PSYPRO4412 - Anvendt og klinisk kognitiv psykologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Dette emnet utgjør anvendt og klinisk bruk av kunnskap ervervet i emnene Kognitiv psykologi 1 og 2.
Den teoretiske delen av kurset behandler sosial kognisjon og dennes utvikling, nevrokognitive aspekter av smerte, kognisjon og terapi, nevrale og kognitive basis hallusinasjoner og delusjoner, beregningspsykiatri og nevrofeedback. Den praktiske delen behandler kvantitativ ElektroEncefaloGrafi (qEEG) og nevrofeedback.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:
Studenten har kunnskap om hvordan kognitive skjevheter og feil påvirker tanker og følelser.
Studenten har kunnskap om hvordan tenking, emosjon og persepsjon interagerer med hverandre.
Ferdighetsmål:
Studenten har ferdigheter relatert til bruk av nevrofeedback
Studenten har ferdigheter om bruk av kognitive-baserte intervensjoner.
Generell kompetanse:
Studenten har kompetanse om hvordan de kan bruke sin kunnskap om menneskelig kognisjon, i en klinisk sammenheng.

Læringsformer og aktiviteter

Øvinger, forelesninger, seminar og gruppearbeid. Veiledning.

Deler av emnet kan bli forelest på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvelser

Mer om vurdering

Tidligere godkjent obligatorisk aktivitet gjelder ved gjentak av eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykologutdanning (CPSY)
Psykologutdanning, 6-årig løp (CPSY6)

Forkunnskapskrav

PSYPRO4112 Kognitiv psykologi I eller tilsvarende.


Kursmateriell

Se egen pensumliste.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSYPRO4010 7.5 01.09.2011
PSYPRO4417 7.5 01.09.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Gjennomføres digitalt Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen INSPERA 100/100 05.12.2018 09:00 SU406 , SU405 , SL274 , SL120 , SL325
Vår ORD Skriftlig eksamen INSPERA 100/100 05.06.2019 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.