Psykologi

Profesjonsstudium 6-årig, Trondheim

Psykologi

Psykologistudenter på profesjonsstudiet (bilde)

To personer utfører et psykologisk eksperiment ved et bord. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Profesjonsstudium

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Om studieprogrammet CPSY6

Om profesjonsstudiet i psykologi

Er du interessert i menneskesinnet? Ønsker du kunnskap om hva som kan hemme eller fremme god psykisk helse? Ønsker du å hjelpe andre? Gjennom profesjonsstudiet i psykologi får du mulighet til å opparbeide deg kompetanse til å jobbe som autorisert psykolog.


Opptak CPSY6

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 90 studenter.

Menn får 1 tilleggspoeng når de søker opptak til profesjonsstudiet i psykologi, men dette gjelder kun i kvote for førstegangsvitnemål.


Jobbmuligheter CPSY6

Jobbmuligheter

Psykologkompetansen kan du bruke i et bredt spekter av yrkesområder, for eksempel innen behandling, organisasjons- og ledelsesutvikling, undervisning og forskning eller konsulentvirksomhet. 

I dag er det mangel på psykologer i Norge, og mye tyder på at behovet for psykologer vil øke. Dette gir gode arbeidsutsikter for deg som ferdigutdannet psykolog.


Studiets oppbygning CPSY6

Studiets oppbygning

Profesjonsstudiet i psykologi varer i seks år, og består av både teori og praksis. Du vil bli introdusert for kliniske problemstillinger allerede første semester. 

Fra fjerde studieår vil du utføre terapi med pasienter under veiledning av psykologer.


Studieveiledning CPSY6

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@ips.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 60

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 12, nivå 5

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogramkode: CPSY6
 • Gradsnavn: Candidatus psychologiae
 • Studiepoeng: 360
 • Studiekode opptak: 194941
 • Poenggrense: 2019 64.3
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019 56.7
 • Ansvarlig: Institutt for psykologi
 • Politiattest: Ja
 • Studiested: Dragvoll, Trondheim

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.