Psykologi

Profesjonsstudium 6-årig, Trondheim

Psykologi

– Studiets oppbygning

Om studiet

Profesjonsstudiet i psykologi har en varighet på seks år og leder frem til graden cand.psychol., som gir deg grunnlag for å få autorisasjon som psykolog.


Informasjonens gyldighet

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studenter som fikk opptak studieåret 2019/2020. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Studiets oppbygning

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PSYPRO4110 Psykologiens historie 7,5
PSYPRO4111 Psykologiens metodologi 7,5
PSYPRO4118 Psykiske lidelser 7,5
PSYPRO4201 Klinisk praktikum I 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PSYPRO4112 Kognitiv psykologi I 7,5
PSYPRO4115 Utviklingspsykologi I 7,5
PSYPRO4116 Personlighetspsykologi I 7,5
PSYPRO4202 Klinisk praktikum II 7,5

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PSYPRO4113 Biologisk psykologi I 7,5
PSYPRO4315 Utviklingspsykologi II 7,5
PSYPRO4415 Anvendt og klinisk utviklingspsykologi 7,5
PSYPRO4203 Klinisk praktikum III 7,5
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PSYPRO4114 Sosialpsykologi I 7,5
PSYPRO4313 Biologisk psykologi II 7,5
PSYPRO4413 Anvendt og klinisk biologisk psykologi: Nevrale systemer og psykofarmakologi 7,5
PSYPRO4204 Klinisk praktikum IV 7,5

3. år

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PSYPRO4312 Cognitive Psychology II 7,5
PSYPRO4412 Anvendt og klinisk kognitiv psykologi 7,5
PSYPRO4317 Statistikk og kvantitative forskningsmetoder 7,5
PSYPRO4318 Kvalitative forskningsmetoder 7,5
Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PSYPRO4314 Social Psychology II 7,5
PSYPRO4414 Anvendt sosialpsykologi 7,5
PSYPRO4316 Personlighetspsykologi II 7,5
  Eksperter i team (langsgående eller intensiv*) 7,5

* Eksperter i team skal tas som langsgående landsby i semester 6. Studenter som tar Eit i tidligere semester (ligger foran sitt kull) kan velge intensiv landsby, men må selv passe på at det ikke kolliderer med timeplan/aktivitet i andre emner.

4. / 5. år

Sjuende semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PSYPRO4501 Helsepsykologi 7,5
PSYPRO4502 Arbeids- og organisasjonspsykologi 7,5
PSYPRO4503 Samfunnspsykologi 7,5
PSYPRO4504 Ekstern samfunnspsykologisk praksis 7,5
Åttende semester (vår) og niende semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PSYPRO4416 Anvendt og klinisk personlighetspsykologi 7,5
PSYPRO4601 Klinisk psykologi - barn og ungdom 15
PSYPRO4602 Praktisk klinisk terapiopplæring - barn og ungdom 7,5
EXPH0200 Examen philosophicum for samfunnsvitenskap 7,5
PSYPRO4603 Klinisk psykologi - voksen 15
PSYPRO4604 Praktisk klinisk terapiopplæring - voksen 7,5

5. / 6. år

Tiende semester (vår) og ellevte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PSYPRO4700 Hovedoppgaven 30
PSYPRO4605

Klinisk nevropsykologi

7,5
PSYPRO4606 Praktisk opplæring i klinisk nevropsykologi 7,5
PSYPRO4505 Rettspsykologi og sakkyndighet 7,5
Flere valg Perspektivemne 7,5
Tolvte semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PSYPRO4800 Hovedpraksis 30

Studiets oppbygning - PROFESJONSSTUDIUM 6-ÅRIG, TRONDHEIM

Hva består studiet av?

Profesjonsstudiet integrerer psykologisk teori og praksis gjennom hele studieløpet.

Du lærer både teori og hvordan du kan bruke den i møte med pasienter, innenfor emnene

  • biologisk psykologi
  • kognitiv psykologi
  • sosialpsykologi
  • utviklingspsykologi
  • personlighetspsykologi
  • helsepsykologi
  • rettspsykologi
  • arbeids- og organisasjonspsykologi
  • samfunnspsykologi
  • samfunnpsykologisk praksis

Du får også god kjennskap til psykologiske forskningsmetoder, og du bruker forskningsdata når du skal skrive hovedoppgave om et psykologisk tema du har interesse for. I de tverrfaglige emnene ex.phil., områdeemner og Eksperter i team vil du møte studenter fra andre studieretninger og bygge faglig fellesskap gjennom gjensidig kompetanseutveksling.

Studiet sørger for at du får solid terapipraksis, blant annet i internklinikkene og i 26 ukers hovedpraksis på et arbeidssted som NTNU samarbeider med. Når du er i praksis, får du hele tiden veiledning av erfarne psykologer. 

KRYSSPUBLISERT - ikke rør: Mer info og tidligere studieplaner

Mer info og tidligere studieplaner

Du finner detaljert informasjon om studieprogrammet i studieplanen for ditt studium. Studieplanen for inneværende studieår og tidligere kull finner du i oversikten over studieplaner.


Skikkethet i psykologutdanningen

Skikkethet i psykologutdanningen

Profesjonsstudiet i psykologi er omfattet av forskrift om skikkethet i høyere utdanning

Du kan lese mer om vurdering av skikkethet under profesjonsstudiet her.

Nyttige skjema og informasjon om hovedoppgaven

Oppflytting i kull