Utenlandsopphold

Når du er tatt opp til et studieprogram ved NTNU, har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.

"På bildet ser dere 12 flotte piker (pluss meg) foran majestetiske og utrolige Grand Canyon. Selv om det var meldt både lyn og regn, stoppet ikke dette modige NTNUstudenter! Utveksling er en super mulighet til å bli kjent med studenter fra andre linjer." Marina Santos Haugen, UC Santa Barbara, USA.


Hvorfor studere i utlandet?

Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som ikke er dumt å ha på CV-en.

Bilder fra NTNU-studenter som har vært på utveksling.


Til hvilket land, og til hvilken institusjon?

Her er mulighetene mange. NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Før du bestemmer deg bør du tenke over hvilket undervisningsspråk du ønsker i utlandet, og om det er noen bestemte land eller områder i verden du ønsker å dra til.

Ta kontakt med studieveileder for å få mer informasjon om hvilke muligheter du har.


Erfaring fra andre studenter

Det er nyttig å høre litt om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser. 


Veiledning og hjelp

Studieveileder på institutt eller fakultetet du tilhører kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning.

Informasjon om den praktiske delen av planleggingen som søknadsprosedyrer, frister og stipend, kan du lese mer om på Innsida. Merk at 2016 blir et overgangsår for utveksling i forbindelse med fusjonen. 


Finansiering

Lånekassen har gode støtteordninger for deg som vil reise på utveksling. I tillegg finnes det andre stipend og sponsor. 


Klar til å søke utvekslingsopphold?

Den praktiske informasjonen om utveksling ligger på Temasiden om utdanning i utlandet.