Profesjonsstudium 6-årig, Trondheim

Psykologi

– Jobbmuligheter

Etter endt studium oppnår du graden Cand. psychol, som gir deg retten til å bli autorisert som psykolog. Det er instituttet som melder fra til Helsedirektoratet om at du kan autoriseres som psykolog. Les mere om autorisering nedenfor.

Kompetansen som psykolog er etterspurt i offentlig- så vel som privat sektor. Psykologer arbeider innenfor et vidt felt i samfunnet, men først og fremst med behandling, organisasjons- og ledelsesutvikling, undervisning og forskning eller som konsulenter.

Eksempel på hvor psykologer arbeider:

Private og offentlige bedrifter innen den sentrale helseforvaltningen som:

 • Folkehelseinstituttet
 • Sosial- og helsedirektoratet
 • Helsetilsynet
 • Privatpraksis
 • Kommune og skoleverket
 • NAV (sykemeldte, arbeidsledige, jobbsøkere og uføretrygdete)
 • Undervisning og forskning
 • Konsulent innen organisasjon og ledelsesutvikling

Offentlig psykisk helsevern som:

 • Psykiatrisk sykehus
 • Sykehus
 • Poliklinikk
 • PP-tjenesten
 • Helsestasjon
 • Barnevernet

Videre studier - spesialisering:

Med graden Cand. psychol kan du også søke deg videre til doktorgradsstudier, ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap – fagretning psykologi, eller du kan ta en spesialistutdanning. Utdanningsavdelingen i Norsk Psykologforening er ansvarlig for organiseringen av spesialistutdanningen for psykologer i Norge.


Autorisasjon som psykolog

Når alle emner på profesjonsstudiet i psykologi er bestått, får du tildelt graden cand. psychol. som i Norge danner grunnlag for autorisasjon som psykolog. Graden alene ikke nok til å praktisere som psykolog. Først må du bli offentlig godkjent som psykolog. Det blir du ved å få autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Forenklet søknadsprosess:

Så snart instituttet får beskjed fra Eksamenskontoret om at student har bestått alle emner i graden, vil dette bli meldt inn av oss via Altinn, som umiddelbart sender ut en epost til studenten og informerer om at det må betales et gebyr på 1665 kroner. Det må benyttes en betalingsløsning direkte i Altinn (ikke nettbank). Når gebyret er betalt får du din autorisasjon, dersom det ikke er forhold som hindrer at du kan bli autorisert.

Etter at gebyret er betalt kan du selv søke deg opp i Helsepersonellregisteret (HPR) for å sjekke at autorisasjonen er i orden. I HPR finner du da ditt HPR-nummer/ID-nummer.

Det blir ikke sendt bekreftelse på autorisasjon per e-post eller post. Bekreftelse på autorisasjon/lisens er kun synlig i HPR.


Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.  


Kontakt

  Ansatte
  Om oss
  (+ 47) 73 59 19 60
  kontakt@ips.ntnu.no


Postadresse:
Institutt for psykologi, NTNU
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Dragvoll bygg 12, nivå 5
Åpningstid: 08.30–11.30 og 12.30–14.00


Facebook. Logo Følg oss på Facebook

Twitter-ikon Følg oss på Twitter