course-details-portlet

PSYPRO4606 - Praktisk opplæring i klinisk nevropsykologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100

Faglig innhold

Kunnskap om hjernen og dens fungering øker forståelsen for pasienten, og nevropsykologisk kompetanse er viktig innen all type klinisk psykologisk virksomhet. Emnet skal, i kombinasjon med det teoretiske faget PSYPRO 4605, gi studenten forståelse for den nevropsykologiske metoden og gi opplæring i praktisk klinisk nevropsykologisk arbeid

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:

 • Studenten har innsikt i bredden i nevropsykologisk arbeid.
 • Studenten kan redegjøre for hva en nevropsykologisk undersøkelse innebærer, hvorfor denne utføres og hva slags informasjon vi får fra denne.
 • Studenten kan anvende og administrere et utvalg sentrale nevropsykologiske tester og vite hva disse måler.
 • Studenten kan beskrive forhold som potensielt har innvirkning på reliabilitet og validitet ved nevropsykologisk testing.
 • Studenten kan beskrive spesifikke utfordringer ved nevropsykologisk utredning av spesielle grupper (f.eks. barn, eldre).

Ferdighetsmål:

 • Studenten kan vurdere når det er indikasjon for å utføre/ rekvirere en nevropsykologisk undersøkelse, og hva denne kan brukes til i de ulike sykdomstilfeller.
 • Studenten kan utføre et anamneseopptak av pasient og samle inn relevante bakgrunnsopplysninger.
 • Studenten kan administrere og skåre noen sentrale nevropsykologiske tester. Ha observert bruk av et større antall nevropsykologiske tester og metoder.
 • Studenten kan trekke slutninger angående pasientens kognitive fungering ut fra nevropsykologisk profil.

Generell kompetanse:

 • Studenten kan integrere nevropsykologisk kunnskap med øvrige kliniske erfaringer.
 • Studenten har kjennskap til differensialdiagnostikk, inkludert ulike nevrologiske tilstander og psykiske lidelser.
 • Studenten kan bruke og evaluere komparentopplysninger der det er aktuelt.
 • Studenten innehar den kompetanse og de ferdigheter som er nødvendige for å initiere en nevropsykologisk undersøkelse, og har grunnleggende kunnskap for å forstå nevropsykologiske testresultater.
 • Studenten har grunnleggende kunnskaper om hvordan rapport fra en nevropsykologisk undersøkelse skrives.
 • Studenten kan beskrive aktuelle tiltak og implikasjoner ut fra nevropsykologisk undersøkelse

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av testkurs og nevropsykologisk praksis. Vurdering gjøres på grunnlag av aktiv deltagelse i faget, samt i henhold til Retningslinjer for gjennomføring og evaluering av klinisk praksis.

Obligatoriske aktiviteter

 • 100% oppmøte på staff
 • 100% oppmøte på praksis
 • 80% oppmøte på testkurs

Mer om vurdering

Studenten har adgang til å ta emnet én gang dersom første gang vurderes til ikke bestått. Ved stryk må emnet og all obligatorisk aktivitet tas på nytt. Emnet evalueres i henhold til "Retningslinjer for gjennomføring og evaluering av praksis".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykologutdanning, 6-årig løp (CPSY6)

Forkunnskapskrav

Emnene PSYPRO4201-4204 og PSYPRO4601-4604 må være bestått for å ta emnet.Kullet er delt i to dette semesteret. Den ene gruppen skal ta PSYPRO4605 og PSYPRO4606. Den andre gruppen skal ta PSYPRO4505 og perspektivemne, og omvendt det påfølgende semester.

Kursmateriell

Eventuelle artikler/støttelitteratur oppgis ved behov av kurslederne. Pensum i emnet PSYPRO4605 - Klinisk nevropsykologi, må også anses som støttelitteratur.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSYPRO4081 7.5 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU