PSYPRO4110 - Psykologiens historie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet er et innføringskurs som tar for seg den historiske utvikling av fagets problemstillinger. Sentralt står fremveksten av den moderne psykologien slik den viste seg ved overgangen til det 20. århundre og hovedlinjene i den videre utviklingen fram til dagens psykologi.
Emnet tjener som en generell introduksjon til de andre grunnemnene i studiet.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:
Studenten har en grunnleggende forståelse for den historiske utviklingen av psykologifaget.
Studenten har utviklet forståelse for sammenhenger og forskjeller mellom de ulike retningene i psykologiens historie.

Ferdighetsmål:
Studenten kan reflektere over dagens psykologiske teori og praksis og sette den inn i en historisk sammenheng.
Studenten kan finne utdypende litteratur for videre refleksjon.
Studenten kan plassere nyere retninger og teorier i et hisotirsik perspketiv.

Generell kompetanse:
Studenten kan skriftlig og muntlig formidle sentralt fagstoff knyttet til psykologiens historie.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 2 timer pr. uke, kollokvier.
Deler av undervisningen kan foregå på engelsk

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriveseminar

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykologutdanning, 6-årig løp (CPSY6)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til profesjonsstudiet i psykologi, 6-årig løp.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSY1000 7.5 01.09.2011
PSY1008 7.5 01.09.2011
PSY1010 7.5 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 05.12.2017 09:00 Storhall del 2 , Datasal 10349, bygg 10
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 28.05.2018 09:00 Storhall del 1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.