course-details-portlet

PSYPRO4316 - Personlighetspsykologi 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Emnet er et fordypningskurs i personlighetspsykologi (teori og metode). Pensum og undervisning dekker sentrale personlighetsteorier med vekt på normalpsykologi. Sentrale begrep og empiri diskuteres, blant annet forholdet mellom arv og miljømessige faktorer for personlighetsutvikling, sammenhengen mellom personlighet, helse og arbeid, samt skillet mellom normalfungering og patalogi. Utvikling av evne til selvstendig refleksjon innenfor det tematiske området blir også vektlagt.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:

  • Studenten har bred kunnskap om de mest sentrale personlighetsteoriene med vekt på normalpsykologi.
  • Studenten har fått videreført og fordypet sin kunnskap knyttet til de viktigste begrep og problemstillinger i forhold til nivået på emne PSYPRO4116.
  • Studenten har bred kunnskap om personlighet i forhold til arv og miljømessige faktorer i forhold til personlighetsutvikling.
  • Studenten har bred kunnskap om personlighet i forhold til sammenhengen mellom personlighet, helse og arbeid samt normalfungering.

Ferdighetsmål:

  • Studenten kan reflektere selvstendig i forhold til fagområdet personlighetspsykologi.

Generell kompetanse:

  • Studenten kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre som har bakgrunn innenfor fagområdet.
  • Studenten kan skriftlig formidle og drøfte sentrale teorier, problemstillinger og diskusjoner innen fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar.Deler av undervisningen kan foregå på engelsk.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

PSYPRO4116 eller tilsvarende.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSYPRO4050 7.5 HØST 2011
PSY2016 7.5 HØST 2011
PSYK4418 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A

Utlevering
20.11.2023

Innlevering
04.12.2023


14:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 A

Utlevering
24.05.2024

Innlevering
07.06.2024


14:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU