course-details-portlet

PSYPRO4501 - Helsepsykologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Emnet tar for seg teorier og modeller for å forstå sammenhengen mellom atferd og helse. Forskjellige biopsykososiale faktorer vil bli vektlagt i forståelsen av fysisk og psykisk helse, både når det gjelder å fremme og opprettholde helse og å forebygge sykdom. Relevante temaer er livskvalitet, stress og mestring av stress, smerte, alvorlig og kronisk sykdom og død, fysisk aktivitet, og sosial støtte.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:

  • Studenten har kunnskap om psykologiske og sosiale faktorers betydning for helse, velvære og sykdom.
  • Studenten har kunnskap og innsikt i relevante teorier og empiriske funn fra fagfeltet helsepsykologi.

Ferdighetsmål

  • Studenten kan fordype seg i litteraturen og kan utvikle relevant(e) problemstilling(er) og skrive en semesteroppgave innen fagfeltet.
  • Studenten kan har lært seg å søke i de sentrale databasene for vitenskapelige relevante publikasjoner innen fagfeltet helsepsykologi.

Generelle ferdigheter:

  • Studenten har innsikt i sentrale begreper og teorier, og skal være i stand til å rapportere forskning skriftlig, innen fagfeltet helsepsykologi.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar og individuell veiledning

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Emnet kan etter søknad velges av studenter på master i psykologi, så fremt det er ledige plasser.

Kursmateriell

Se egen pensumliste.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSYPRO4075 7.5 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A

Utlevering
09.11.2023

Innlevering
23.11.2023


14:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU