Psykologi

Profesjonsstudium 6-årig, Trondheim

Psykologi

– Jobbmuligheter

Psykolog som ser på et barn som tegner. Foto.

Etter endt studium oppnår du graden cand.psychol., som gir deg rett til å søke om autorisasjon som psykolog. Denne prosessen kan du lese mer om under.

Kompetansen som psykolog er etterspurt i arbeidslivet. Psykologer arbeider innenfor et bredt felt i samfunnet, først og fremst i helse- og sosialsektoren, skoleverket og med arbeid og attføring.

Hvor arbeider psykologer?

Psykologer arbeider innen psykisk helsevern for eksempel ved

 • sykehus
 • psykiatrisk sykehus
 • poliklinikk
 • PP-tjenesten
 • helsestasjon
 • barnevernet
 • privat praksis

Du kan også jobbe hos

 • Folkehelseinstituttet
 • Sosial- og helsedirektoratet
 • Helsetilsynet
 • kommune og skoleverket
 • NAV (med sykemeldte, arbeidsledige, jobbsøkere og uføretrygdede)

I tillegg kan du jobbe med undervisning og forskning eller som konsulent innen organisasjons- og ledelsesutvikling.


Om autorisasjon som psykolog

Autorisasjon som psykolog

Etter at du har bestått alle emner på profesjonsstudiet i psykologi, får du tildelt graden cand.psychol., som i Norge danner grunnlag for autorisasjon som psykolog. Graden alene er ikke nok for å kunne praktisere som psykolog. Du må i tillegg få offentlig godkjenning fra Helsedirektoratet.

Forenklet søknadsprosess:

Så snart instituttet får beskjed fra eksamenskontoret om at du har bestått alle emner i graden, vil dette bli meldt inn via Altinn. Du vil få en e-post med informasjon om å betale et gebyr. Når gebyret er betalt, får du autorisasjonen din, gitt at det ikke er forhold som hindrer at du kan bli autorisert.

Etter at gebyret er betalt, kan du selv søke deg opp i Helsepersonellregisteret (HPR) for å sjekke at autorisasjonen er i orden. I HPR finner du da ditt HPR-nummer/ID-nummer.
Det blir ikke sendt bekreftelse på autorisasjon per e-post eller post. Bekreftelse på autorisasjon/lisens er kun synlig i HPR.
 


Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt. 


Hva sier tidligere studenter?

Hva sier tidligere studenter?


Ressurspublisering

Finn ut hva som interesserer deg og dyrk det!

Navn: Sigrid Bang

Studieretning: Profesjonsstudiet i psykologi

Arbeider som: Psykolog og mekler ved familievernkontoret i Trondheim

Jeg opplever at de kliniske fagene har vært avgjørende for god klinisk praksis.

Engasjer deg i det som engasjerer deg!

Navn: Kristin Ragnarsdottir

Utdanning: Profesjonsstudiet i psykologi

Arbeider som: Kommunepsykolog i Kvæfjord kommune

Det er veldig givende å ha en så betydningsfull rolle i kommunen og i folks liv.