Bakgrunn og aktiviteter

Oddrun M. H. Bråten, professor i religions- og livsynsdidaktikk, ILU, NTNU. Hun har PhD i utdanningsvitenskap (education) fra University of Warwicks WRERU, mastergrad i religionsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og leder nå forskergruppen NTNU RE Research group. Arbeidene består av internasjonale og komparative studier, og empiriske skole/ klasseromsstudier, og studier som fokuserer på livssyn i undervisningen. Empirisk skoleforskning og internasjonale og komparative studier kombineres særlig gjennom metodologi for komparative studier utviklet i doktorgradsarbeidet som inkluderer fire nivåer: læreplan og sammfunnsivå (policy) med lærer og elevperspektiver (praksis) i tre dimensjoner (lokal: nasjonal og overnasjonal/ global). 

Undervisning

 • PPU og 5LU: religionsdidaktikk i lektorutdanninga, ILU, NTNU.

 • RLE i Grunnskolelærerutdanningen, for 5-10 og 1-7, ILU, NTNU

Monografi:

(2013) Towards a Methodology for Comparative studies in Religious Education. Münster: Waxman. ISBN 978-3-8309-2887-4

Alle publikasjoner, se Cristin

Anmeldelser:

 • Cush, D. (2015). Towards a Methodology for Comparative Studies in Religious Education: a study of England and Norway. In Journal of Beliefs & Values, 36(1). http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13617672.2015.1013820

 • Hammerstrøm, Erik (2015). Towards a Methodology for Comparative studies in Religious Education. Book review at Wabash Center for Teaching and Learning in Theology and religion, Crawfordsville, Indiana, USA. http://www.wabashcenter.wabash.edu/resources/article.aspx?id=29179

 • Hanesova, D. (2014) Towards a Methodology for Comparative Studies in Religious Education: A Study of England and Norway. Book review in Journal of Education and Christian Belief 18, no.1.

 • Karlsen, G. (2014). Oddrun M. H. Bråten: Towards a Methodology for Comparative Studies in Religious Education. In Norsk Pedagogisk Tidskrift, 98(3). https://www.idunn.no/npt/2014/03/oddrun_m_h_braaten_towards_a_methodology_for_comparative_

 • Schreiner, P. (2014). Towards a Methodology for comparative studies in Religious Education: a study of England and Norway. Book review in British Journal og Religious Education, Taylor and Frances. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01416200.2014.932946#abstract

Verv mv.

 • Leder for Norsk Religionspedagogisk Forskerforum, NoReFo (2014-2017)

 • Seksjonsleder/ seksjonskoordinator: 1999-2002 og 2010-2015.

 • Leder for Tverrfaglig Forum: for utveksling av forskningsinformasjon om lærerutdanningsrelevante tema i HiST/ NTNU, 2011-2017.

 • Medlem i regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe for holdningsskapende arbeid i skolen, 2010: Rapporten Det kan skje igjen, 2011.

Formelle nettverk

 • NoReFo Norsk Religionspedagogisk Forskerforum
 • ISREV – International Seminar for Religious Education and Values
 • ENRECA – The European Network for Religious Education through Contextual Approached
 • EASR – European Association for the Study of Religions
 • IAHR – The International Association for the History of World Religions  

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Bråten, Oddrun Marie Hovde. (2013) Towards a Methodology for Comparative Studies in Religious Education: A Study of England and Norway. Waxmann Verlag. 2013. ISBN 978-3-8309-2887-4. Religious Diversity and Education in Europe (24).

Del av bok/rapport

 • Bråten, Oddrun Marie Hovde. (2018) World Wiews in Norwegian RE. Challenging Life. Existential Questions as a Resource for Education.
 • Bråten, Oddrun Marie Hovde. (2017) Er det mulig å sammenligne religionsfag på tvers av land?. Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget.
 • Bråten, Oddrun Marie Hovde. (2016) Comparative Studies in Religious Education: Perspectives Formed Around a Suggested Methodology. Religious Education in a Global-Local World.
 • Bråten, Oddrun Marie Hovde. (2015) A Comparative Perspective on the History of Religious Education: England and Norway. History, Remembrance and Religious Education.
 • Bråten, Oddrun Marie Hovde. (2014) Are Oranges the only fruit? A discussion of Comparative Studies in Religious Education in relation to the plural nature of the field internationally. Religious Education at Schools in Europe. Part 3: Northern Europe.
 • Bråten, Oddrun Marie Hovde. (2014) Bruk av lærebøker i RLE. RLE i klemme: Ein studie av det erfarte RLE-faget.
 • Bråten, Oddrun Marie Hovde. (2014) New social patterns: old structures? How the countries of Western Europe deal with religious plurality in education. Religious Education at Schools in Europe: Part 2: Western Europe.
 • Skeie, Geir; Bråten, Oddrun Marie Hovde. (2014) Religious education at Schools in Norway. Religious Education at Schools in Europe. Part 3: Northern Europe.
 • Bråten, Oddrun Marie Hovde. (2013) Comparative studies in religious education : : the issue of methodology. Religion in education : innovation in international research.
 • Bråten, Oddrun Marie Hovde. (2013) The Meaning of 'Context' when Utilizing a Comparative Methodology. Exploring Context in Religious Education Research. Empirical, Methodological and Theoretical Perspectives.
 • Bråten, Oddrun Marie Hovde. (2009) Mounting an assault on complexity: Comparative research design in religious education. Religious Diversity and Education. Nordic Perspectives.

Rapport/avhandling

 • Bråten, Oddrun Marie Hovde. (2009) A comparative study of religious education in state schools in England and Norway. 2009.
 • Hovde, Oddrun Marie. (1994) Sjamanisme og New age : de religiøse opplevelsers betydning : et eksempel på en ny religiøs interesse i den moderne vestlige verden. 1994.

Andre

 • Bråten, Oddrun Marie Hovde. (2019) RE-searchers in MOVe. Nordic Conferance of Religious Education . NTNU, ILU; Trondheim. 2019-06-11 - 2019-06-14.
 • Bråten, Oddrun Marie Hovde; Niemi, Kristian. (2019) National differences in policy documents a matter of perspective? Similarities appears when focusing on practical learning activities. European Forum for Teachedrs of Religious Education (Eftre) . Dublin City University; Dublin. 2019-08-28 - 2019-08-31.
 • Bråten, Oddrun Marie Hovde. (2018) Populærkultur og spenning. https://www.krlepodden.com/episoder/2017/11/15/populrkultur- [Internett]. 2018-02-16.
 • Bråten, Oddrun Marie Hovde. (2018) Worldviews in Norwegian RE. European Association for the study of Religion - Annual conference . EASR/ University og Bern; Bern. 2018-06-17 - 2018-06-21.
 • Bråten, Oddrun Marie Hovde; Everington, Judith. (2018) Issues in the integration of religious education and worldviews education in an intercultural context. International Seminar for Religious Education and Values (ISREV) . ISREV/ FAU; Erlangen-Nuremberg. 2018-07-29 - 2018-08-03.
 • Bråten, Oddrun Marie Hovde. (2017) Developing RE through community of practice: creating a bypass. Nordic Conferance of Religious Education . University of Eastern Finland; Joensuu. 2017-06-12 - 2017-06-15.
 • Bråten, Oddrun Marie Hovde. (2017) Livssyn som del av religionsundervisningen. Norsk Religionspedaggogisk Forskerforening (NoReFo) . NTNU, ILU; Trondheim. 2017-11-30 - 2017-12-01.
 • Bråten, Oddrun Marie Hovde. (2017) Response to keynote by professor Tuula Sakaranaho: Islamic Education, Government & Interactions: The case of Finland and Ireland. Nordic Conferance of Religious Education . University of Eastern Finland; Joensuu. 2017-06-12 - 2017-06-15.
 • Bråten, Oddrun Marie Hovde; Franken, Leni. (2017) Communicating Religion and Worldviews in Schools in Europe: Comparative Perspectives, title of joint paper/ open session, session 22 of European Association for the study of Religion - Annual conference. European Association for the study of Religion - Annual conference . EASR/ University of Leuven; Leuven. 2017-09-18 - 2017-09-21.
 • Bråten, Oddrun Marie Hovde. (2015) The three dimensional and four levels methodology for comparative studies in Religious Education: a tool for systematic international analysis. Teacher Professionalization and the Professional Quality of Religious Education: An International Symposium . University of Exeter, UK; Exeter. 2015-03-02 - 2015-03-04.
 • Bråten, Oddrun Marie Hovde. (2014) Religion får ny posisjon i Europas skoler : Nye befolkningsmønstre skaper utfordringer for religionsfagene. Vårt Land [Avis]. 2014-12-30.
 • Bråten, Oddrun Marie Hovde. (2014) The oportunity Rel-Edu opens up from a methodological perspective. Basics of Religious Education, International Meeting, Book Launch, Religious Education at Schools in Western and Northern Europe . University of Vienna, Faculty of Protestant Theology; Wien. 2014-05-22 - 2014-05-23.
 • Bråten, Oddrun Marie Hovde. (2013) A presentation of "Towards a Methodology for Comparative Studies in Religious Education. A study of England and Norway.". RE21 Conference . University College Cork (UCC); Cork. 2013-08-28 - 2013-08-29.
 • Bråten, Oddrun Marie Hovde. (2013) Response to keynote by professor Robert Jackson: "Towards a Roadmap for Religions and Beliefs in European Intercultural Education". Nordic Conference for Religious Education (NCRE) . University of Iceland; Reykjavik. 2013-06-10 - 2013-06-13.