Psykologi

Profesjonsstudium 6-årig, Trondheim

Psykologi

Psykologistudenter på profesjonsstudiet (bilde)

To personer utfører et psykologisk eksperiment ved et bord. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Profesjonsstudium

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Om studieprogrammet CPSY6

Om profesjonsstudiet i psykologi

Psykologi handler om hvorfor du tenker de tankene du gjør, hvorfor du føler og hvilke følelser du har, hvorfor du handler som du gjør i forskjellige tilstander og situasjoner. Psykologifagene er i stor grad brukerveiledningen til mennesket – det handler om deg.

Profesjonsstudiet i psykologi passer for deg som ønsker å jobbe som psykolog.


Opptak CPSY6

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 78 studenter. For studieåret 2017/2018 var opptaksgrensen 56,2 i førstegangsvitnemålskvoten og 63,4 i ordinær kvote.

Se hvordan du søker opptak.

 

Jobbmuligheter CPSY6

Jobbmuligheter

Psykologer arbeider innenfor et vidt felt i samfunnet, men først og fremst med behandling, organisasjons- og ledelsesutvikling, undervisning og forskning eller som konsulenter.

Det er i dag mangel på psykologer i Norge, og med den samfunnsutviklingen vi har, er det mye som tyder på at behovet for psykologer vil øke.


Studiets oppbygning CPSY6

Studiets oppbygning

Profesjonsstudiet i psykologi varer i seks år (12 semestre). Allerede det første semesteret vil du bli introdusert for kliniske problemstillinger. Studiet består av både praksis og teori.

Fra 8. semester vil du  under veiledning av en psykologi delta i terapi med pasienter.


Studieveiledning CPSY6

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@ips.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 60

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 12, nivå 5

studyprogramme-facts-portlet

Fakta

Fakta om studieprogrammet

 • Studieprogramkode: CPSY6
 • Gradsnavn: Candidatus psychologiae
 • Studiepoeng: 360.0
 • Studiekode opptak: 194941
 • Poenggrense: 2018 64
 • Poenggrense f.vitnemål: 2018 56
 • Anvarlig: Institutt for psykologi
 • Studiested: Dragvoll, Trondheim
 • Politiattest: Ja

KRYSSPUBLISERT til guttedagen

Bli med på Guttedagen! 

Gutter som ser i mikroskop. Tekst på bildet: Invitasjon til å søke på Guttedagen 2019. Fotograf: Per Henning/NTNU

Dette studieprogrammet er med på Guttedagen 2020. 

Les om arrangementet

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.