Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er professor i nordisk litteratur ved Institutt for språk og litteratur. Jeg har doktorgrad fra NTNU og har særlig undersøkt norsk litteratur i perioden fra 1890 til i dag. Jeg har også vært instituttleder og leder for NTNUs lektorutdanninger. Jeg er særlig opptatt av utdanningskvalitet i høyere utdanning har har deltatt i interne og ekstene evalueringer og utviklingsprosjekter.

Jeg har undervist i litteraturhistorie og litteraturvitenskapelig metode, og hatt emner som har vært rettet mot enkeltforfattere eller perioder, slik som Knut Hamsun, Kjartan Fløgstad, 1930-tallet, modernisme og samtidslitteratur.

Forskningsinteresser: Modernitet og modernisme, lærerutdanning, litteraturdidaktikk, litteraturhistorie, noveller og forfatterskap som Sigbjørn Obstfelder, Dag Solstad, Knut Hamsun, Frode Grytten.

Sammen med mine kolleger Lars August Fodstad og Silje Haugen Warberg er jeg for tiden redaktør av litteraturforskningstidsskriftet Edda.

Jeg er også programrådsleder for lektorprogrammet i historie.

I 2018/19 var jeg visiting scholar ved UC Berkeley, California.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Brumo, John. (2020) Litteratur som erfaring. Modernisme og modernitet fra Obstfelder til Kjærstad. Universitetsforlaget. 2020. ISBN 9788215037349.
  • Brumo, John; Furuseth, Sissel. (2005) Norsk litterær modernisme. Fagbokforlaget. 2005. ISBN 82-7674-915-1.

Del av bok/rapport

  • Brumo, John. (2019) Dag Solstad. Klassiker der norwegischen Gegenwartsliteratur.
  • Brumo, John. (2018) Die Ballade in der Form des Prosagedichts. Sigbjørn Obstfelders "Folkevise" (1899). Balladenechos. Die skandinavische folkevise im kulturellen Gedächnis.
  • Brumo, John. (2018) "Fargane såg ut som dei var festa på eit lerret" Ord og bilde i Frode Gryttens Rom ved havet, rom i byen (2007). Norsk litterær årbok 2018.
  • Brumo, John. (2016) "Iaktta det! Se det! Se det med egne øyne!" Dag Solstads bilder mellom ikonoklasme og utopi. Litteratur inter artes. Nordisk litteratur i samspill med andre kunstarter..
  • Brumo, John. (2016) Mediale fanglinjer. Industri og populærkultur i Kjartan Fløgstads Fangliner (1972). Ad Libitum. Festskrift til Gunnar Foss.
  • Brumo, John. (2014) Bjørn Hansen vender tilbake. Et blikk på noen Solstad-tema i 17. roman. Fra Wergeland til Knausgård. Lesninger i nordisk litteratur.
  • Brumo, John. (2011) Resirkulert avantgarde. Matias Faldbakkens Kaldt produkt. Norsk avantgarde.