Profesjonsstudium 6-årig, Trondheim

Psykologi

– Jobbmuligheter
Psykolog som ser på et barn som tegner. Foto.

Etter endt studium oppnår du graden Cand. psychol, som gir deg retten til å bli autorisert som psykolog. Det er instituttet som melder fra til Helsedirektoratet om at du kan autoriseres som psykolog. Les mere om autorisering nedenfor.

Kompetansen som psykolog er etterspurt i offentlig- så vel som privat sektor. Psykologer arbeider innenfor et vidt felt i samfunnet, men først og fremst med behandling, organisasjons- og ledelsesutvikling, undervisning og forskning eller som konsulenter.

Eksempel på hvor psykologer arbeider:

Private og offentlige bedrifter innen den sentrale helseforvaltningen som:

 • Folkehelseinstituttet
 • Sosial- og helsedirektoratet
 • Helsetilsynet
 • Privatpraksis
 • Kommune og skoleverket
 • NAV (sykemeldte, arbeidsledige, jobbsøkere og uføretrygdete)
 • Undervisning og forskning
 • Konsulent innen organisasjon og ledelsesutvikling

Offentlig psykisk helsevern som:

 • Psykiatrisk sykehus
 • Sykehus
 • Poliklinikk
 • PP-tjenesten
 • Helsestasjon
 • Barnevernet

Videre studier - spesialisering:

Med graden Cand. psychol kan du også søke deg videre til doktorgradsstudier, ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap – fagretning psykologi, eller du kan ta en spesialistutdanning. Utdanningsavdelingen i Norsk Psykologforening er ansvarlig for organiseringen av spesialistutdanningen for psykologer i Norge.


Autorisasjon som psykolog

Når alle emner på profesjonsstudiet i psykologi er bestått, får du tildelt graden cand. psychol. som i Norge danner grunnlag for autorisasjon som psykolog. Graden alene ikke nok til å praktisere som psykolog. Først må du bli offentlig godkjent som psykolog. Det blir du ved å få autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Forenklet søknadsprosess:

Så snart instituttet får beskjed fra Eksamenskontoret om at student har bestått alle emner i graden, vil dette bli meldt inn av oss via Altinn, som umiddelbart sender ut en epost til studenten og informerer om at det må betales et gebyr på 1665 kroner. Det må benyttes en betalingsløsning direkte i Altinn (ikke nettbank). Når gebyret er betalt får du din autorisasjon, dersom det ikke er forhold som hindrer at du kan bli autorisert.

Etter at gebyret er betalt kan du selv søke deg opp i Helsepersonellregisteret (HPR) for å sjekke at autorisasjonen er i orden. I HPR finner du da ditt HPR-nummer/ID-nummer.

Det blir ikke sendt bekreftelse på autorisasjon per e-post eller post. Bekreftelse på autorisasjon/lisens er kun synlig i HPR.


Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.  


Hva sier tidligere studenter?


Engasjer deg i det som engasjerer deg!

Navn: Kristin Ragnarsdottir

Utdanning: Profesjonsstudiet i psykologi

Arbeider som: Kommunepsykolog i Kvæfjord kommune

Det er veldig givende å ha en så betydningsfull rolle i kommunen og i folks liv.

Engasjer deg i det som engasjerer deg!

Navn: Kristin Ragnarsdottir

Utdanning: Profesjonsstudiet i psykologi

Arbeider som: Kommunepsykolog i Kvæfjord kommune

Det er veldig givende å ha en så betydningsfull rolle i kommunen og i folks liv.

Kristin Ragnarsdottir

Tidligere relevante jobber

 • Lofoten og Vesterålen Familievernkontor
 • Blakstad Sykehus

Hva jobber du med?

Nå jobber jeg som kommunepsykolog i en herlig kommune sør i Troms. Jeg jobber med alle aldersgrupper, individuelt og i gruppe. Jeg får også være med å prege kommunen på systemnivå og drive med forebygging av psykiske helseplager.

Hva er det beste ved jobben din?

Det beste med jobben er alle de flotte kollegaene mine og alle de fine menneskene jeg har samtaler med. Det er veldig givende å ha en så betydningsfull rolle i kommunen og i folks liv.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg hadde hovedpraksis på familievernkontoret i Levanger. Uten denne praksisen hadde jeg kanskje ikke fått jobben på familievernkontoret i Lofoten og Vesterålen, og uten den jobben hadde jeg ikke møtt min samboer og far til mitt barn, som da er kvæfjærding og billetten til den jobben jeg har i dag.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Kompetansen jeg fikk på NTNU danner hele grunnlaget for mitt virke som psykolog. Jeg har erfart at jeg kan masse og at jeg har en solid grunnutdanning.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jeg hadde jobb på Blakstad sykehus i feriene ved siden av studiene og hadde noen studentassistent-jobber på NTNU. Jeg var også frivillig i Redd Barna som var viktige ingredienser for veien videre, sammen med hovedpraksisen fra studiet.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Engasjer deg i det som engasjerer deg! Og ikke vær redd for å søke jobb i distriktene, der får man mye ansvar og erfaring.

Finn ut hva som interesserer deg og dyrk det!

Navn: Sigrid Bang

Studieretning: Profesjonsstudiet i psykologi

Arbeider som: Psykolog og mekler ved familievernkontoret i Trondheim

Jeg opplever at de kliniske fagene har vært avgjørende for god klinisk praksis.

Finn ut hva som interesserer deg og dyrk det!

Navn: Sigrid Bang

Studieretning: Profesjonsstudiet i psykologi

Arbeider som: Psykolog og mekler ved familievernkontoret i Trondheim

Jeg opplever at de kliniske fagene har vært avgjørende for god klinisk praksis.

Sigrid BangHva jobber du med?

Jeg jobber i dag som psykolog og mekler ved familievernkontoret i Trondheim.

Hva er det beste ved jobben din?

Det beste med jobben er å møte så mange ulike mennesker på ulike steder i livet. Vi er et lavterskeltilbud hvor du ikke trenger henvisning. Dette sammen med den obligatoriske meklingsordningen gjør at vi kommer i kontakt med et bredt spekter av befolkningen.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg fortsatte i jobben etter endt hovedpraksis. Det ble en glidende overgang mellom studie og arbeidslivet, noe som var en fordel både for meg og arbeidsgiver.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Jeg benytter mye av den generelle kunnskapen som jeg tilegnet meg under studiet i min arbeidshverdag. Mer spesifikt får jeg bruk for mye utviklingspsykologi, biologisk psykologi, kognitiv- og sosialpsykologi. Jeg opplever at de kliniske fagene har vært avgjørende for god klinisk praksis.

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene?

Jeg hadde flere verv og deltidsjobber under studietiden. Blant annet var jeg med i fagkomitéen, jobbet som flyvertinne i SAS og som miljøterapeut ved spesialpost tre ved St.Olavs hospital avdeling Østmarka. Jeg opplevde at det var positivt at jeg var erfaren i arbeidslivet da jeg var i søknadsprosessen for fast jobb. Videre opplevde jeg mye personlig utvikling i arbeidet med verv og deltidsjobber, noe jeg tar med meg både som kollega og terapeut.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag:

Finn ut hva som interesserer deg og dyrk det! Det vil gjøre studiehverdagen lettere og morsommere, i tillegg til at det vil gjøre det enklere å lykkes med det du ønsker å oppnå.

Kontakt

  Ansatte
  Om oss
  (+ 47) 73 59 19 60
  kontakt@ips.ntnu.no


Postadresse:
Institutt for psykologi, NTNU
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Dragvoll bygg 12, nivå 5
Åpningstid: 08.30–11.30 og 12.30–14.00


Facebook. Logo Følg oss på Facebook

Twitter-ikon Følg oss på Twitter