course-details-portlet

PSYPRO4317 - Statistikk og kvantitative forskningsmetoder

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100 A

Faglig innhold

Emnet bygger videre på den grunnleggende forståelsen av kvantitativ forskning. Dette emnet går gjennom grundig de mest brukte og noen avanserte statistiske metoder innen psykologi ved hjelp av programvaren SPSS. De statistiske metodene som gjennomgås omfatter i hovedsak ANOVA (ulike varianter), multiple regresjon, og utforskende faktoranalyse.I gjennomgangen av disse metodene legges det vekt på hvilke kriterier man trenger for å velge ut riktige statistiske tester, analyse av forutsetninger og ikke minst tolkninger av resultatene fra disse testene.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:

  • Studenten har dybde og konseptuell forståelse av de mest vanlige statistiske testene i psykologi.

Ferdighetsmål:

  • Studenten kan legge inn data i SPSS og analysere og tolke disse dataene selvstendig.
  • Studenten kan presentere resultater i rapportform

Generell kompetanse:

  • Studenten har utviklet et kritisk perspektiv for å vurdere mulige fordeler og ulemper ved bruken av ulike statistiske tester samt kvantitativ metode generelt.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig innleveringer.

Mer om vurdering

Tidligere godkjent obligatorisk aktivitet gjelder ved gjentak av eksamen.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

PSYPRO4111 eller tilsvarende.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSYPRO4012 7.5 HØST 2011
PSY2000 7.5 HØST 2011
PSY2002 7.5 HØST 2011
PSY2017 7.5 HØST 2011
SOS1002 7.5 HØST 2017
PSYK4317 7.5 HØST 2021
PSY2117 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 100/100 A

Utlevering
05.12.2023

Innlevering
19.12.2023


14:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU