POL2012 - Teorier og modeller i politisk økonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet behandler økonomiske og statsvitenskapelige perspektiver på samfunnsmessig forståelse og utvikling, samt politiske beslutningsprosesser.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:
- kjenne til statsvitenskapelige og økonomiske teorier og modeller for politiske beslutningsprosesser.
Ferdighetsmål - studenten skal kunne:
- bruke sentrale teorier og tilnærmingsmåter til å analysere aktuelle problemstillinger innen området politisk økonomi. Det legges vekt på både ideer, begreper og aspekter av aktuell politikk.
- utvise selvstendighet i utarbeidelsen av en semesteroppgave som oppfyller grunnleggende krav til vitenskapelig skriving.

Læringsformer og aktiviteter

2 timer forelesning hver uke og 2 timer øving annenhver uke. Obligatorisk aktivitet: Godkjent(e) semesteroppgave(r)/øving(er). Antall og krav oppgis ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent(e) semesteroppgave(r)/øving(er). Antall og krav oppgis ved semesterstart.

Mer om vurdering

Vurderingsform: 4 timers skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SØK2101 7.5 01.09.2010
SØK2102 7.5 01.09.2010

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 05.12.2017 09:00 Storhall del 2 , Datasal 10349, bygg 10 , D7, bygg 2
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 22.05.2018 09:00 Storhall del 1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.