course-details-portlet

PSYPRO4700 - Hovedoppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Hovedoppgaven har tradisjonelt form som en vitenskapelig avhandling. Avhandlingen vil gi studenten praktisk erfaring med forskningsmetodikk, selvstendig kritisk tenkning og diskusjon, samt det å trekke vitenskapelige slutninger på basis av empirisk forskning. Rene teoretiske arbeider godkjennes også.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:
Studenten har kunnskap og praktisk erfaring med å planlegge og gjennomføre en vitenskapelig hovedoppgave i samarbeid med veileder.
Studenten har kunnskap om formelle retningslinjer for hovedoppgaven, samt evalueringskriterier ved bedømmelse av hovedoppgaven.
Ferdighetsmål:
Studenten kan utføre et selvstendig vitenskapelig arbeid under veiledning
Studenten kan formulere en presis og tydelig problemstilling med relevans for psykologisk teori eller praksis
Studenten kan presentere en veloverveid rasjonale for valg og bruk av metode og litteratur
Studenten kan presentere et utvalg av litteratur som er relevant og dekkende for problemstillingen
Studenten kan selvstendig kritisk tenkning og diskusjon, samt å trekke vitenskapelig slutning på basis av empirisk eller teoretisk forskning.
Studenten kjenner til APA standard for vitenskapelig publisering.
Generell kompetanse:
Studenten har praktiske erfaring med forskningsmetodikk, selvstendig kritisk tenkning og diskusjon.

Læringsformer og aktiviteter

Individuell veiledning 25 timer.

Obligatorisk aktivitet i emnet er deltagelse i TverrPraks.

Obligatoriske aktiviteter

  • TverrPraks

Mer om vurdering

Dersom hovedoppgaven vurderes til F, kan en ny eller omarbeidet oppgave med vesentlige endringer, leveres til sensur én ytterligere gang.
Det er ikke anledning til å få vurdert en ny oppgave innenfor det samme studieprogrammet når man har fått bestått karakter på hovedoppgaven.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykologutdanning (CPSY)
Psykologutdanning, 6-årig løp (CPSY6)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSYPRO4100 30.0 01.09.2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 02.02.2021

Innlevering 04.02.2021

Utlevering 10:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU