Bakgrunn og aktiviteter

Rokkones, Klara (førstelektor): underviser i yrkespedagogikk, generell yrkesdidaktikk og yrkesdidaktikk i restaurant- og matfag, profesjonsfag på EVU for yrkesfaglærere, veileder på master i yrkesdidaktikk

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Rokkones, Klara. (2020) «Bedriftene har nytte av dem når de er ute, de er ikke bare i veien!» Samarbeid skole og bedrift i yrkesfaglig fordypning. Et mangfold av kvaliteter i videregående utdanning.
 • Landro, Jarle; Rokkones, Klara; Utvær, Britt Karin Støen. (2019) The three-year integrated vocational teacher education program. Servant of the school: Building teacher education in Mid-Norway, 1998-2018.
 • Rokkones, Klara. (2017) Kompetanseutvikling på yrkesfag. Kunnskap for en bedre skole. Etter- og videreutdanning som strategi..
 • Dahlback, Jorunn; Haaland, Grete; Hansen, Kari; Rokkones, Klara. (2014) Yrkesdidaktikk for motivasjon og yrkesrelevans. Pedagogikk 8. - 13. trinn : profesjonsutdanning av lærere.
 • Rokkones, Klara. (2014) "I vekstedet må vi ha stramme regler". Klasseledelse på yrkesfag. Ledelse og læring i skolen.
 • Hoel, Torlaug Løkensgard; Rokkones, Klara. (2012) Frå tommestokk til pc: yrkesfaglærarstudentar og skriving. Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser.
 • Postholm, May Britt; Rokkones, Klara. (2012) Læreres profesjonelle utvikling: En review av forskning om hvordan lærere lærer. Læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling.
 • Postholm, May Britt; Rokkones, Klara. (2012) Videreutdanning i RM og TIP: Læreres læring. Læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling.
 • Rokkones, Klara; Fiskvik, Kåre. (2010) Vurdering i elektrofag og restaurant- og matfag. Vurdering for læring i fag.

Rapport/avhandling

 • Rokkones, Klara; Dahlback, Jorunn; Goldmann, Ingrid; Utvær, Britt Karin Støen; Grøm, Audun; Midjo, Arne; Halse, Karl Henning; Kahrs, Magnus Strøm; Kamsvåg, Ingeborg Olaug; Morud, Elin Bø; Tangen, Sonia; Gaertner, Charlotte; Grimstad, Sigmund. (2020) Fremtidens yrkesfaglærerutdanning ved NTNU. Delrapport 1 og 2. 2020.
 • Grande, Sidsel Øiestad; Lyckander, Rønnaug; Landro, Jarle; Rokkones, Klara. (2014) Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning på yrkesfag. 2014.
 • Rokkones, Klara; Saur, Ellen. (2014) "Rapport 2. "Den tredje vei". Et kombinert opplæringsløp i skole og bedrift for lærekandidater med utgangspunkt i Helse og oppvekstfag og Restaurant og matfag". 2014.
 • Rokkones, Klara; Saur, Ellen. (2013) "Den tredje vei" Et kombinert opplæringsløp i skole og bedrift for lærekandidater med utgangspunkt i Helse- og oppvekstfag og Resturant- og matfag. "Hvordan få elevene til å komme på skolen, og komme igjen dagen etterpå?". 2013.