course-details-portlet

PSYPRO4312 - Kognitiv psykologi 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 100/100 A

Faglig innhold

Kognitiv psykologi er studiet av hvordan vårt menneskelige sinn fungerer. I tillegg til områder som persepsjon, oppmerksomhet, språk, hukommelse og resonnering er det mulig å benytte en kognitiv tilnærming til å studere et bredt spekter av tema i psykologien. Studenter vil lære om kjerneområdene i kognitiv psykologi, så vel som mer generelt hvordan man anvender en kognitiv tilnærming til adferd. I tillegg vil man lære hvordan man kritisk leser forskningslitteratur og hvordan man skriver en vitenskapelig rapport.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:
Studenten har utviklet kunnskap om kognitiv psykologi med vektlegging på kjerneområder som persepsjon, språk og hukommelse.
Studenten har utviklet kunnskap om forskningsprosessen i et kognitivt psykologisk forskningsprosjekt.

Ferdighetsmål:
Studenten kan beskrive kognitive prosesser og menneskelig tenkning og hvordan kognitive funksjoner påvirker menneskelig adferd.
Studenten er i stand til, på bakgrunn av en forståelse av hvordan menneskelig hukommelse fungerer, å utvikle mer effektive læringsstrategier.
Studenten har en kritisk holdning til forskningslitteratur og kan skrive en forskningsrapport.

Generell kompetanse:
Studenten har utviklet evnen til kritisk å reflektere omkring kognitive prosesser gjennom en forståelse av hvordan det menneskelige sinn fungerer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 2 timer pr. uke. Emnet undervises på engelsk.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykologutdanning, 6-årig løp (CPSY6)

Forkunnskapskrav

PSYPRO4112 eller tilsvarende.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSYPRO4010 7.5 01.09.2011
PSY2012 7.5 01.09.2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Rapport 100/100 A

Utlevering 10.11.2020

Innlevering 23.11.2020

Utlevering 14:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 100/100 A

Utlevering 27.04.2021

Innlevering 10.05.2021

Utlevering 14:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU