course-details-portlet

PSYPRO4502 - Arbeids- og organisasjonspsykologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Emnet omfatter arbeids- og organisasjonspsykologi hvor undervisningen vil omhandle problemstillinger i arbeidslivet hvor psykologisk kompetanse er viktig. Dette gjelder for eksempel på områder som bedriftskultur, organisasjonsendring, sykefravær, arbeidsmiljø, helse og sikkerhet, arbeidstid og søvn, rekruttering, ledelse og personalutvikling.
Eksamen i emnet består av semesteroppgave som kan skrives enten alene, to og to, eller opptil tre sammen.

Læringsutbytte

Etter gjennomføring av emnet vil studenten ha kunnskap om arbeids- og organisasjonpsykologiske teorier og anvendelsen av disse på praktiske problemstillinger.
Kunnskapsmål:
Studenten har generell kunnskap om sentrale teorier og forskning innen organisasjonspsykologien.
Studenten har mer inngående kunnskap om det temaet studenten velger å fordype seg i innen arbeids- og organisasjonspsykologien, som eksempelvis psykososialt arbeidsmiljø, konflikter, organisasjonsendring, teamarbeid, ledelse, menneske og teknologi, arbeid og helse eller sikkerhet.
Ferdighetesmål:
Studenten kan utvikle en problemstilling som er relevant for organisasjonspsykologi.
Generelle ferdigheter:
Studenten kan reflektere over problemstillinger innen organisasjonspsykologien.
Studenten har kompetanse på å gjennomføre faglige presentasjoner basert på egne problemstillinger.
Studenten kan skrive en teoretisk semesteroppgave basert på APA standarden og har kunnskap om standardene.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, work shop og studentpresentasjoner.
Obligatorisk aktivitet: En muntlig gruppefremføring og en skriftlig gruppeinnlevering (grupper på ca 6 personer).

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig gruppefremføring
  • Skriftlig gruppeinnlevering

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykologi (MPSY)
Psykologutdanning (CPSY)
Psykologutdanning, 6-årig løp (CPSY6)

Forkunnskapskrav

Emnet kan også etter søknad velges av studenter på master i psykologi, så fremt det er ledige plasser.

Kursmateriell

Se egen pensumliste

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSYPRO4052 7.5 01.09.2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A

Utlevering 27.11.2020

Innlevering 10.12.2020

Utlevering 14:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 A

Utlevering 01.05.2021

Innlevering 14.05.2021

Utlevering 14:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU