-13.
 • Leder av Mascil WP9 siden januar 2015
 • Koordinator for arbeidet med søknad til NOKUT om master-akkreditering, Master i grunnskolens naturfag, HiST, FLT, 2015

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Grindeland, John Magne; Lyngved, Ragnhild; Tandberg, Cato. (2012) Biologi for lærere: Naturfag i grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn. Gyldendal Akademisk. 2012. ISBN 978-82-05-39689-0.

Del av bok/rapport

 • Febri, Maria Immaculata Maya; Sikko, Svein Arne; Dahl, Heidi; Staberg, Ragnhild Lyngved. (2016) Enhancing Teachers’ Professional Knowledge in Connecting the World of Work to Inquiry Based Science Teaching: Case of Norway. Conference proceedings. New perspectives in science education.
 • Febri, Maria Immaculata Maya; Staberg, Ragnhild Lyngved. (2016) Implementing IBL and WoW in primary science in Norway. Science Education Research: Engaging learners for a sustainable future..
 • Staberg, Ragnhild Lyngved; Febri, Maria Immaculata Maya; Sikko, Svein Arne. (2016) Brine. Mathematics and Science in Life: Inquiry Learning and the World of Work.
 • Ariza, Marta R.; Aguirre, Daniel; Quesada, Antonio; Abril, Ana M.; Javier, F.; Staberg, Ragnhild Lyngved. (2013) Keep it cold!. Inquiry-based learning in maths and science classes. What it is and how it works - examples - experiences.
 • Munkebye, Eli; Staberg, Ragnhild Lyngved. (2013) Animal footprint. Inquiry-based learning in maths and science classes. What it is and how it works - examples - experiences.
 • Lyngved, Ragnhild; Pepin, Birgit; Sikko, Svein Arne. (2012) Working with teachers on inquiry based learning (IBL) and mathematics and science tasks. FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011.
 • Hvoslef-Eide, Anne Kathrine; Olsen, Odd Arild Sollien; Lyngved, Ragnhild; Munster, Cristel; Heyerdahl, Petter Hieronymus. (2005) Bioreactor design for propagation of somatic embryos. Liquid Culture Systems for in vitro Plant Propagation, Eds AK Hvoslef-Eide & W Preil.

Rapport/avhandling