Bakgrunn og aktiviteter

Oddrun M. H. Bråten, professor of religion and worldviews education, Institute of Education, NTNU. She has a PhD in Education is from the University of Warwick. She runs the NTNU RE Research group. Her work consists of two main branches, one being international and comparative studies the other empirical research focusing on school and classroom practices. The two are hold together by the three-dimensional and four levels methodology, which includes the dimensions of practical teaching in comparative studies. Worldviews in RE is a new research interest, which is explored through empirical studies and with comparative perspectives.

Sentrale publikasjoner:

Monografi:

(2013) Towards a Methodology for Comparative studies in Religious Education. Münster: Waxman. ISBN 978-3-8309-2887-4

Anmeldelser:

 • Cush, D. (2015). Towards a Methodology for Comparative Studies in Religious Education: a study of England and Norway. In Journal of Beliefs & Values, 36(1). http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13617672.2015.1013820
 • Hammerstrøm, Erik (2015). Towards a Methodology for Comparative studies in Religious Education. Book review at Wabash Center for Teaching and Learning in Theology and religion, Crawfordsville, Indiana, USA. http://www.wabashcenter.wabash.edu/resources/article.aspx?id=29179
 • Hanesova, D. (2014) Towards a Methodology for Comparative Studies in Religious Education: A Study of England and Norway. Book review in Journal of Education and Christian Belief 18, no.1.
 • Karlsen, G. (2014). Oddrun M. H. Bråten: Towards a Methodology for Comparative Studies in Religious Education. In Norsk Pedagogisk Tidskrift, 98(3). https://www.idunn.no/npt/2014/03/oddrun_m_h_braaten_towards_a_methodology_for_comparative_
 • Schreiner, P. (2014). Towards a Methodology for comparative studies in Religious Education: a study of England and Norway. Book review in British Journal og Religious Education, Taylor and Frances. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01416200.2014.932946#abstract

Artikler

Bråten, O. M. H. & Everington, J. (2019). Issues in the integration of religious education and worldviews education in an intercultural context. In Intercultural Education.

Bråten, O. M. H. (2018) Worldviews in Norwegian RE. In K. Sporre, G. Skeie & J. Risteniemi. Challenging Life: Existential Questions as a Resource for Education. Münster, Waxmann.

(2016) Comparative studies in Religious Education in a Global-Local World: perspectives formed around a suggested methodology. In J. Berglund, Y. Shanneik & B. Bocking (Eds.) Religious Education in a Global-Local World. Springer. ISBN 978-3-319-32287-2

(2015) Three dimensions and four levels: towards a methodology for comparative religious education. British Journal of Religious Education; Volum 37(2) s. 138-152. Taylor & Francis. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01416200.2014.991275#abstract

(2014) New social patterns: old structures? How the countries of Western Europe deal with religious plurality in education. In M. Rothgangel, R. Jackson, M. Jäggle (eds.), Religious Education at Schools in Europe (pp. 287-313). Vienna: Vienna University Press.

(2014) Hva er religionspedagogikk? Internasjonale perspektiver på den norske konteksten. I Prismet, årgang 65, nr. 3., 123-144.

Øvrige publikasjoner, se Cristin

Utmerkelser

 • Giving to Warwick studentpris, 2010, for mest fremragende PhD student i 2009/2010.
 • Per Amdams Pris for hovedfagsoppgave i Norsk, Molde Videregående skole, 1987

Kompetanse

 • PhD i Utdanningsvitenskap fra Universitetet i Warwick, the WRERU unit, 2010.
 • Hovedfag i religionsvitenskap fra Universitetet i Bergen, 1994.
 • PPU fra Universitetet i Bergen, 1995. Kurs i Høgskolepedagogikk, HiST, 1998.

Undervisning

PPU og 5LU: religionsdidaktikk i l ektorutdanninga ved ILU, NTNU.

RLE1 og RLE2 i Grunnskolelærerutdanningen, for 5-10 og 1-7.

Undervisningstema: Religionsdidaktiske emner, som skolefaghistorie, undervisningsmetodikk; for eksempel bruk av drama, estetisk tilnærming, ekskursjonsdidaktikk, filosofisk samtale, fortolkende tilnærming, REsearchers, og jeg kan også undervise om internasjonale perspektiver på religionsundervisning. I grunnskoleutdanninga underviser jeg ogås i religionsfaglige emner, som buddhisme, hinduisme, jødedom, islam, livssyn, religion og samfunn, alternativ åndelighet, film/ populærkultur, religion og sex. 

Verv mv.

 • Leder for Norsk Religionspedagogisk Forskerforum, NoReFo (2014-2017)
 • Seksjonsleder/ seksjonskoordinator i to perioder, 1999-2002 og 2010-2015.
 • Leder og pådriver for Tverrfaglig forum for utveksling av forskning i lærerutdaningen i HiST/ NTNU, 2011-2017.
 • Medlem i regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe for holdningsskapende arbeid i skolen, 2010. Arbeidet resulterte i rapporten Det kan skje igjen, 2011.

Formelle nettverk

 • NoReFo (leder 2014-2017) – Norsk Religionspedagogisk Forskerforum
 • ISREV – International Seminar for Religious Education and Values
 • ENRECA – The European Network for Religious Education through Contextual Approached
 • EASR – European Association for the Study of Religions
 • IAHR – The International Association for the History of World Religions  

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

 • Bråten, Oddrun Marie Hovde. (2014) Bruk av lærebøker i RLE. RLE i klemme: Ein studie av det erfarte RLE-faget.