course-details-portlet

BI1003 - Økologi, atferd og evolusjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 6 timer D

Faglig innhold

Kurset vil gi deg en grundig innføring i økologi, atferd og evolusjon, og i hvordan disse tre fagene henger sammen og hjelper oss å forstå livet på jorda. Kurset tar også opp hvordan kunnskap i økologi, atferd og evolusjon kan hjelpe oss å håndtere de store miljøutfordringene vi står overfor i dag, i Norge og globalt.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter gjennomført kurs skal kandidaten ha:

 • solid grunnleggende kunnskap om økologi, atferd og evolusjon, og hvordan de tre fagene henger sammen
 • en god forståelse av evolusjon og naturlig utvalg som grunnlag for økologisk og atferdsmessige fenomener og prosesser
 • solid kunnskap om globale miljøutfordringer, biodiversitet og bevaringsbiologi, inklusiv hvordan kursets fag kan hjelpe oss å takle slike utfordringer
 • en god forståelse av sentrale begreper og metoder innenfor fagfeltet

Ferdigheter:

ved fullført kurs skal kandidaten kunne:

 • søke effektivt etter relevant vitenskapelig litteratur om et tema
 • kommunisere vitenskapelig kunnskap, muntlig og skriftlig, både til fagfeller og bredere publikum
 • bruke kunnskap fra økologi, atferd og evolusjon til å analysere og adressere globale og lokale miljøutfordringer

Generell kompetanse:

ved fullført kurs skal kandidaten:

 • forstå de grunnleggende teorier, begreper, prinsipper og prosesser i økologi, atferd og evolusjon
 • forstå fagenes rolle i vitenskapen og i samfunnet

Læringsformer og aktiviteter

Kurset omfatter en rekke ulike lærings- og undervisningsaktiviteter: undervisningsøkter ("forelesninger") i auditorium, et litteraturbasert prosjektarbeid (i gruppe), en ekskursjon, en plakatpresentasjon, og symposier med bidrag fra inviterte forskere, lærere og studenter. Kurset har stor vekt på student-aktiv læring, og dette er kjernen i prosjektarbeid, ekskursjon, og symposier. I auditorieundervisningen inngår også interaktive elementer, både mellom studenter, og mellom studenter og lærer. I kurset, og særlig i de student-aktive delene, er globale miljøutfordringer et sentralt element.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent prosjektoppgave

Mer om vurdering

Ved stryk eller gjentak (forbedring) holdes ny avsluttende eksamen i eksamensperioden både høst- og vårsemester. Obligatorisk aktivitet som er godkjent fra tidligere vil være gyldig så fremt emnet ikke gjennomgår store endringer. Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Kurset bygger på lærebøker i generell biologi, økologi og atferd. Bok-titler og øvrig informasjon finner du i kursets plan for det aktuelle studiesemesteret. Prosjektarbeid på kurset bygger på vitenskapelig litteratur fra tidsskrifter, bøker og andre kilder, i hovedsak funnet av studentene som del av prosjektet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNKBI103 15.0
MNKBI130 9.0
ZO140 6.0
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Biologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 15.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL271 Sluppenvegen 14 1
SL274 Sluppenvegen 14 3
SL121 Sluppenvegen 14 1
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 4
SL410 orange sone Sluppenvegen 14 58
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 5
SL410 blå sone Sluppenvegen 14 51
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU