course-details-portlet

TMA4255 - Anvendt statistikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Hypotesetesting. Enkel og multippel lineær regresjon. Modellvalg. Forsøksplanlegging med to-nivå faktorielle forsøk. Feilforplantningsformelen. Variansanalyse. Prosesskontroll. Kontingenstabeller. Ikke-parametriske metoder. Bruk av statistisk programpakke.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten har god forståelse av de grunnleggende statistiske modeller og metoder som benyttes innen naturvitenskap og teknologi. Dette inkluderer hypotesetesting, lineær regresjon, forsøksplanlegging, variansanalyse, feilforplantningsformelen, prosesskontroll, analyse av kontingenstabeller og ikke-parametriske metoder. 2. Ferdigheter. Studenten kan planlegge et eksperiment for å studere et gitt fenomen. Videre har han eller hun kunnskap om innsamling av informative data av høy kvalitet og analyse av dataene ved hjelp av statistisk programvare. Studenten er i stand til å presentere resultater fra statistiske analyser for kolleger innenfor sitt fagområde, og til å bruke resultatene til å trekke konklusjoner om fenomenet som studeres.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Undervisningen i emnet vil kunne bli gitt på engelsk. Dersom kurset foreleses på engelsk kan eksamen bli gitt kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjekt

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF5066 7.5
ST2202 7.5
TMA4260 7.5 VÅR 2006
TMA4267 5.0 HØST 2008
ST2304 7.5 HØST 2010
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Statistikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 13.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 blå sone Sluppenvegen 14 7
SL430 Sluppenvegen 14 29
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU