PSYPRO4316 - Personlighetspsykologi 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

Emnet er et fordypningskurs i personlighetspsykologi (teori og metode). Pensum og undervisning dekker sentrale personlighetsteorier med vekt på normalpsykologi. Sentrale begrep og empiri diskuteres, blant annet forholdet mellom arv og miljømessige faktorer for personlighetsutvikling, sammenhengen mellom personlighet, helse og arbeid, samt skillet mellom normalfungering og patalogi. Utvikling av evne til selvstendig refleksjon innenfor det tematiske området blir også vektlagt.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:
Studenten har bred kunnskap om de mest sentrale personlighetsteoriene med vekt på normalpsykologi.
Studenten har fått videreført og fordypet sin kunnskap knyttet til de viktigste begrep og problemstillinger i forhold til nivået på emne PSYPRO4116.
Studenten har bred kunnskap om personlighet i forhold til arv og miljømessige faktorer i forhold til personlighetsutvikling, og i forhold til sammenhengen mellom personlighet, helse og arbeid samt normalfungering.

Ferdighetsmål:
Studenten kan reflektere selvstendig i forhold til fagområdet personlighetspsykologi.

Generell kompetanse:
Studenten kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre som har bakgrunn innenfor fagområdet
Studenten kan skriftlig formidle og drøfte sentrale teorier, problemstillinger og diskusjoner innen fagområdet.


Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar.
Deler av undervisningen kan foregå på engelsk.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykologutdanning, 6-årig løp (CPSY6)

Forkunnskapskrav

PSYPRO4116 eller tilsvarende.
Emnet har studierettskrav, det betyr at det er forbeholdt studenter som er tatt opp til profesjonsstudiet i psykologi, 6-årig løp.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSY2016 7.5 01.09.2011
PSYPRO4050 7.5 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
08.12.2017

Innlevering
15.12.2017

Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.