Psykologi

Profesjonsstudium 6-årig, Trondheim

Psykologi

Psykologistudenter på profesjonsstudiet (bilde)

To personer utfører et psykologisk eksperiment ved et bord. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Profesjonsstudium

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Politiattest

Nye studenter på profesjonsstudiet i psykologi må levere politiattest ved studiestart.
Politiattesten leverer du i ekspedisjonen til Institutt for psykologi, 5. etg. i Bygg 12, Dragvoll, eventuelt sendes til Institutt for psykologi, NTNU, 7491 Trondheim.

Politiattest med merknad leveres/sendes til samme sted senest tre uker etter at tilsagn om studieplass er gitt.  

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene (fagene) du skal ha. Timeplan ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne, som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Om du ikke finner timeplanen under emnet ditt, vil den være klar til studiestart.

Du vil også finne mer informasjon om timeplanen i læringsplattformen Blackboard. Du vil få tilgang til Blackboard etter at du har registrert deg som student.

Pensum

Oversikten over alle publiserte pensumlister finner du her.

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere perioder eller gjennom hele studiet. Vi vil jobbe for å legge forholdene til rette slik at alle studenter får et likeverdig tilbud.

Dersom du strever med ulike fysiske og psykiske helseutfordringer, kan NTNU Tilrettelegging hjelpe deg. Hva det kan tilrettelegges for, vil være avhengig av hvilke utfordringer du opplever og hva som er mulig for akkurat ditt studium. Derfor vil vi gjerne få kontakt med dere så tidlig som mulig slik at oppstarten på studietiden ved NTNU blir best mulig for deg.

Har du behov for tilrettelegging, kan du sende en e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no. Her vil vi oppfordre deg til ikke å sende sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Vi samarbeider med flere andre enheter på NTNU, for eksempel instituttene og eksamenskontoret, slik at tilbudet til hver enkelt student blir så bra som mulig.

Om studieprogrammet CPSY6

Om profesjonsstudiet i psykologi

Er du interessert i menneskesinnet? Ønsker du kunnskap om hva som kan hemme eller fremme god psykisk helse? Ønsker du å hjelpe andre? Gjennom profesjonsstudiet i psykologi får du mulighet til å opparbeide deg kompetanse til å jobbe som autorisert psykolog.


Opptak CPSY6

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 90 studenter.

Menn får 1 tilleggspoeng når de søker opptak til profesjonsstudiet i psykologi, men dette gjelder kun i kvote for førstegangsvitnemål.


Jobbmuligheter CPSY6

Jobbmuligheter

Psykologkompetansen kan du bruke i et bredt spekter av yrkesområder, for eksempel innen behandling, organisasjons- og ledelsesutvikling, undervisning og forskning eller konsulentvirksomhet. 

I dag er det mangel på psykologer i Norge, og mye tyder på at behovet for psykologer vil øke. Dette gir gode arbeidsutsikter for deg som ferdigutdannet psykolog.


Videre studier

Videre studier

Etter et profesjonsstudiet i psykologi er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Du kan også ta videreutdanning eller deltidsstudier. 


Studiets oppbygning CPSY6

Studiets oppbygning

Profesjonsstudiet i psykologi varer i seks år, og består av både teori og praksis. Du vil bli introdusert for kliniske problemstillinger allerede første semester. 

Fra fjerde studieår vil du utføre terapi med pasienter under veiledning av psykologer.


Kontakt CPSY6

Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@ips.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 60

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 12, nivå 5


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er hverdagen din som psykologistudent? Hvordan er det sosiale og faglige tilbudet og hvordan er undervisningen?


Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogramkode: CPSY6
 • Gradsnavn: Candidatus psychologiae
 • Studiepoeng: 360
 • Studiekode opptak: 194941
 • Poenggrense: 2019 64.3
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019 56.7
 • Ansvarlig: Institutt for psykologi
 • Politiattest: Ja
 • Studiested: Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Oppdatert informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona