course-details-portlet

POL2023 - Seminar i politisk teori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 30/100
Oppgave 70/100

Faglig innhold

Dette kurset gir en innføring i politisk teori. Innholdet vil varierer noe fra semester til semester, avhengig av studentønsker og semesterets foreleser. Mulige temaer er plikt, deliberasjon, representasjon, teorier om staten, rettferdighet etc. Målet med dette seminaret er å få studenter til å tenke kritisk om politikk og politiske forhold. Kurset er lagt opp som et seminar, så det er begrenset til maks 12 studenter.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

  • ha detaljert kunnskap om innflytelsesrike tekster som har vært diskutert på seminaret, og en spesialisert kunnskap fra selvstendig arbeid.

Ferdighetsmål - studenten skal kunne:

  • tenke kritisk rundt politiske konsepter og utvikle deres egne retoriske og deduktiv-analytiske ferdigheter.

Læringsformer og aktiviteter

2 timer seminarundervisning per uke gjennom hele semesteret. Første halvdel av kurset består av lesebaserte seminarer, organisert av foreleser, men uten forelesninger. Det forventes at studentene tar ansvar for pensumtekstene og er forberedt på å diskutere dem i seminaret. Den andre halvdelen av kurset består av studentpresentasjoner, hvor grupper av studenter tar ansvar for kursinnholdet hver uke. Kurset vil foregå på enten engelsk eller norsk, avhengig av hva deltakerne blir enige om. Obligatorisk aktivitet: Studenter har ansvar for å organisere en klassediskusjon (1 time) innen et utvalgt tema eller basert på en utvalgt teoretiker (som skal velges i samarbeid med underviseren).

Obligatoriske aktiviteter

  • Organisere en diskusjon som en del av undervisningen

Mer om vurdering

Vurderingsform: To oppgaver. I forkant av klassediskusjonen skal studenten forberede et 5-siders dokument som skal deles med medstudenter (og deretter vurderes). Denne oppgaven utgjør 30% av karakteren. På slutten av semesteret skal et selvstendig research paper (under 9000 ord) leveres inn (utgjør 70% av karakteren). Ved gjentak skal begge oppgaver tas på nytt.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Forkunnskapskrav

SOS1002 eller tilsvarende og ett av emnene POL1000, POL1001 og POL1002 eller tilsvarende. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsfag
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 30/100

Utlevering
28.09.2023

Innlevering
28.09.2023


09:00


15:00

Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 70/100

Utlevering
15.12.2023

Innlevering
15.12.2023


09:00


15:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 70/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU