course-details-portlet

PSYPRO4314 - Sosialpsykologi 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer A
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager A

Faglig innhold

Emnet er et fordypningskurs i sosialpsykologi med vektlegging av sosial kognisjon. Relevante emner omfatter blant annet sosiale slutninger, beslutninger og valg, dannelse av holdninger og sosial påvirkning.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:
Studenten har utviklet god kunnskap om sosialpsykologi med vektlegging av valgte sentrale tema fra sosial påvirkning, sosial adferd, gruppeprosesser og språklig kommunikasjon.
Studenten har tilegnet seg inngående kunnskap om valgte tema som omfatter blant annet dannelse og endring av holdninger, beslutninger og valg, sosial rettferdighet, vold, aggresjon, og prososial adferd og språk som et sosialt verktøy.

Ferdighetsmål:
Studenten kan gjengi og anvende sentrale tanker og teorier innen fagområdet og selvstendig reflektere over adferd hos individer og grupper og adferdens underliggende opprinnelse.

Generell kompetanse:
Studenten har videreutviklet evnen til å reflektere og tenke kritisk over hvordan mennesker tenker og fungerer som sosiale individer, både i grupper og i samfunnet forøvrig.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar.
Emnet undervises på engelsk.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykologutdanning, 6-årig løp (CPSY6)

Forkunnskapskrav

PSYPRO4114 eller tilsvarende.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSYPRO4030 7.5 01.09.2011
PSY2014 7.5 01.09.2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 03.12.2020

Innlevering 03.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100 A

Utlevering 08.06.2021

Innlevering 11.06.2021

Utlevering 12:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU