Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.; Normann, Anita; Strømme, Alex. (2017) Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling og ledelse. Funn og fortellinger. Universitetsforlaget. 2017. ISBN 9788215027876.
 • Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.; Normann, Anita; Strømme, Alex. (2017) Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling, lesing, skriving og regning. Funn og fortellinger. Universitetsforlaget. 2017. ISBN 9788215028668.
 • Marion, Peter van; Strømme, Alex. (2015) Biologididaktikk. Cappelen Damm Akademisk. 2015. ISBN 978-82-02-41930-1.
 • Østern, Tone Pernille; Strømme, Alex. (2014) Sanselig didaktisk design. SPACE ME. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 978-82-321-0308-9. NTNU skole- og utdanningsforskning (Publikasjon nr 6 (vitenskapeplig antologi)).
 • Østern, Anna-Lena; Strømme, Alex. (2012) Art and science combined in storyline key questions. 2012. ISBN 978-88-96610-24-4.
 • Marion, Peter Van; Strømme, Alex. (2008) Biologididaktikk. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 2008. ISBN 978-82-7634-595-7.

Del av bok/rapport

 • Dahl, Thomas; Postholm, May Britt; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.; Normann, Anita; Strømme, Alex. (2017) Skolebasert kompetanseutvikling - veien til skoleutvikling og utvikling av undervisningspraksis?. Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling og ledelse. Funn og fortellinger.
 • Korsager, Majken; Strømme, Alex. (2015) Digital kompetanse. Biologididaktikk.
 • Strømme, Alex. (2014) Reisen til evigheten : design av en multimodal forelesning for ungdomsskoleelever. Sanselig didaktisk design. SPACE ME.
 • Østern, Tone Pernille; Strømme, Alex. (2014) Jeg og verdensrommet. Undring som veiviser for utvikling av sanselig didaktisk design. Sanselig didaktisk design. SPACE ME.
 • Østern, Tone Pernille; Strømme, Alex. (2014) Sanselig didaktisk design som innovasjon i skole og lærerutdanning. Et samlende perspektiv på SPACE ME. Sanselig didaktisk design. SPACE ME.
 • Østern, Anna-Lena; Strømme, Alex. (2013) The Conference Poster as a Multimodal Hybrid Form of Knowledge Exchange. Teacher education research between national identity and global trends : NAFOL year book 2012.