Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har en kombinert universitetslektorstilling i norsk, noe som innebærer at jeg har undervisning og forsknings- og utviklingsarbeid både ved Institutt for lærerutdanning (ILU) og i skolen - på Charlottenlund videregående skole. 

 

Interesseområder

  • Kritisk literacy
  • Norskdidaktikk
  • Litteraturdidaktikk
  • Virkelighetslitteratur
  • Diskursanalyse
  • Postmodernisme
  • Veiledning

 

Undervisning og praksisoppfølging

På ILU underviser jeg i norskdidaktikk ved grunnskolelærerutdanningen, lektorutdanningen og PPU.

Videre har jeg praksisoppfølging av GLU-studenter (5-10) og lektorstudenter (8-13).

På Charlottenlund vgs. har jeg en vg3-klasse i norsk, i tillegg til delt undervisning i en samfunnsfagsklasse på vg1.

 

Bakgrunn

  • Lektorutdanning og master i nordisk litteratur fra NTNU
  • Videregående opplæring: Undervisning i norsk, historie og samfunnsfag, samt kontaktlærerfunksjon og veileder.

 

Forskningsgruppe

 

Universitetsskoleprosjekt