course-details-portlet

TBT4102 - Biokjemi 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Biokjemi-1 gir en innføring i kjemiske prosesser i levende organismer og i det molekylære grunnlaget for liv. Biokjemi-1 tar for seg strukturen og funksjonen av cellulære komponenter, slik som karbohydrater, lipider, proteiner og nukleinsyrer. I dette emnet vil du lære om:

 • aminosyrer og proteinenes kjemiske struktur og romlige anordning.
 • enzymenes virkemåte og deres kinetikk
 • biokjemisk energetikk og prinsipper for energiomsetningen i en celle.
 • metabolske prinsipper, hvordan karbohydrater og lipider omsettes til energi og deres biosyntese.
 • funksjonen til biologiske membraner og transportprosesser over membranen.
 • De kjemiske strukturene til nukleinsyrer og om RNA og DNA metabolisme.
 • Replikasjon, transkripsjon og proteinsyntese.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kan beskrive oppbygging og funksjon til de biokjemisk viktige forbindelsene karbohydrater, lipider, proteiner og nukleinsyrer.
 • Tolke proteins romlige struktur, enzymers virkemåte og beregne enzymkinetikk.
 • Forklare energiomsetningen og metabolske prosesser.
 • Kan forklare glykolysen, sitronsyresyklusen, elektrontransportkjeden og lipid katabolismen.
 • Kan forklare fotosyntese, karbohydrat og lipid anabolismen.
 • Kan beskrive syntese av DNA (replikasjon), syntese av RNA (transkripsjon) og proteinsyntesen (translasjon).

Ferdigheter

 • Beskrive den kjemiske strukturen til biomolekyler
 • Kunne vise proteinets romlige struktur og enzymers virkemåte.
 • Beskrive energiomsetningen og metabolske prosesser.
 • Drøfte de biokjemiske prosessene som er en del av DNA replikasjon, RNA transkripsjon og proteinsyntese.
 • Utøve enkle biokjemiske forsøk under veiledning.
 • Kunne fortolke og beskrive med egne ord resultater fra biokjemiske laboratorieforsøk i enkle rapporter.

Generell kompetanse

 • Kan forklare biokjemiske temaer.
 • Kan beskrive vitenskapelige resultater med egne ord.

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppebaserte øvinger. Obligatoriske laboratorieøvinger med skriftlig rapport og innlevering av teoretiske øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

Godkjente laboratorieøvinger og teoretiske øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Forkunnskapskrav

Forkunnskapskrav

Det forutsettes at studentene har kunnskaper i generell kjemi tilsvarende KJ1000 eller TMT4115.

Kursmateriell

D. L. Nelson, & M.M. Cox: Lehninger. Principles of Biochemistry, E-bok via Achieve Plattform fra Macmillan learning.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBT4160 3.7 HØST 2008
TBT4100 7.5 HØST 2008
HBIOA1003 7.5 HØST 2020
HBIOT1014 6.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 07.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 10
SL326 Sluppenvegen 14 1
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 86
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 82
SL274 Sluppenvegen 14 2
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU