course-details-portlet

TBT4102 - Biokjemi 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Biokjemi er innføring om de kjemiske prosesser i levende organismer, eller det molekylære grunnlaget for liv. Biokjemi tar for seg strukturen og funksjonen av cellulære komponenter, slik som karbohydrater, lipider, proteiner og nukleinsyrer. Du vil lærer om aminosyrer og proteinenes kjemiske struktur og romlige anordning. Enzymer er også proteiner som kan katalysere biokjemiske reaksjoner. Du lærer å beskrive enzymes virkemåte og deres kinetikk. Biokjemisk energetikk og prinsipper for energiomsetningen i en celle. Du lærer hvordan i metabolisme karbohydrate og lipider omsættes til energi og deres biosyntese. Funktion af biologiske membraner og transport prosesser over membranen. Nukleinsyrer kjemisk struktur og deres struktur i RNA og DNA. Replikasjon, transkripsjon og biosyntese av protein.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kan beskrive oppbygging og funksjon til de biokjemisk viktige forbindelsene karbohydrater, lipider, proteiner og nukleinsyrer.
 • Tolke proteins romlige struktur, enzymers virkemåte og beregne enzym kinetikk.
 • Forklare energiomsetningen og metabolske prosesser.
 • Kan forklare som glykolysen, sitronsyresyklusen, elektrontransportkjeden og lipid metabolismen.
 • Kan beskrive syntese av DNA (replikasjon), syntese av RNA (transkripsjon) og proteinsyntesen (translasjon).

Ferdigheter

 • Gjengi biokjemisk stoffer struktur både skriftlig og muntlig.
 • Kunne vise proteinets romlige struktur og enzymers virkemåte.
 • Kunne vise energiomsetningen og metabolske prosesser.
 • Kunne vise til forskjeller i replikasjon, transkripsjon og proteinsyntese.
 • Utøve under veiledning enkle biokjemiske forsøk.
 • Kunne fortolke og beskrive med egne ord resultater fra biokjemiske laboratorieforsøk i enkle rapporter.

Generell kompetanse

 • Kan forklare biokjemiske temaer.
 • Kan beskrive med egne ord resultater som en vitenskapelig rapport.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppebaseret øvinger. Obligatoriske laboratorieøvinger med skriftlig rapport.

Obligatoriske aktiviteter

 • Laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Kursmateriell

D. L. Nelson, & M.M. Cox: Lehninger. Principles of Biochemistry, 7th edition. W.H. Freeman, 2017.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBT4160 3.7 HØST 2008
TBT4100 7.5 HØST 2008
HBIOA1003 7.5 HØST 2020
HBIOT1014 6.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 10.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL430 Sluppenvegen 14 54
SL415 Sluppenvegen 14 53
SL228 Sluppenvegen 14 3
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 12
SL510 Sluppenvegen 14 51
SL321 Sluppenvegen 14 1
SL520 Sluppenvegen 14 32
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU