Psykologi

Profesjonsstudium 6-årig, Trondheim

Psykologi

Psykologistudenter på profesjonsstudiet (bilde)

To personer utfører et psykologisk eksperiment ved et bord. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Profesjonsstudium

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Om studieprogrammet CPSY6

Om profesjonsstudiet i psykologi

Er du interessert i menneskesinnet? Ønsker du kunnskap om hva som kan hemme eller fremme god psykisk helse? Ønsker du å hjelpe andre? Gjennom profesjonsstudiet i psykologi får du mulighet til å opparbeide deg kompetanse til å jobbe som autorisert psykolog.


Opptak CPSY6

​​​​​​​Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 90 studenter.

Menn får 1 tilleggspoeng når de søker opptak til profesjonsstudiet i psykologi.


Jobbmuligheter CPSY6

Jobbmuligheter

Psykologkompetansen kan du bruke i et bredt spekter av yrkesområder, for eksempel innen behandling, organisasjons- og ledelsesutvikling, undervisning og forskning eller konsulentvirksomhet. 

I dag er det mangel på psykologer i Norge, og mye tyder på at behovet for psykologer vil øke. Dette gir gode arbeidsutsikter for deg som ferdigutdannet psykolog.


Videre studier

Videre studier

Etter et profesjonsstudiet i psykologi er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Du kan også ta videreutdanning eller deltidsstudier. 


Studiets oppbygning CPSY6

Studiets oppbygning

Profesjonsstudiet i psykologi varer i seks år, og består av både teori og praksis. Du vil bli introdusert for kliniske problemstillinger allerede første semester. 

Fra fjerde studieår vil du utføre terapi med pasienter under veiledning av psykologer.


Kontakt CPSY6

Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@ips.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 60

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 12, nivå 5


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er hverdagen din som psykologistudent? Hvordan er det sosiale og faglige tilbudet og hvordan er undervisningen?


Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogramkode: CPSY6
 • Gradsnavn: Candidatus psychologiae
 • Studiepoeng: 360
 • Studiekode opptak: 194941
 • Poenggrense: 2019 64.3
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019 56.7
 • Ansvarlig: Institutt for psykologi
 • Politiattest: Ja
 • Studiested: Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss i sosiale medier

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnustudent

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona