course-details-portlet

POL1005 - Geopolitisk risiko

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 5 timer A

Faglig innhold

Kurset fokuserer på forholdet mellom internasjonal politikk og markeder. Spesielt vurderer vi de geopolitiske risikofaktorene som påvirker multinasjonale selskaper. Forelesningene, som hovedsakelig baserer seg på litteratur fra fagfeltene internasjonal politikk og internasjonal politisk økonomi, redegjør blant annet for hvordan mellomstatlige konflikter, geostrategiske handlinger, endringer i globale og regionale maktbalanser samt internasjonale normer og institusjoner skaper muligheter så vel som utfordringer for økonomiske aktører. Forelesningene presenterer flere historiske og dagsaktuelle case-eksempler, og de drøfter også hvorvidt og hvordan geopolitisk risiko kan analyseres, predikeres og håndteres.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:
- ha kjennskap til forholdet mellom internasjonal politikk og markeder
- ha kjennskap til flere geopolitiske risikofaktorer og hvordan disse kan påvirke økonomiske aktører, i særdelshet multinasjonale selskaper
- ha kjennskap til hvordan geopolitisk risiko kan analyseres, predikeres og håndteres
Ferdighetsmål - studenten skal kunne:
- anvende teorier som er sentrale for å forstå fenomenet geopolitisk risiko
- anvende teoretisk og empirisk kunnskap for å analysere det nåværende og fremtidige geopolitiske landskapet
- utvise selvstendighet i utarbeidelsen av en semesteroppgave som oppfyller kriteriene til vitenskapelig skriving

Læringsformer og aktiviteter

Forlesninger 2 timer pr. uke i hele semesteret og veiledning av semesteroppgave. Obligatorisk aktivitet: Godkjent(e) semesteroppgave(r)/øving(er). Antall og krav oppgis ved semesterstart. Forelesningene kan komme til å bli holdt på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent(e) semesteroppgave(r)/øving(er). Antall og krav oppgis ved semesterstart.

Mer om vurdering

Vurderingsform: 5 timers hjemmeeksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVPOL109 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsfag
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 17.12.2020

Innlevering 17.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100 A

Utlevering 08.06.2021

Innlevering 08.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU