course-details-portlet

POL2024 - Klimapolitikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Dette emnet undersøker klimaendringer som et politisk problem på internasjonalt, nasjonalt og lokalt nivå. Kurset vil ha fokus på de viktigste teoretiske tilnærmingene til å forstå hvorfor det viser seg å være så vanskelig å respondere på et såpass alvorlig problem (med tanke på begrensning eller tilpasning). Utvalgte case-studier vil bli brukt for å undersøke mulige løsninger og utfordringene som følger med de.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

  • tilegne seg grunnleggende kunnskap om naturen og mekanismene bak klimaendringer og om de spesifikke temaene som tas opp i forbindelse med case-studiene
  • utvikle kunnskap om viktige teoretiske tilnærminger som brukes for å forstå utfordringene som kommer av å håndtere klimaendringene
  • bli kjent med viktige foreslåtte løsninger til klimaendringene og utfordringene som disse kan gi (natur versus klimaspørsmål, for eksempel)

Ferdighetsmål - studenten skal kunne:

  • identifisere, forstå og til en viss grad anvende sentrale modeller og teorier relatert til det politiske ved klimaendringene
  • identifisere dilemmaer og avveininger iboende i de foreslåtte løsningene

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 2 timer pr uke i hele semesteret og veiledning av semesteroppgave. Noen øvingstimer vil komme i tillegg. Det vil bli presentert en liste over temaer for semesteroppgaven.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent semesteroppgave

Mer om vurdering

Vurderingsform: 3 timers skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsfag
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 03.12.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL324 Sluppenvegen 14 0
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 69
SL238 Sluppenvegen 14 1
SL430 Sluppenvegen 14 2
SL315 Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 30.05.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU