Utenlandsopphold


Når du er tatt opp til et studieprogram ved NTNU, har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Forutsetningen er at du har minst 60 studiepoeng og at fagene du ønsker å ta i utlandet passer inn i studieplanen din. Du bør starte planleggingen i god tid, senest i løpet av høstsemesteret året før du ønsker å reise. Dersom du ønsker å ha et utenlandsopphold uten at dette skal være en del av graden din ved NTNU vennligst kontakt ANSA for bistand.

NB! Dersom du ønsker å dra til steder hvor NTNU ikke har avtaler, så må du selv ordne ditt studieopphold. Ta kontakt med Internasjonal Seksjon.


Studenterfaringer

Det er nyttig å høre om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser, derfor samler vi på studentrapporter fra utvekslingsopphold. Det er viktig at du også legger inn din erfaringsrapport , slik at andre kan dra nytte av dem. Du kan også ta kontakt med studenter på NTNU som har studert ved det lærestedet du ønsker å reise til.


Hvorfor studere i utlandet?

Som utvekslingsstudent blir du kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, du får anledning til å studere fag eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som ikke er dumt å ha på CV'en.


Når i studiet bør du ta utenlandsoppholdet?

Som utvekslingsstudent kan du velge om du vil være ett eller to semestere i utlandet. I et 3-årig bachelorstudium er det vanlig å reise ut i 2. årskurs. I et 5-årig masterstudium anbefales det å reise ut i 4. eller 5. årskurs. I 2-årige masterstudier og profesjonsstudier er det forskjellig praksis, ta kontakt med fakultetet ditt.


Til hvilket land, og til hvilket lærested?

NTNU har studentutvekslingsavtaler med universiteter i mange land. Internasjonal Seksjon hjelper til med søknader både til disse og andre universiteter. Noen læresteder krever språktester, ta testen i god tid før avreise. Flere av utvekslingsavtalene tilbyr gode stipendordninger og hjelp til praktiske ting, som anskaffelse av bolig og lignende.


Finansiering

Du kan få støtte fra Lånekassen, stipend fra NTNU og andre sponsorer. Her kan du lese mer om finansiering.


Lag en fagplan og søk forhåndsgodkjenning av den før du reiser

Når du har bestemt deg for land og universitet, må du sette opp forslag til fagplan og søke om forhåndsgodkjenning av fagplanen din. Generelt er kravet til fagplanen emner tilsvarende 60 studiepoeng for to semestre og 30 studiepoeng for ett semester.

Generelle søknadsfrister er 1. mars og 1. oktober, men dette kan variere fra fakultet til fakultet. Ta kontakt med instituttet ditt for å høre om instituttet eller fakultetet har spesielle krav til fagplanen og om det er spesielle søknadsfrister for disse.


Søk endelig godkjenning når du kommer tilbake

Når utvekslingsstudiet er avsluttet søker du om endelig godkjenning. Vitnemålet fra det utenlandske universitetet blir da sammenlignet med forhåndsgodkjenningen. Hvis disse stemmer, blir utvekslingsstudiet godkjent, og fagene blir registrert i utdanningsplanen din.


Veiledning og hjelp

Internasjonal Seksjon hjelper deg med den praktiske delen av planleggingen av et utenlandsopphold, dvs. søknadsprosedyrer, frister, stipend etc. Studieveileder ved instituttet hjelper deg med faglige spørsmål.


Lag en plan

 

 1. Lag forslag til fagplan og bruk skjemaet for forhåndsgodkjenning når du har funnet aktuelle fag. Skjemaet må inneholde navn på fagene, emnekode og antall credits på fagene. I tillegg skal det legges ved emnebeskrivelse av fagene.
   
 2. Søk om forhåndsgodkjenning av fagplanen og stipend fra NTNU
   
 3. Sjekk søknadsfrister og søk lærestedet i utlandet (gjelder ikke Erasmus)
   
 4. Søk stipend fra Lånekassen og andre sponsorer
   
 5. Ta språktest hvis du trenger det

Frister

GÅ TIL SØKNADSSKJEMA

1. MARS (høst/vår) og 1. OKT (vår)
Søknadsfrist for utveksling ved de fleste lærested. Merk viktige unntak under, blant annet for Canada og USA.

4. SEPTEMBER
Stockholms Universitet

10. SEPTEMBER
Islands Universitet

15. SEPTEMBER
Danmark: Københavns Universitet
Sør-Afrika: Stellenbosch University, University of KwaZulu Natal

1. DESEMBER
Søknadsfrist for medisinstudenter (DMF) som vil til U. of North Dakota, U. of Minnesota eller U. of Louisville

CANADA og USA
Søknadsfristene varier, se fullstendig oversikt i tabellen.