Profesjonsstudium 6-årig, Trondheim

Psykologi

Studenter på profesjonsstudiet i psykologi. Foto: Kim Ramberghaug

Velkommen til studiestart 2017

Onsdag 16. august - Immatrikulering

Immatrukuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes onsdag 16. august, fra kl. 09:30 til 10:30.

Oppmøte på plena bak Hovedbygningen på Gløshaugen

Etter seremonien blir det satt opp busstransport til andre campus. 

Program og ofte stilte spørsmål

Torsdag 17. august: Vrimledag på Dragvoll

Vrimledagen er en informasjonsdag for alle nye studenter på Dragvoll. Gata vil være fylt med stands og aktører som viser deg hva Trondheim som studieby kan tilby. Dagen gir en fin anledning til å bli bedre kjent med Dragvoll. Det vil i tillegg holdes aktuelle foredrag for deg som er ny student.

Program for dagen

PSYstart: 17. - 18. august

PSYstart - et oppstartsarrangement for nye studenter

PSYstart er et obligatorisk arrangement for alle nye studenter som starter på årsstudium i psykologi, bachelorprogrammet i psykologi og profesjonsstudiet i psykologi høsten 2017 (NB! Ikke masterstudenter). Her vil du blant annet treffe instituttleder, faglærere, studieveiledere, linjeforeninger og studentorganisasjoner, og ikke minst dine medstudenter. Det blir servert lunsj begge dagene.

I og med at dette er et obligatorisk arrangement vil begge begge dagene starte med registrering.
Registrering skjer på følgende tidspunkter:

Torsdag 17. august kl. 09.15-10.00
Fredag 18. august kl. 09.15-09.45

PSYstart arrangeres i Idrettssenteret på Dragvoll. Spørsmål om på PSYstart sendes til: psystart@svt.ntnu.no  

I forbindelse med PSY-START vil det være et eget informasjonsmøte for det nye kullet på Profesjonsstudiet. Det avholdes fredag 18. august fra 12:45 til 14:15 i DI41 på idrettsbygget.

 

Mer informasjon om PSYstart

 

Orienteringsmøte

I forbindelse med PSY-START vil det være et eget informasjonsmøte for det nye kullet på Profesjonsstudiet. Det avholdes fredag 18. august fkl 11:10 i DI41 på idrettsbygget.

Det avholdes orienteringsmøte for studenter som skal starte på semester 7 (emnene PSYPRO4501, 4502, 4503 og 4504), TIRSDAG 22. AUGUST 08:15 – 10:00, i rom D2.

 

Nyttig å vite

Om profesjonsstudiet i psykologi

Psykologi handler om hvorfor du tenker de tankene du gjør, hvorfor du føler og hvilke følelser du har, hvorfor du handler som du gjør i forskjellige tilstander og situasjoner. Psykologifagene er i stor grad brukerveiledningen til mennesket – det handler om deg.

Profesjonsstudiet i psykologi passer for deg som ønsker å jobbe som psykolog.


Opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 58 studenter. For studieåret 2016/2017 var opptaksgrensen 56,4 i førstegangsvitnemålskvoten og 63,5 i ordinær kvote.

Se hvordan du søker opptak.

 

Jobbmuligheter

Psykologer arbeider innenfor et vidt felt i samfunnet, men først og fremst med behandling, organisasjons- og ledelsesutvikling, undervisning og forskning eller som konsulenter.

Det er i dag mangel på psykologer i Norge, og med den samfunnsutviklingen vi har, er det mye som tyder på at behovet for psykologer vil øke.


Studiets oppbygning

Profesjonsstudiet i psykologi varer i seks år (12 semestre). Allerede det første semesteret vil du bli introdusert for kliniske problemstillinger. Studiet består av både praksis og teori.

Fra 8. semester vil du  under veiledning av en psykologi delta i terapi med pasienter.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@ips.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 60

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 12, nivå 5

Fakta

Gradsnavn: Candidatus psychologiae (Cand.psychol.)
Studieprogramkode: CPSY6
Studiepoeng: 360
Studiekode: 194 941
Politiattest: Ja

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for psykologi

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15.april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)

Informasjonen gjelder for inneværende studieår