course-details-portlet

PSYPRO4501 - Helsepsykologi

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Emnet tar for seg teorier og modeller for å forstå sammenhengen mellom atferd og helse. Forskjellige biopsykososiale faktorer vil bli vektlagt i forståelsen av fysisk og psykisk helse, både når det gjelder å fremme og opprettholde helse og å forebygge sykdom. Relevante temaer er livskvalitet, stress og mestring av stress, smerte, alvorlig og kronisk sykdom og død, fysisk aktivitet, og sosial støtte.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:

  • Studenten har kunnskap om psykologiske og sosiale faktorers betydning for helse, velvære og sykdom.
  • Studenten har kunnskap og innsikt i relevante teorier og empiriske funn fra fagfeltet helsepsykologi.

Ferdighetsmål

  • Studenten kan fordype seg i litteraturen og kan utvikle relevant(e) problemstilling(er) og skrive en semesteroppgave innen fagfeltet.
  • Studenten kan har lært seg å søke i de sentrale databasene for vitenskapelige relevante publikasjoner innen fagfeltet helsepsykologi.

Generelle ferdigheter:

  • Studenten har innsikt i sentrale begreper og teorier, og skal være i stand til å rapportere forskning skriftlig, innen fagfeltet helsepsykologi.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar og individuell veiledning

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Emnet kan etter søknad velges av studenter på master i psykologi, så fremt det er ledige plasser.

Kursmateriell

Se egen pensumliste.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSYPRO4075 7.5 HØST 2011
PSYK4521 7.5 HØST 2024
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU