PSYPRO4501 - Helsepsykologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet tar for seg teorier og modeller for å forstå sammenhengen mellom atferd og helse. Forskjellige biopsykososiale faktorer vil bli vektlagt i forståelsen av fysisk og psykisk helse, både når det gjelder å fremme og opprettholde helse og å forebygge sykdom. Relevante temaer er livskvalitet, stress og mestring av stress, smerte, alvorlig og kronisk sykdom og død, fysisk aktivitet, og sosial støtte.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:
Studenten har kunnskap om psykologiske og sosiale faktorers betydning for helse, velvære og sykdom.
Studenten har kunnskap og innsikt i relevante teorier og empiriske funn fra fagfeltet helsepsykologi, dette omfatter: Forskjellige biopsykososiale faktorer vil bli vektlagt i forståelsen av fysisk og psykisk helse, både når det gjelder å fremme og opprettholde helse og å forebygge sykdom. Relevante temaer er livskvalitet, stress og mestring av stress, smerte, alvorlig og kronisk sykdom og død, fysisk aktivitet, og sosial støtte.

Ferdighetsmål:
Studenten kan fordype seg i litteraturen, kan utvikle relevant(e) problemstilling(er) og skrive en semesteroppgave innen fagfeltet.
Studenten kan har lært seg å søke i de sentrale databasene for vitenskapelige relevante publikasjoner innen fagfeltet helsepsykologi.

Generelle ferdigheter:
Studenten har innsikt i sentrale begreper og teorier, og skal være i stand til å rapportere forskning skriftlig, innen fagfeltet helsepsykologi.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar og individuell veiledning

Obligatoriske aktiviteter

  • 80 % oppmøte

Mer om vurdering

Tidligere godkjent obligatorisk aktivitet gjelder ved gjentak av eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykologi (MPSY)
Psykologutdanning (CPSY)
Psykologutdanning, 6-årig løp (CPSY6)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til profesjonsstudiet i psykologi, 6-årig løp.
Emnet kan også etter søknad velges av studenter på master i psykologi, så fremt det er ledige plasser.

Kursmateriell

Se egen pensumliste.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSYPRO4075 7.5 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
27.11.2017

Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.