Bakgrunn og aktiviteter

For tiden jobber jeg hjemmefra, ta gjerne kontakt på e-post eller telefon!
...........................................
Jeg er administrativ koordinator for studieprogrammet lektorutdanning i realfag trinn 8-13 (LUR). Jeg er også studieveileder for LUR-studieretningene
  • kjemi og biologi
  • matematikk og fysikk
  • matematikk og kjemi
  • matematikk og biologi
samt sivilingeniørstudiet i fysikk og matematikk, studieretning industriell matematikk (fra 3. årskurs)
Jeg gir deg gjerne hjelp og råd om trivsel og mestring, spørsmål om utdanningsplaner og andre studierelaterte tema.