PSYPRO4700 - Hovedoppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Hovedoppgaven har tradisjonelt form som en vitenskapelig avhandling. Avhandlingen vil gi studenten praktisk erfaring med forskningsmetodikk, selvstendig kritisk tenkning og diskusjon, samt det å trekke vitenskapelige slutninger på basis av empirisk forskning. Rene teoretiske arbeider godkjennes også.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:
Studenten har kunnskap og praktisk erfaring med å planlegge og gjennomføre en vitenskapelig hovedoppgave i samarbeid med veileder.
Studenten har kunnskap om formelle retningslinjer for hovedoppgaven, samt evalueringskriterier ved bedømmelse av hovedoppgaven.
Ferdighetsmål:
Studenten kan utføre et selvstendig vitenskapelig arbeid under veiledning
Studenten kan formulere en presis og tydelig problemstilling med relevans for psykologisk teori eller praksis
Studenten kan presentere en veloverveid rasjonale for valg og bruk av metode og litteratur
Studenten kan presentere et utvalg av litteratur som er relevant og dekkende for problemstillingen
Studenten kan selvstendig kritisk tenkning og diskusjon, samt å trekke vitenskapelig slutning på basis av empirisk eller teoretisk forskning.
Studenten kjenner til APA standard for vitenskapelig publisering.
Generell kompetanse:
Studenten har praktiske erfaring med forskningsmetodikk, selvstendig kritisk tenkning og diskusjon.

Læringsformer og aktiviteter

Individuell veiledning 25 timer.


Mer om vurdering

Dersom hovedoppgaven vurderes til F, kan en ny eller omarbeidet oppgave med vesentlige endringer, leveres til sensur én ytterligere gang.
Det er ikke anledning til å få vurdert en ny oppgave innenfor det samme studieprogrammet når man har fått bestått karakter på hovedoppgaven.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykologutdanning (CPSY)
Psykologutdanning, 6-årig løp (CPSY6)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at det er forbeholdt studenter som er tatt opp til profesjonsstudiet i psykologi, 6-årig løp.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSYPRO4100 30.0 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.