Oddrun Marie Hovde Bråten

Førsteamanuensis Institutt for lærerutdanning
73559905
Rotvoll Bygg A, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområder

 • Undervisning innen religionsfaglige emner og praksisoppfølging av lærerstudenter

 • Forskning/ forskningsledelse innen religionsdidaktikk/ religionspedagogikk

Noen sentrale publikasjoner:

Monografi:

(2013) Towards a Methodology for Comparative studies in Religious Education. Münster: Waxman. ISBN 978-3-8309-2887-4

Anmeldelser:

Cush, D. (2015). Towards a Methodology for Comparative Studies in Religious Education: a study of England and Norway. In Journal of Beliefs & Values, 36(1). http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13617672.2015.1013820

Hammerstrøm, Erik (2015). Towards a Methodology for Comparative studies in Religious Education. Book review at Wabash Center for Teaching and Learning in Theology and religion, Crawfordsville, Indiana, USA. http://www.wabashcenter.wabash.edu/resources/article.aspx?id=29179

Hanesova, D. (2014) Towards a Methodology for Comparative Studies in Religious Education: A Study of England and Norway. Book review in Journal of Education and Christian Belief 18, no.1.

Karlsen, G. (2014). Oddrun M. H. Bråten: Towards a Methodology for Comparative Studies in Religious Education. In Norsk Pedagogisk Tidskrift, 98(3). https://www.idunn.no/npt/2014/03/oddrun_m_h_braaten_towards_a_methodology_for_comparative_

Schreiner, P. (2014). Towards a Methodology for comparative studies in Religious Education: a study of England and Norway. Book review in British Journal og Religious Education, Taylor and Frances. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01416200.2014.932946#abstract

Artikler

 • (2016) Comparative studies in Religious Education in a Global-Local World: perspectives formed around a suggested methodology. In J. Berglund, Y. Shanneik & B. Bocking (Eds.) Religious Education in a Global-Local World. Springer. ISBN 978-3-319-32287-2

 • (2015) Three dimensions and four levels: towards a methodology for comparative religious education. British Journal of Religious Education; Volum 37(2) s. 138-152. Taylor & Francis. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01416200.2014.991275#abstract

 • (2014) New social patterns: old structures? How the countries of Western Europe deal with religious plurality in education. In M. Rothgangel, R. Jackson, M. Jäggle (eds.), Religious Education at Schools in Europe (pp. 287-313). Vienna: Vienna University Press.

 • (2014) Hva er religionspedagogikk? Internasjonale perspektiver på den norske konteksten. I Prismet, årgang 65, nr. 3., 123-144.

Øvrige publikasjoner, se Cristin

Utmerkelser

 • Giving to Warwick studentpris, 2010, for avdelingens mest fremragende PhD student i 2009/2010.

 • Per Amdams Pris for hovedfagsoppgave i Norsk, Molde Videregående skole, 1987.

Kompetanse

 • PhD i Utdanningsvitenskap fra Universitetet i Warwick, the WRERU unit, 2010.

 • Hovedfag i religionsvitenskap fra Universitetet i Bergen, 1994.

 • PPU fra Universitetet i Bergen, 1995. Kurs i Høgskolepedagogikk, HiST, 1998.

Undervisning

 • RLE1 og RLE2 i Grunnskolelærerutdanningen, både for 5-10 og 1-7.

 • Noen av mine undervisningstema er: internasjonale perspektiver på religionsundervisning, faghistorie, andre religionsdidaktiske emner, som bruk av drama, ekskursjonsdidaktikk mv. samt rent religionsfaglige emner, som religion og samfunn (sosiologiske tema), religion og film/ populærkultur, nyreligiøsitet/ alternativåndelighet, religion og sex, livssyn, buddhisme, hinduisme, jødedom, islam.

Prosjekter/ profesjonelle og forskningsmessige interesser

 • Religionsundervisning som Inter kulturell undervisning (grunnleggende tema, gjennomgående i alle mine interesseområder)

 • Utvikling av RLE i praksisfelleskap (pågående prosjekt sammen med kolleger i regionen/ prosjektledelse, prosjektet er knyttet til Signposts.)

 • Og Livssyn? (pågående prosjekt, utforskning av livssynsdelen av KRLE faget i praksis, delprosjekt i Utvikling av RLE i praksisfelleskap)

 • Klasseroms forskning/ aksjonsforskning (forskningsinteresse)

 • Kartlegging og Utvikling av RLE (KURLE) (Avsluttet prosjekt, se publikasjon: RLE i klemme (Fuglset red).

 • Bruk av lærebøker (delprosjekt i KURLE, se over)

 • Sammenlignende perspektiver på religionsundervisning (forskningsinteresse fra PhD prosjekt)

 • Sammenligning av religionsundervisning i England og Norge (PhD prosjekt, avsluttet).

 • Metodologi for komparativ forskning for religionsundervisning (knyttet til PhD prosjektet)

 • Internasjonale perspektiver på religionsundervisning (Videreføring av forskningstema fra PhD prosjekt)

 • Vitenskapsteoretiske problemstillinger knyttet til religionsdidaktikk/ religionspedagogikk

 • Historiske perspektiver på religionsundervisning (artikkel)

 • Teori om religion og modernitet (Videreutvikle fra hovedfagsstudier)

 • Nyreligiøsitet/ alternativ åndelighet (Hovedfagstema)

   

Yrkeskarriere

 • Førsteamanuensis i religionsdidaktikk ved NTNU, fra 2016.

 • Høgskolelektor i Høgskolen i Sogn og Fjordane i 1996, i Høgskolen i Sør-Trøndelag fra 1998, med opprykk til førsteamanuensis i 2010.

 • For øvrig bred undervisningserfaring i alle skoleslag, inkludert lærer på Sør-Arnøy, 1987/88, og oppdrag ved andre Universiteter og Høgskoler, inkludert vikariat i ved Religionsvitenskapelig institutt UiB i 1997, timelærer religionsvitenskap NTNU fra 1999, samt sensoroppdrag mv. Se komplett CV.

Verv mv.

 • Leder for Norsk Religionspedagogisk Forskerforum, NoReFo (2014-2017)

 • Seksjonsleder/ seksjonskoordinator i to perioder, 1999-2002 og 2010-2015.

 • Leder og pådriver for Tverrfaglig forum for utveksling av forskning i lærerutdaningen i HiST/ NTNU, 2011-2017.

 • Medlem i arbeidsgruppe for integrering av PEL og fag ved HiST, ALT 2012-2013

 • Arbeid med flerkulturalitet i lærerutdanninga i ulike arbeidsgrupper ved HiST, ALT, fra 2005.

 • Medlem av masterplangruppa, 2012. Gruppa arbeidet med utvikling av mastere etter GLU reformen.

 • Medlem i arbeidsgruppe som jobbet med organiserings- og styringsstrukturer ved ALT, 2010

 • Medlem i regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe for holdningsskapende arbeid i skolen, 2010. Arbeidet resulterte i rapporten Det kan skje igjen, 2011.

 • Leder for basisgruppeutvalget, utnevnt av dekan ved ALT på oppdrag fra Høyskolestyret ved HIST. Utvalget gjorde utredninger angående arbeidsformer, 1999.

Formelle nettverk

 • NoReFo (leder) – Norsk Religionspedagogisk Forskerforum

 • ISREV – International Seminar for Religious Education and Values

 • ENRECA – The European Network for Religious Education through Contextual Approached

 • Norsk religionsvitenskapelig forening

 • EASR – European Association for the Study of Religions

 • IAHR – The International Association for the History of World Religions