POL1005 - Geopolitisk risiko

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Kurset fokuserer på forholdet mellom internasjonal politikk og markeder. Spesielt vurderer vi de geopolitiske risikofaktorene som påvirker multinasjonale selskaper. Forelesningene, som hovedsakelig baserer seg på litteratur fra fagfeltene internasjonal politikk og internasjonal politisk økonomi, redegjør blant annet for hvordan mellomstatlige konflikter, geostrategiske handlinger, endringer i globale og regionale maktbalanser samt internasjonale normer og institusjoner skaper muligheter så vel som utfordringer for økonomiske aktører. Forelesningene presenterer flere historiske og dagsaktuelle case-eksempler, og de drøfter også hvorvidt og hvordan geopolitisk risiko kan analyseres, predikeres og håndteres.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:
- ha kjennskap til forholdet mellom internasjonal politikk og markeder
- ha kjennskap til flere geopolitiske risikofaktorer og hvordan disse kan påvirke økonomiske aktører, i særdelshet multinasjonale selskaper
- ha kjennskap til hvordan geopolitisk risiko kan analyseres, predikeres og håndteres
Ferdighetsmål - studenten skal kunne:
- anvende teorier som er sentrale for å forstå fenomenet geopolitisk risiko
- anvende teoretisk og empirisk kunnskap for å analysere det nåværende og fremtidige geopolitiske landskapet
- utvise selvstendighet i utarbeidelsen av en semesteroppgave som oppfyller kriteriene til vitenskapelig skriving

Læringsformer og aktiviteter

Forlesninger 2 timer pr. uke i hele semesteret og veiledning av semesteroppgave. Obligatorisk aktivitet: Godkjent(e) semesteroppgave(r)/øving(er). Antall og krav oppgis ved semesterstart. Forelesningene kan komme til å bli holdt på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent(e) semesteroppgave(r)/øving(er). Antall og krav oppgis ved semesterstart.

Mer om vurdering

Vurderingsform: 3 timers skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVPOL109 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 14.12.2018 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.