course-details-portlet

BI1006 - Dyrenes struktur og funksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Labrapport 2 15/100
Labrapport 1 15/100
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer D

Faglig innhold

Kurset er en del av førsteårs modul i biologi. Det dekker sammenhengen mellom struktur og funksjon på organ- og organismenivå. Dyrenes fysiologi vil forklare hvordan organene fungerer sammen for å sikre dyrets overlevelse og for å gjøre det mulig for dyret å tilpasse seg forskjellige miljøer. Emnet skal gi aktuell fysiologisk kunnskap om generelle fysiologiske prinsipper, organfysiologi og reguleringsmekanismer og viktige fysiologiske mekanismer involvert i dyr sine tilpasninger til forskjellige miljøer. Dyregruppene som dekkes vil omfatte både virvelløse dyr og virveldyr, og habitatene som diskuteres vil omfatte akvatiske-, terrestriske- og luft-miljøer. I tillegg til forelesningene vil studenten også delta i laboratoriepraksis som involverer dyrefysiologiske eksperimenter. Disse praktiske gjøremålene vil være relatert til informasjonen i forelesningene og vil hjelpe studentene til å forstå de viktige begrepene.

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal studentene ha god innsikt i forholdet mellom struktur og funksjon på organ- og organismenivå hos et bredt utvalg av dyr. Studenten skal også ha kunnskap om hvordan dyr tilpasser seg fysiologisk til forskjellige miljøer.

For å forstå hvordan dyr fungerer og hvordan dette gjør dem i stand til å overleve, skal studenten skaffe seg kunnskap om:

 • Hvordan dyr, fra virvelløse dyr til virveldyr, fungerer i sitt naturlige miljø, inkludert akvatiske-, terrestriske og luft-miljøer.
 • Hvordan dyr reagerer på og takler fysiologiske miljøutfordringer.
 • Oppbygging og funksjon av organsystemer i forskjellige dyr.
 • Sentrale metoder for å studere dyrefysiologiske problemer.

Med kunnskapen som er mottatt gjennom hele kurset, skal studenten tilegne seg følgende ferdigheter:

 • Å tilegne seg kunnskap innen de sentrale fagene i dyrefysiologi.
 • Erfaring med metodikk og utstyr til fysiologiske eksperimenter.
 • Gjennomføre et fysiologisk eksperiment på dyr for å samle inn data.
 • Erfaring med å analysere og tolke fysiologisk informasjon.

Med bakgrunn i dette kurset, skal studentene ha generell kompetanse i:

 • Skriftlig presentasjon av relevant informasjon som svar på spesifikke oppgaver og spørsmål.
 • Håndter biologisk materiale og vitenskapelig utstyr.
 • Arbeide selvstendig og som en del av en gruppe.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og diskusjoner: 42 timer

Laboratoriekurs: 7,5 timer

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent lab.kurs

Mer om vurdering

Emnet består av tre delvurderinger: skriftlig skoleeksamen (70%) og to labrapporter (15% hver). Alle deler må være bestått for å få endelig karakter i emnet.

Alt obligatorisk arbeid må være godkjent for å kunne ta eksamen

Skriftlig eksamen kan tas på nytt utenom undervisning, i tilfelle stryk eller for å forbedre karakter. Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret.

Forkunnskapskrav

Godkjent laboratoriekurs i BI1001 (eller tilsvarende emne innen celle- og molekylærbiologi)

Kursmateriell

Campbell: Biology (11ed) Utleverte forelesnings notater Lab manual

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI1004 7.5 HØST 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Zoofysiologi
 • Biologi
 • Zoologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 D 28.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL325 Sluppenvegen 14 1
SL274 Sluppenvegen 14 5
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 5
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 32
SL271 Sluppenvegen 14 2
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 32
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 56
Høst ORD Labrapport 1 15/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Labrapport 2 15/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Labrapport 1 15/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Labrapport 2 15/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU