Aina Sæterli

Seniorkonsulent

Institutt for kjemi Fakultet for naturvitenskap
73594104
D2-103, Gløshaugen, Høgskoleringen 5

Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er studieveileder for følgende program:

Hva kan jeg hjelpe med:

Jeg kan blant annet bistå med veiledning knyttet til opptak, innpassing, utdanningsplan, utvekslingsmuligheter, studiemiljø, trivsel, motivasjon, sykdom, permisjon, psykososiale spørsmål, karriere og annet du måtte lure på som ny student, underveis i eller mot slutten av studiet.

Mine ansvarsområder på instituttet:

  • Administrasjon av emner
  • Lokal administrativ støtte - Blackboard
  • Opptak til 2-årig masterprogram
  • Eksamen
  • Studieplanarbeid
  • Saksbehandling og veiledning knyttet til emneportefølje og prosjekt/masteroppgaver innen kjemi
  • Lederstøtte
  • Sekretær i programråd BKJ/MSCHEM
  • Sekretær i undervisningsutvalget

Hvordan kommer du i kontakt med meg:

Jeg har kontor i 2. etg. i Realfagbygget (D2-103). Du kan komme innom kontoret mitt om du ønsker en prat, ringe meg eller sende en epost.