course-details-portlet

PSYPRO4314 - Sosialpsykologi 2

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet er et fordypningskurs i sosialpsykologi. Relevante tema omfatter blant annet sosiale slutninger, beslutninger og valg, dannelse av holdninger og sosial påvirkning.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

  • Studenten har dybdekunnskap om sosialpsykologi med vektlegging av valgte sentrale tema fra sosial påvirkning, sosial adferd, gruppeprosesser og språklig kommunikasjon.
  • Studenten har inngående kunnskap om valgte tema som omfatter blant annet dannelse og endring av holdninger, sosiale slutninger, beslutninger og valg, sosial ekskludering, miljøatferd og bedømmelse av risiko, og språk som et sosialt verktøy.
  • Studenten har bred kunnskap om hvordan sosialpsykologiske prosesser kan variere innad og på tvers av samfunn og kulturer.

Ferdigheter:

  • Studenten kan analysere og anvende sentral teori og empiri innen fagområdet og selvstendig reflektere over adferd hos individer og grupper og adferdens underliggende opprinnelse.

Generell kompetanse:

  • Studenten kan reflektere kritisk over hvordan mennesker tenker og fungerer som sosiale individer, både i grupper og i samfunnet forøvrig.
  • Studenten kan kritisk vurdere sosialpsykologisk forskning og kommunisere om faglige problemstillinger innenfor sosialpsykologi.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar. Emnet undervises på engelsk.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

PSYPRO4114 eller tilsvarende.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSYPRO4030 7.5 HØST 2011
PSY2014 7.5 HØST 2011
PSYK4417 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 23.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL274 Sluppenvegen 14 1
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 5
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 29.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 orange sone Sluppenvegen 14 6
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU