Hva kan jeg bli?

Statsvitenskap - bachelorstudium

Hva kan du bli?

Politikk på internasjonalt og nasjonalt nivå

Gjennom studiet bygger du opp en yrkeskompetanse som er rettet mot alle typer arbeidsoppgaver der det er nødvendig med nasjonal og/eller internasjonal kunnskap om politiske forhold.

Statsvitere har gjennom praktisk anvendelse av statsvitenskapelig kunnskap, trenet seg opp til å utføre utrednings- og forskningsarbeid både i privat og offentlig sektor. Statsvitere har i tillegg til evnen til å sette seg inn i eksisterende informasjon, en metodisk kompetanse som gjør dem i stand til å utrede nye problemstillinger. Derfor benyttes statsvitere som faglige konsulenter/ rådgivere i ulike prosjekter. De har også en administrativ skolering som gjør dem i stand til å organisere og/eller lede prosjekter.

Statsvitere som er interessert i landets bruk av ressurser og politiske prioriteringer vil finne en lang rekke spennende stillinger i utvalg og arbeidsgrupper som er underlagt departementene. For de som er interessert i politikk og internasjonalt arbeid vil kanskje stillinger i Forsvarsdepartementet eller Utenriks- departementet være interessant. Noen jobber også i større internasjonale organisasjoner som EU og FN.

Et lite utvalg av yrkesmulighetene for statsvitere:

  • planleggings- og utredningsarbeid innen den offentlige forvaltningen og det private næringsliv (fagkonsulent/konsulent/ rådgiver)
  • arbeid i interesseorganisasjoner
  • arbeid i internasjonale organisasjoner
  • formidlingsoppgaver i massemedia og andre informasjonsorganer

Videre studier

Bachelorprogrammet i statsvitenskap gjør deg kvalifisert til å søke på flere toårige masterprogram.

Dette masterprogrammet har en bachelorgrad med fordypning i statsvitenskap som et av opptakskravene:

Du kan også være faglig kvalifisert til andre masterprogram, slik som:

Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.

 

Vil du ta videreutdanning eller deltidsstudier?

NTNU VIDERE tilbyr videreutdanning og deltidsstudier tilpasset deg som er i arbeidslivet. 

Du kan ta videreutdanning innenfor

Kursene er av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå. Undervisningen er fleksibel og har ofte en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger.

Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Tidligere studenters erfaringer

Intervju med tidligere studenter

Mona Nordhammer Sæther har studert statsvitenskap og jobber nå som kommunikasjonsrådgiver i Avfall Norge. Se hvilke erfaringer hun tar med seg fra studiet og hva hennes viktigste lærdom var.  


CTA bunnlenke - krysspublisert artikkel (ID 1304046982)