Utenlandsopphold

Når du er tatt opp til et studieprogram ved NTNU, har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Du bør starte planleggingen i god tid, senest i løpet av høstsemestret året før du ønsker å reise.


Hvorfor studere i utlandet?

Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som ikke er dumt å ha på CV-en.


Til hvilket land, og til hvilken institusjon?

Her er mulighetene mange. NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Før du bestemmer deg bør du tenke over hvilket undervisningsspråk du ønsker i utlandet, og om det er noen bestemte land eller områder i verden du ønsker å dra til.

Ta kontakt med studieveileder for å få mer informasjon om hvilke muligheter du har.


Erfaring fra andre studenter

Det er nyttig å høre litt om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser. 


Veiledning og hjelp

Internasjonal seksjon hjelper deg med den praktiske delen av planleggingen av et utenlandsopphold, dvs. søknadsprosedyrer, frister, stipend etc. Studieveileder på institutt eller fakultetet du tilhører kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning.


Finansiering

Du kan få støtte fra Lånekassen, stipend fra NTNU og andre sponsorer. Her kan du lese mer om finansiering.


Lag en plan

 1. Lag forslag til fagplan og bruk skjemaet for forhåndsgodkjenning når du har funnet aktuelle fag. Skjemaet må inneholde navn på fagene, emnekode og antall credits på fagene. I tillegg skal det legges ved emnebeskrivelse av fagene.
   
 2. Søk om forhåndsgodkjenning av fagplanen og stipend fra NTNU
   
 3. Sjekk søknadsfrister og søk lærestedet i utlandet (gjelder ikke Erasmus)
   
 4. Søk stipend fra Lånekassen og andre sponsorer
   
 5. Ta språktest hvis du trenger det

Frister

1. MARS (høst/vår) og 1. OKT (vår)
Søknadsfrist for utveksling ved de fleste lærested. Merk viktige unntak under, blant annet for Canada og USA.

1. DESEMBER
Søknadsfrist for medisinstudenter (DMF) som vil til U. of North Dakota, U. of Minnesota eller U. of Louisville

20. JANUAR
Japan, Sør-Korea, Singapore

1. MARS
Kina, Taiwan, India, og andre steder i Asia

CANADA og USA
Søknadsfristene varier, se fullstendig oversikt i tabellen.

Søknadsskjema