course-details-portlet

PSYPRO4700 - Hovedoppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Hovedoppgaven har tradisjonelt form som en vitenskapelig avhandling. Avhandlingen vil gi studenten praktisk erfaring med forskningsmetodikk, selvstendig kritisk tenkning og diskusjon, samt det å trekke vitenskapelige slutninger på basis av empirisk forskning. Rene teoretiske arbeider godkjennes også.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:

 • Studenten har kunnskap og praktisk erfaring med å planlegge og gjennomføre en vitenskapelig hovedoppgave i samarbeid med veileder.
 • Studenten har kunnskap om formelle retningslinjer for hovedoppgaven, samt evalueringskriterier ved bedømmelse av hovedoppgaven.

Ferdighetsmål:

 • Studenten kan utføre et selvstendig vitenskapelig arbeid under veiledning
 • Studenten kan formulere en presis og tydelig problemstilling med relevans for psykologisk teori eller praksis
 • Studenten kan presentere en veloverveid rasjonale for valg og bruk av metode og litteratur
 • Studenten kan presentere et utvalg av litteratur som er relevant og dekkende for problemstillingen Studenten kan selvstendig kritisk tenkning og diskusjon, samt å trekke vitenskapelig slutning på basis av empirisk eller teoretisk forskning.
 • Studenten kjenner til APA standard for vitenskapelig publisering.

Generell kompetanse:

 • Studenten har praktiske erfaring med forskningsmetodikk, selvstendig kritisk tenkning og diskusjon.

Læringsformer og aktiviteter

Individuell veiledning 25 timer.Obligatorisk aktivitet i emnet er deltagelse i TverrPraks.

Obligatoriske aktiviteter

 • TverrPraks

Mer om vurdering

Dersom hovedoppgaven vurderes til F, kan en ny eller omarbeidet oppgave med vesentlige endringer, leveres til sensur én ytterligere gang. Det er ikke anledning til å få vurdert en ny oppgave innenfor det samme studieprogrammet når man har fått bestått karakter på hovedoppgaven.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykologutdanning, 6-årig løp (CPSY6)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSYPRO4100 30.0 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
17.01.2024

Innlevering
31.01.2024


08:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
18.04.2024

Innlevering
02.05.2024


14:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU