Studiets oppbygning

Statsvitenskap - bachelorstudium

Studiets oppbygning

Hva består studiet av?

  • De obligatoriske fellesemnene ex.phil. (7,5 sp) og områdeemne (7,5 sp).
  • En fordypning i statsvitenskap (105 sp) som består av obligatoriske og valgbare emner.
  • Et breddeår (60 sp) i 3. og 4. semester.

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studenter som fikk opptak studieåret 2024/2025. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
POL1000 Innføring i statsvitenskap: Internasjonal politikk og komparativ politikk 15
SOS1002 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode 15

Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
POL1001 Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og politisk atferd 15
POL1002 Innføring i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon 15

 

2. år

Tredje semester (høst) og fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
Flere valg

Andre studieår er et breddeår med flere valgmuligheter.

60

I breddeåret kan du velge mellom:

Les mer om breddeåret

Se mer om fagvalg i breddeåret her

3. år

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
EXPH0200 Examen philosophicum for samfunnsvitenskap 7,5
SOS2018 Samfunn, organisasjon og ledelse (områdeemne) 7,5
Flere valg

Valgbare fordypningsemner i sosiologi eller statsvitenskap (se liste nedenfor)

15

Sjette semester (vår)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
POL2000 Metode og metodologi i statsvitenskap 7,5
POL2XXX Valgbart spesialiseringsemne i rekken POL2013-POL2017 (se liste nedenfor) 7,5
POL2900 Bacheloroppgave i statsvitenskap 15

 

Valgbare fordypningsemner

 

Valgbare fordypningsemner
Emnekode Emnenavn SP Und. Adg.
 

 

Emner som undervises på høsten

 

     
POL1004 Globalisering og økonomisk integrasjon: Norge i det internasjonale samfunn 7,5 Høst Åpent
POL1005 Geopolitisk risiko 7,5 Høst Åpent
POL2012 Teorier og modeller i politisk økonomi 7,5 Høst Åpent
POL2023 Seminar i politisk teori (undervises ikke studieåret 2024/2025) 7,5 Høst Adgangsbegrenset
POL2024 Klimapolitikk 7,5 Høst Åpent
POL2025 Amerika i verden (undervises ikke studieåret 2024/2025) 15 Høst Åpent
POL2026 Kinas utenrikspolitikk (undervises ikke studieåret 2024/2025) 7,5 Høst Åpent
POL2027 Kina: Politikk, samfunn og økonomi 7,5 Høst Åpent
POL2028 Seminar i dagsaktuelle politiske hendelser 7,5 Høst Adgangsbegrenset
SOS1000 Innføring i sosiologi 15 Høst Åpent
SOS1016 Sosiologi og samfunn 15 Høst Åpent
SOS2011 Migrasjon og mobilitet 7,5 Høst Åpent
SOS2017 Organisasjon og sikkerhet (undervises ikke studieåret 2024/2025) 7,5 Høst Åpent
SOS2019 Vår sosiale virkelighet 7,5 Høst Åpent
SOS2021 Sosial ulikhet i helse (undervises ikke studieåret 2024/2025) 7,5 Høst Åpent
 

 

Emner som undervises på våren
 

     
POL1003 Miljøpolitikk og ressursforvaltning 7,5 Vår Åpent
POL2013 Spesialiseringsemne i statsvitenskap: Internasjonal politikk 7,5 Vår Åpent
POL2014 Spesialiseringsemne i statsvitenskap: Komparativ politikk 7,5 Vår Åpent
POL2016 Spesialiseringsemne i statsvitenskap: Politisk kommunikasjon og politisk atferd 7,5 Vår Åpent
POL2017 Spesialiseringsemne i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon 7,5 Vår Åpent
SOS1001 Samfunnsteori 15 Vår Åpent
SOS1006 Mediesosiologi 15 Vår Åpent
SOS2006 Arbeid og organisasjon 7,5 Vår Åpent
SOS2009 Medier og samfunn 7,5 Vår Åpent
SOS2010 Ulikhet og velferd 7,5 Vår Åpent

 

 

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan