Hva kan jeg bli?

Statsvitenskap - bachelorstudium

Hva kan jeg bli?

Politikk på internasjonalt og nasjonalt nivå

Gjennom studiet bygger du opp en yrkeskompetanse som er rettet mot alle typer arbeidsoppgaver der det er nødvendig med nasjonal og/eller internasjonal kunnskap om politiske forhold.

Statsvitere har gjennom praktisk anvendelse av statsvitenskapelig kunnskap, trenet seg opp til å utføre utrednings- og forskningsarbeid både i privat og offentlig sektor. Statsvitere har i tillegg til evnen til å sette seg inn i eksisterende informasjon, en metodisk kompetanse som gjør dem i stand til å utrede nye problemstillinger. Derfor benyttes statsvitere som faglige konsulenter/ rådgivere i ulike prosjekter. De har også en administrativ skolering som gjør dem i stand til å organisere og/eller lede prosjekter.

Statsvitere som er interessert i landets bruk av ressurser og politiske prioriteringer vil finne en lang rekke spennende stillinger i utvalg og arbeidsgrupper som er underlagt departementene. For de som er interessert i politikk og internasjonalt arbeid vil kanskje stillinger i Forsvarsdepartementet eller Utenriks- departementet være interessant. Noen jobber også i større internasjonale organisasjoner som EU og FN.

Et lite utvalg av yrkesmulighetene for statsvitere:

  • planleggings- og utredningsarbeid innen den offentlige forvaltningen og det private næringsliv (fagkonsulent/konsulent/ rådgiver)
  • arbeid i interesseorganisasjoner
  • arbeid i internasjonale organisasjoner
  • formidlingsoppgaver i massemedia og andre informasjonsorganer

 

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, bevisstgjøring av kompetanse og jobbsøking.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt. 

Videre studier

Bachelorprogrammet i statsvitenskap gjør deg kvalifisert til å søke på flere toårige masterprogram.

Dette masterprogrammet har en bachelorgrad med fordypning i statsvitenskap som et av opptakskravene:

Du kan også være faglig kvalifisert til andre masterprogram, slik som:

Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.

 

Vil du ta videreutdanning eller deltidsstudier?

NTNU VIDERE tilbyr videreutdanning og deltidsstudier tilpasset deg som er i arbeidslivet. 

Du kan ta videreutdanning innenfor

Kursene er av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå. Undervisningen er fleksibel og har ofte en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger.

Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Tidligere studenters erfaringer

Intervju med tidligere studenter

Mona Nordhammer Sæther har studert statsvitenskap og jobber nå som kommunikasjonsrådgiver i Avfall Norge. Se hvilke erfaringer hun tar med seg fra studiet og hva hennes viktigste lærdom var.  


Ressurspublisering

Statssekretær i Olje- og energidepartementet

Navn: Tony C. Tiller

Utdanning:

Arbeidssted: Olje- og energidepartementet

"Du trenger ikke vite nøyaktig hvilken jobb du skal ha i framtiden for å velge riktig studieretning. Gjør ditt beste og tenk at det er bruk for flinke folk uansett!"

CTA bunnlenke - krysspublisert artikkel (ID 1304046982)