Anita Normann

Førstelektor, engelsk fagdidaktikk. Studiekvalitetsleder for profesjonsdelen av 5LU, 8-13.

anita.normann@ntnu.no
73590411 Akrinn vest, G230, Kalvskinnet