course-details-portlet

PSYPRO4800 - Hovedpraksis

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksis 100/100 26 uker

Faglig innhold

I profesjonsstudiets hovedpraksis skal studentene ut på arbeidsplasser for psykologer og påta seg psykologarbeid under veiledning av erfaren psykolog. Hovedpraksis er på 26 uker inklusive to uker med seminar; «Administrasjon og offentlig forvaltning» og «Psykologisk fagetikk og lovregulering av psykologarbeid». Det er krav om 80 % oppmøte på disse seminarene.Hovedpraksis skal gi studentene muligheter for større integrering av teori og praksis, samt gi de erfaring med hvordan psykologisk teori og metode kan benyttes og tilpasses psykologers arbeidsoppgaver.Aktuelle praksisplasser er arbeidsplasser innen helserelatert virksomhet. Dette kan dreie seg om ulike praksisfelt og praksistyper som barne- og ungdomspsykologi og voksen- og eldre psykologi, nevropsykologi, familierådgivning, rusbehandling og 1.linjearbeid. Følgelig kan de metodiske og teoretiske utfordringene være forskjellig avhengig av arbeidsplass. Praksistida vil derfor være en læringsarena for utveksling av ulik type kunnskap knyttet til forebygging, utredning, behandling og habilitering/rehabilitering avhengig av problemområde.Selv om studenten under praksistiden skal utøve psykologfaglig arbeid under veiledning, forutsettes det at de i stor grad selv skal utøve faget ut fra faglige og personlige forutsetninger. Studentene vil bli vurdert og godkjent etter egne retningslinjer. Underveis i praksisperioden er det nær kontakt mellom universitet, student og veileder.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:

  • Studenten kan anvende relevante teorier innenfor psykologien i forhold til aktuelle problemstillinger på hver enkelt arbeidsplass.
  • Studenten kan gjennomføre psykologisk arbeid under veiledning.

Ferdighetsmål:

  • Studenten kan integrere teoretisk og praktisk ferdigheter med tanke på seinere selvstendig yrkesutøvelse.

Generell kompetanse:

  • Studenten har kompetanse om anvendelse og utvikling av metodisk kompetanse innenfor de respektive fagområder innenfor psykologien.

Læringsformer og aktiviteter

Veiledning 2 timer pr. uke i praksisperioden, hvorav 1 er individuell. 2 obligatoriske seminar inngår i tillegg. Krav om at 80% oppmøte på begge seminar1. Psykologisk fagetikk og lovregulering av psykologarbeid (24 timer). 2. Administrasjon og offentlig forvaltning. (36 timer). Emnet evalueres i henhold til Retningslinjer for gjennomføring og evaluering av klinisk praksis.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80% deltagelse seminar; Adm. og offentlig forvaltning
  • 80% deltagelse seminar: Psykologisk fagetikk

Mer om vurdering

Studenten har adgang til å ta emnet én gang dersom første gang vurderes til ikke bestått. Ved stryk må emnet og all obligatorisk aktivitet tas på nytt. Emnet evalueres i henhold til "Retningslinjer for gjennomføring og evaluering av klinisk praksis".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykologutdanning, 6-årig løp (CPSY6)

Forkunnskapskrav

Følgende emner må være bestått: PSYPRO4110, PSYPRO4111, PSYPRO4117, PSYPRO4201, PSYPRO4112, PSYPRO4115, PSYPRO4116, PSYPRO4202, PSYPRO4113, PSYPRO4315, PSYPRO4415, PSYPRO4203, PSYPRO4114, PSYPRO4313, PSYPRO4413, PSYPRO4204, PSYPRO4312, PSYPRO4412, PSYPRO4317, PSYPRO4318, PSYPRO4314, PSYPRO4414, PSYPRO4316, PSYPRO4501, PSYPRO4502, PSYPRO4506, PSYPRO4416, PSYPRO4601, PSYPRO4602, PSYPRO4603, PSYPRO4604, PSYPRO4605, PSYPRO4606 og Eksperter i team.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSYPRO4090 30.0 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU