course-details-portlet

PSYPRO4412 - Anvendt og klinisk kognitiv psykologi

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Kurset er basert på anvendt og klinisk bruk av kunnskap oppnådd gjennom kursene Kognitiv psykologi 1 og 2. Den teoretiske delen dekker kognitive modeller av psykose, autisme, impulsivitet, utryddelse og eksponeringsbehandling og minnefeil. Hvilken anvendt trening som kan tilbys, avhenger av hvem som er tilgjengelig i et gitt semester. Dette kan omfatte utryddelsesbehandling for fobier, neurofeedback eller metakognitiv trening for psykose.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:

  • Studenten har kunnskap om en kognitiv tilnærming til mental helse som kalles beregnings psykiatri.
  • Studenten har kunnskap om hvordan minner endres, blant annet gjennom gjenfortolkning og utryddelse.

Ferdighetsmål:

  • Studenten har ferdigheter i å bruke kognitivt baserte intervensjoner.

Generell kompetanse:

  • Studenten har kompetanse om hvordan de kan bruke sin kunnskap om menneskelig kognisjon, i en klinisk sammenheng.

Læringsformer og aktiviteter

Øvinger, forelesninger, seminar og gruppearbeid. Veiledning.Deler av emnet kan bli forelest på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvelser

Mer om vurdering

Tidligere godkjent obligatorisk aktivitet gjelder ved gjentak av eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykologutdanning (CPSY)
Psykologutdanning, 6-årig løp (CPSY6)

Forkunnskapskrav

PSYPRO4112 Kognitiv psykologi I eller tilsvarende.

Kursmateriell

Se egen pensumliste.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSYPRO4010 7.5 HØST 2011
PSYPRO4417 7.5 HØST 2014
PSYK4419 7.5 HØST 2023
PSY2102 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 28.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL271 Sluppenvegen 14 1
SL510 Sluppenvegen 14 9
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU