course-details-portlet

PSYPRO4605 - Klinisk nevropsykologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

I dette emnet vil det bli gitt en innføring i klinisk nevropsykologi praksis med vekt på utredning og rehabilitering av både barn og voksne. Biologiske risikofaktorer gjennomgås og ses i lys av miljøets betydning for senere utvikling og omfang av funksjonsforstyrrelser. Implikasjoner for læring, skolegang, yrkesutøvelse og generell fungering vil gjennomgås. Rehabiliteringsarbeid med ulike problemgrupper vil være et viktig tema. Det vil også bli gitt undervisning som bygger videre på allmenne sider ved psykisk helse i ulike aldersgrupper. Det legges vekt på metoder for utredning og rehabilitering av både barn og voksne. Emnet skal videre gi en innføring i de viktigste tilnærminger, inklusive ulike diagnostiske metoder innen det kliniske fagfeltet.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:

  • Studenten har kunnskap innen klinisk nevropsykologi, særlig knyttet til utredning av hjerneskader. Studenten har kunnskap om nevropsykologiske utfall knyttet til ulike lidelser og tilstander.
  • Studenten har kunnskap om biologiske risikofaktorer og miljøets betydning for senere utvikling og omfang av funksjonsforstyrrelser.
  • Studenten har kunnskap om konsekvenser for læring, skolegang, yrkesutøvelse og generell fungering.
  • Studenten har i noen grad kunnskap om rehabiliteringsarbeid med ulike grupper hjerneskadde pasienter.

Ferdighetsmål:

  • Studenten kan reflektere over og drøfte betydningen av kliniske nevropsykologiske tilstander.
  • Studenten har kjennskap til sentrale metoder knyttet til utredning og rehabilitering.

Generell kompetanse:

  • Studenten kan skriftlig formilde og drøfte kliniske nevropsykologiske problemstillinger.
  • Studenten kjenner til de mest sentrale utredningsmetodene.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, seminar, veiledning i grupper.

Mer om vurdering

Tidligere godkjent obligatorisk aktivitet gjelder ved gjentak av eksamen.

Du kan melde deg opp til kontinuasjonseksamen hvis du har avlagt eksamen høsten dette studieåret, men ikke bestått. Dette gjelder studenter som har gyldig legeerklæring eller har strøket ved siste ordinære eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykologutdanning, 6-årig løp (CPSY6)

Forkunnskapskrav

Emnene PSYPRO4201-4204 og PSYPRO4601-4604 må være bestått for å ta emnet.

Kullet deles i to fra dette semesteret. Den ene gruppen skal ta PSYPRO4605 og PSYPRO4606. Den andre gruppen skal ta PSYPRO4505 og perspektivemne, og omvendt det påfølgende semester.

Kursmateriell

Se egen pensumliste

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSYPRO4084 7.5 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 20.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 blå sone Sluppenvegen 14 35
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU