PSYPRO4502 - Arbeids- og organisasjonspsykologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet omfatter arbeids- og organisasjonspsykologi hvor undervisningen vil omhandle problemstillinger i arbeidslivet hvor psykologisk kompetanse er viktig. Dette gjelder for eksempel på områder som bedriftskultur, organisasjonsendring, sykefravær, arbeidsmiljø, helse og sikkerhet, rekruttering, ledelse og personalutvikling.
Eksamensform er semesteroppgave. Den skal være på 12 - 15 sider, dobbel linjeavstand, Times New Roman skriftstørrelse 12.

Læringsutbytte

Etter gjennomføring av emnet vil studenten ha kunnskap om arbeids- og organisasjonpsykologiske teorier og anvendelsen av disse på praktiske problemstillinger.
Kunnskapsmål:
Studenten har generell kunnskap om sentrale teorier innen organisasjonspsykologien.
Studenten har mer inngående kunnskap om det temaet studenten velger å fordype seg i innen organisasjonspsykologien, som eksempelvis psykososialt arbeidsmiljø, konflikter, organisasjonsendring, teamarbeid, human factors, sykefravær, ledelse, menneske og teknologi, eller sikkerhet.
Studenten har kunnskap om offentlig sykefraværsoppfølging.
Ferdighetesmål:
Studenten kan utvikle en problemstilling som er relevant for organisasjonspsykologi.
Generelle ferdigheter:
Studenten kan reflektere over problemstillinger innen organisasjonspsykologien.
Studenten har kompetanse på å gjennomføre faglige presentasjoner basert på egne problemstillinger.
Studenten kan skrive en teoretisk semesteroppgave basert på APA standarden og har kunnskap om standardene.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Studentpresentasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80% oppmøte på forelesninger

Mer om vurdering

Tidligere godkjent obligatorisk aktivitet gjelder ved gjentak av eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykologi (MPSY)
Psykologutdanning (CPSY)
Psykologutdanning, 6-årig løp (CPSY6)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at det er forbeholdt studenter som er tatt opp til profesjonsstudiet i psykologi, 6-årig løp.
Emnet kan også etter søknad velges av studenter på master i psykologi, så fremt det er ledige plasser.

Kursmateriell

Se egen pensumliste

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSYPRO4052 7.5 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
06.12.2017

Vår ORD Oppgave 100/100

Innlevering
30.05.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.