Ole Enge

Førsteamanuensis. Fagseksjonsleder i matematikk Institutt for lærerutdanning
73559804 98483281
Velg bygning

Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsinteresser:

  • Hvordan utvikle matematikklærerkompetanse hos studenter i grunnskolelærerutdanningen? Spesielt interessert i spesialisert matematikklærerkunnskap (Specialized Content Knowledge), hva er det og hvordan kan denne utvikles hos lærerstudenter.
  • Utvikling av lærerstudenters resonnering og argumentasjon i matematikk, spesielt hvordan studenter oppfatter og bruker representasjonsbevis.
  • Hvordan kan tidlig algebra bidra til å utvikle kunnskaper i matematikk? Fokus på de yngste elevene, spesielt rettet mot deres utvikling av tallforståelse og regnestrategier.
  • Proporsjonell resonnering og rasjonale tall: Utvikling av proporsjonell forståelse og forståelse for brøk.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Valenta, Anita; Enge, Ole. (2016) Tenkt samtale som redskap til å planlegge og gjennomføre matematikksamtaler. Matematikksamtaler. Undervisning og læring - analytiske perspektiv.
  • Botten, Geir Harald; Enge, Ole. (2012) Textbook tasks and students learning of mathematics - students' understanding of tasks. Proceedings of NORMA 11 The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education.
  • Enge, Ole; Valenta, Anita. (2012) Reasoning in mathematics - hoe and for whom? Student teacher's use of representations. Proceedings of NORMA 11 The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education.
  • Enge, Ole; Iversen, Harald Morten. (2010) Et norsk- og matematikkfaglig blikk på matematiske tekster i en femteklasse : hvilke skrive- og tegnestrategier benytter elever på mellomtrinnet når de lager tekster i matematikk?. Skriving i alle fag - innsyn og utspill.
  • Enge, Ole; Wigen, Kristin. (2007) Elevers forståelse av tosifrede tall. FoU i praksis 2006.

Rapport/avhandling