Aina Sæterli

Seniorkonsulent

Institutt for kjemi Fakultet for naturvitenskap
73594104
D2-103, Gløshaugen, Høgskoleringen 5

Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsoppgaver:

Programkonsulent for Bachelor in Chemistry and Msc in Chemistry.

 • Studieveiledning og informasjonsarbeid
 • Utdanningsplaner og vitnemål
 • Permisjoner og deltidsstudium
 • Utveksling – forhåndsgodkjenning og endelig godkjenning
 • Innpassing av ekstern utdanning
 • Studieplanarbeid
 • Opptak til 2-årig masterprogram
 • Utdanningskvalitet
 • Sekretær i programråd BKJ
 • Sekretær i undervisningsutvalget

Instituttkonsulent for Institutt for kjemi.

 • Administrasjon av emner
 • Lokal administrativ støtte - Blackboard
 • Undervisningskvalitet – Emne – og referansegrupperapporter, emneevaluering
 • Registrering av godkjent obligatorisk aktivitet
 • Kvalitetssikring og innlevering av eksamensoppgaver
 • Saksbehandling og veiledning knyttet til emneportefølje og prosjekt/masteroppgaver innen Kjemi 
 • Undervisningsstøtte i emner
 • Lederstøtte