POL1005 - Vurdering av politisk risiko

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

Emnet gir en oversikt over hvilke faktorer som er relevante for å bedømme politisk risiko i bedrifters investeringsbeslutninger. De viktigste databaser og informasjonskilder som gir kunnskap om politisk risiko vil bli gjennomgått og et antall konkrete casestudier vil bli drøftet.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:
- ha kjennskap til faktorer og modeller for vurdering av politisk risiko i bedrifters investeringsbeslutninger
- ha kjennskap til de sosiopolitiske hendelser, karakteristika og prosesser som kan innvirke negativt på multinasjonale selskapers måloppnåelse.
Ferdighetsmål - studenten skal kunne:
- anvende de teorier og modeller som er sentrale innen politisk risiko
- utvise selvstendighet i utarbeidelsen av en semesteroppgave som oppfyller kriteriene til vitenskapelig skriving.

Læringsformer og aktiviteter

Forlesninger 2 timer pr. uke i hele semesteret og veiledning av semesteroppgave. Obligatorisk aktivitet: Godkjent(e) semesteroppgave(r)/øving(er). Antall og krav oppgis ved semesterstart. Forelesningene kan komme til å bli holdt på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent(e) semesteroppgave(r)/øving(er). Antall og krav oppgis ved semesterstart.

Mer om vurdering

Vurderingsform: 3 timers skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVPOL109 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 18.12.2017 09:00 D1-153 , Datasal 10349, bygg 10 , DI42 , DI41
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 16.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.