PSYPRO4116 - Personlighetspsykologi 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Undervisningen tar for seg personlighetsbegrepet og gir en innføring i teori, metoder og forskningsresultater, konsentrert om de tre store spørsmål i personlighetspsykologien.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:
Studenten har en grunnleggende kunnskap om sentrale personlighetsteorier.

Ferdighetsmål:
Studenten kan redegjøre for og har en forståelse av sentrale domener innen personlighetspsykologien.
Studenten kan diskutere ulike metoder og grunnleggende resultater innen personlighetspsykologi.
Studenten kan definere sentrale begreper innenfor hvert domene i personlighetpsykologi.
Studenten kan gjøre rede for, diskutere og sammenligne ulike grunnleggende teorier innen personlighetspsykologien.

Generell kompetanse:
Studenten skal formidle selvstendig arbeid og beherske emnets fremstillingsform.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 2 timer pr. uke, kollokvier.
Deler av undervisningen kan foregå på engelsk.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykologutdanning, 6-årig løp (CPSY6)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til profesjonsstudiet i psykologi, 6-årig løp.


Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSY1006 7.5 01.09.2011
PSY1016 7.5 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 14.12.2017 09:00 Storhall del 2
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 23.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.