John Brumo

Professor i nordisk litteratur Institutt for språk og litteratur
+4773597997 +4799002889
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 3 * 3418

Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er professor i nordisk litteratur ved Institutt for språk og litteratur. Jeg har doktorgrad fra NTNU og har særlig undersøkt norsk litteratur i perioden fra 1890 til i dag. Jeg har også arbeidet med lektorutdanning og samarbeidet med lærere og skoleeiere.

Jeg har undervist i litteraturhistorie og litteraturvitenskapelig metode, og hatt emner som har vært rettet mot enkeltforfattere eller perioder, slik som Knut Hamsun, Kjartan Fløgstad, 1930-tallet, modernisme og samtidslitteratur.

Forskningsinteresser: Modernitet og modernisme, tekst og bilde, litteraturdidaktikk, litteraturhistorie, Dag Solstad, Knut Hamsun. Sammen med flere kolleger, holder jeg på med et forskningsprosjekt om norsklærerrollen

Kronikk: "Et dukkehjem - i dag?"

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Brumo, John; Furuseth, Sissel. (2005) Norsk litterær modernisme. Fagbokforlaget. 2005. ISBN 82-7674-915-1.

Del av bok/rapport

 • Brumo, John. (2016) "Iaktta det! Se det! Se det med egne øyne!" Dag Solstads bilder mellom ikonoklasme og utopi. Litteratur inter artes. Nordisk litteratur i samspill med andre kunstarter..
 • Brumo, John. (2016) Mediale fanglinjer. Industri og populærkultur i Kjartan Fløgstads Fangliner (1972). Ad Libitum. Festskrift til Gunnar Foss.
 • Brumo, John. (2014) Bjørn Hansen vender tilbake. Et blikk på noen Solstad-tema i 17. roman. Fra Wergeland til Knausgård. Lesninger i nordisk litteratur.
 • Brumo, John. (2011) Resirkulert avantgarde. Matias Faldbakkens Kaldt produkt. Norsk avantgarde.
 • Brumo, John. (2006) "Den uegennyttige subjektivitet". Knut Hamsuns Fra det moderne Amerikas Aandsliv. Tid og rom i Hamsuns prosa (II).
 • Brumo, John; Andersen, Britt. (2006) Dopplers kjønn - parodi eller politikk?. "-ut i det ukjente". Festskrift til Erik Østerud på 70-årsdagen.
 • Brumo, John. (2004) Persepsjon og materialitet i Rolf Jacobsens Jord og jern. Estetiske teknologier vol. 2.
 • Brumo, John. (2000) "Det levende moment". Modernitetserfaring hos Nils Johan Rud. Saklighet og sanselighet. Norsk prosa-modernisme på 1930-tallet.
 • Brumo, John. (2000) Modernitet i norske 1930-tallsromaner. Nordisk litteratur og mentalitet.

Rapport/avhandling

 • Brumo, John. (2001) Modernitet og historisitet i norske 1930-tallsromaner. 2001. ISBN 82-471-5078-6. Doktoravhandling i nordisk litteraturvitenskap.