PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI, 6-ÅRIG

Psykologi

– Studiets oppbygning

Profesjonsstudiet i psykologi har en varighet på seks år og leder frem til graden Cand. Psychol, som er grunnlag for å få autorisasjon som psykolog.

Allerede i første semester av studiet introduseres studentene for kliniske problemstillinger gjennom klinisk praktikum. De første semestrene består ellers av grunnleggende emner og fordypning i basale disipliner samt klinisk og anvendt bruk av disse.  Det er et stort innslag av støtteemner slik som helsepsykologi, rettspsykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi, samfunnspsykologi og ekstern samfunnspsykologisk praksis. Fra semester 8 skal studentene gjennom internklinisk praksis delta i terapi med pasienter, under veiledning av psykolog.

Studentene følger et fastlagt studieprogram, som innebærer at man går gjennom studiet som del av ett kull. Dette gir gode muligheter for trivsel og trygghet og bidrar til faglig og personlig utvikling. Institutt for psykologi har tre egne universitetsklinikker, høyt kvalifiserte klinikkkledere, psykologer og vitenskapelig ansatte. 

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2018/2019. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PSYPRO4110 Psykologiens historie (ex.fac.) 7,5
PSYPRO4111 Psykologiens metodologi 7,5
PSYPRO4118 Psykiske lidelser 7,5
PSYPRO4201 Klinisk praktikum I 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PSYPRO4112 Kognitiv psykologi I 7,5
PSYPRO4115 Utviklingspsykologi I 7,5
PSYPRO4116 Personlighetspsykologi I 7,5
PSYPRO4202 Klinisk praktikum II 7,5

 

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PSYPRO4113 Biologisk psykologi I 7,5
PSYPRO4315 Utviklingspsykologi II 7,5
PSYPRO4415 Anvendt og klinisk utviklingspsykologi 7,5
PSYPRO4203 Klinisk praktikum III 7,5
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PSYPRO4114 Sosialpsykologi I 7,5
PSYPRO4313 Biologisk psykologi II 7,5
PSYPRO4413 Anvendt og klinisk biologisk psykologi: Nevrale systemer og psykofarmakologi 7,5
PSYPRO4204 Klinisk praktikum IV 7,5

 

3. år

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PSYPRO4312 Cognitive Psychology II 7,5
PSYPRO4412 Anvendt og klinisk kognitiv psykologi 7,5
PSYPRO4317 Statistikk og kvantitative forskningsmetoder 7,5
PSYPRO4318 Kvalitative forskningsmetoder 7,5
Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PSYPRO4314 Social Psychology II 7,5
PSYPRO4414 Anvendt sosialpsykologi 7,5
PSYPRO4316 Personlighetspsykologi II 7,5
  Eksperter i team (langsgående eller intensiv*) 7,5

* EiT tas som hovedregel som langsgående landsby. Studenter som velger intensiv landsby må selv passe på at det ikke kolliderer med timeplan/aktivitet i andre emner.

 

4. / 5. år

Sjuende semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PSYPRO4501 Helsepsykologi 7,5
PSYPRO4502 Arbeids- og organisasjonspsykologi 7,5
PSYPRO4503 Samfunnspsykologi 7,5
PSYPRO4504 Ekstern samfunnspsykologisk praksis 7,5
Åttende semester (vår) og niende semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PSYPRO4416 Anvendt og klinisk personlighetspsykologi 7,5
PSYPRO4601 Klinisk psykologi - barn og ungdom 15
PSYPRO4602 Praktisk klinisk terapiopplæring - barn og ungdom 7,5
EXPH0003 Examen philosophicum for humaniora og samfunnsfag 7,5
PSYPRO4603 Klinisk psykologi - voksen 15
PSYPRO4604 Praktisk klinisk terapiopplæring - voksen 7,5

 

5. / 6. år

Tiende semester (vår) og ellevte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PSYPRO4700 Hovedoppgaven 30
PSYPRO4605

Klinisk nevropsykologi

7,5
PSYPRO4606 Praktisk opplæring i klinisk nevropsykologi 7,5
PSYPRO4505 Rettspsykologi og sakkyndighet 7,5
  Perspektivemne 7,5
Tolvte semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PSYPRO4800 Hovedpraksis 30


Detaljer om studieprogrammet finner du i studieplanen for profesjonsstudiet i psykologi i studiehåndboka.


Skikkethet i psykologutdanningen

Profesjonsstudiet i psykologi er omfattet av Forskrift om skikkethet i høyere utdanning

Du kan lese mer om vurdering av skikkethet under profesjonsstudiet her.

Fellesemner

Ex.phil., ex.fac. og perspektivemner
Fellesemnene er obligatoriske i alle bachelorprogram og 5-årige masterprogram ved NTNU.

Eksperter i team

Felles tverrfaglig emne for alle som tar mastergrad ved NTNU.