Profesjonsstudium 6-årig, Trondheim

Psykologi

Studenter på profesjonsstudiet i psykologi. Foto: Kim Ramberghaug

Velkommen til studiestart 2018

Tirsdag 14. august - Immatrikulering

Immatrukuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes tirsdag 14. august.

Oppmøte på plena bak Hovedbygningen på Gløshaugen fra kl. 09.40. Seremonien starter kl. 10.00 og varer til ca.10.45.

Etter seremonien blir det satt opp busstransport til andre campus. 

Program og ofte stilte spørsmål

 

Onsdag 15. august: Vrimledag på Dragvoll

Vrimledagen er en informasjonsdag for alle nye studenter på Dragvoll. Gata vil være fylt med stand som viser deg hva Trondheim som studieby kan tilby. Dagen gir en fin anledning til å bli bedre kjent med Dragvoll. Det vil i tillegg holdes aktuelle foredrag for deg som er ny student.

Program for dagen

 

PSYstart: 16. - 17. august

PSYstart - oppstartsarrangement for nye studenter 
Tidspunkt: 16. og 17. august

PSYstart er et obligatorisk arrangement for alle nye studenter som starter på årsstudium i psykologi, bachelorprogrammet i psykologi og profesjonsstudiet i psykologi høsten 2018 (NB! Ikke masterstudenter). Her vil du blant annet treffe instituttleder, faglærere, studieveiledere, linjeforeninger og studentorganisasjoner, og ikke minst dine medstudenter. Det blir servert lunsj begge dagene.

I og med at dette er et obligatorisk arrangement vil begge dagene starte med registrering.
Registrering skjer på følgende tidspunkter:

Torsdag 16. august kl. 09.30 - 10.00
Fredag 17. august kl. 09.30 - 10.00

PSYstart arrangeres i Idrettssenteret på Dragvoll. Spørsmål om på PSYstart sendes til: psystart@svt.ntnu.no  

Vi har opprettet en lukket Facebook-gruppe for alle nye studenter på årsstudium i psykologi, bachelorprogrammet i psykologi og profesjonsstudiet i psykologi. Gruppen heter PSYstart 2018

Facebook-gruppen administreres av to studentassistenter som vil hjelpe dere fram til PSYstart.
Vi gleder oss til å møte dere!

Velkommen!

Orienteringsmøte

 

Nærmere informasjon kommer.

Nyttig å vite

Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim/Gjøvik/Ålesund. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Timeplan og pensum

Nye studenter får beskjed om timeplan ved studiestart.

Pensum legges fortløpende ut på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Om profesjonsstudiet i psykologi

Psykologi handler om hvorfor du tenker de tankene du gjør, hvorfor du føler og hvilke følelser du har, hvorfor du handler som du gjør i forskjellige tilstander og situasjoner. Psykologifagene er i stor grad brukerveiledningen til mennesket – det handler om deg.

Profesjonsstudiet i psykologi passer for deg som ønsker å jobbe som psykolog.


Opptak

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 78 studenter. For studieåret 2017/2018 var opptaksgrensen 56,2 i førstegangsvitnemålskvoten og 63,4 i ordinær kvote.

Se hvordan du søker opptak.

 

Jobbmuligheter

Psykologer arbeider innenfor et vidt felt i samfunnet, men først og fremst med behandling, organisasjons- og ledelsesutvikling, undervisning og forskning eller som konsulenter.

Det er i dag mangel på psykologer i Norge, og med den samfunnsutviklingen vi har, er det mye som tyder på at behovet for psykologer vil øke.


Studiets oppbygning

Profesjonsstudiet i psykologi varer i seks år (12 semestre). Allerede det første semesteret vil du bli introdusert for kliniske problemstillinger. Studiet består av både praksis og teori.

Fra 8. semester vil du  under veiledning av en psykologi delta i terapi med pasienter.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@ips.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 60

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 12, nivå 5

Fakta

Gradsnavn: Candidatus psychologiae (Cand.psychol.)
Studieprogramkode: CPSY6
Studiepoeng: 360
Studiekode: 194 941
Politiattest: Ja

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for psykologi

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15.april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilket vei du velger, kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.