course-details-portlet

PSYPRO4412 - Anvendt og klinisk kognitiv psykologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Kurset er basert på anvendt og klinisk bruk av kunnskap oppnådd gjennom kursene Kognitiv psykologi 1 og 2. Den teoretiske delen dekker kognitive modeller av psykose, autisme, impulsivitet, utryddelse og eksponeringsbehandling og minnefeil. Hvilken anvendt trening som kan tilbys, avhenger av hvem som er tilgjengelig i et gitt semester. Dette kan omfatte utryddelsesbehandling for fobier, neurofeedback eller metakognitiv trening for psykose.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:
Studenten har kunnskap om en kognitiv tilnærming til mental helse som kalles beregnings psykiatri.
Studenten har kunnskap om hvordan minner endres, blant annet gjennom gjenfortolkning og utryddelse.
Ferdighetsmål:
Studenten har ferdigheter i å bruke kognitivt baserte intervensjoner.
Generell kompetanse:
Studenten har kompetanse om hvordan de kan bruke sin kunnskap om menneskelig kognisjon, i en klinisk sammenheng.

Læringsformer og aktiviteter

Øvinger, forelesninger, seminar og gruppearbeid. Veiledning.

Deler av emnet kan bli forelest på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvelser

Mer om vurdering

Tidligere godkjent obligatorisk aktivitet gjelder ved gjentak av eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykologutdanning (CPSY)
Psykologutdanning, 6-årig løp (CPSY6)

Forkunnskapskrav

PSYPRO4112 Kognitiv psykologi I eller tilsvarende.


Kursmateriell

Se egen pensumliste.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSYPRO4010 7.5 01.09.2011
PSYPRO4417 7.5 01.09.2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 15.12.2020

Innlevering 15.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100 A

Utlevering 08.06.2021

Innlevering 08.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU