course-details-portlet

SOS1006 - Mediesosiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 5 timer E

Faglig innhold

I dagens samfunn er medieorganisasjoner blant de mest sentrale sosiale institusjonene. Mye av det vi vet om vår verden vet vi fra media. Mediert kommunikasjon er sentral i mange samfunnsområder, for eksempel politikk, økonomi, kultur, arbeid og privatliv. Forståelse, forklaring og kritisk refleksjon over dagens samfunnsutvikling krever derfor forståelse av medienes rolle i samfunnet.

Emnet gir en introduksjon til studiet av media og mediert kommunikasjon fra et sosiologisk perspektiv, med fokus på samfunnsrollen og viktigheten av tradisjonelle og nye medier. Sentrale teorier, konsepter og metoder som kan brukes for å undersøke relasjon mellom media og samfunn, blir gjennomgått. Emnet behandler et bredt spekter av tema innen mediesosiologi: mediehistorie, mediesystemer og medieorganisasjoner, kommunikatører (f.eks. journalister, politiske aktører), medietyper (f.eks. aviser, fjernsyn, internett, sosiale medier, søkemotorer), medieinnhold, mediebrukere og medieeffekter. Det diskuteres hvordan strukturelle forhold (f.eks. i mediesystemer og politiske systemer, i medieorganisasjoner) påvirker kommunikasjon (f.eks. i mediedekning eller på sosiale medier), hvordan medier og kommunikasjon påvirker samfunnet som helhet og den enkeltes liv, samt hvilke farer og hvilke mulighetsrom medieutviklingen rommer. Emnet tar opp aktuelle diskusjoner relatert til media (f.eks. den økende innflytelsen sosiale medier har på livene våre, media og likestilling, filterbobler, ekkokamre). I emnet brukes interaktive øvelser og diskusjoner mellom studenter til å utdype læringsstoffet.

Emnet har overlapp med SOS2009 Medier og samfunn. Emnene har felles undervisning.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

 • oppnå en grunnleggende introduksjon i, oversikt over og forståelsen av sentrale teorier og begreper i mediesosiologien.
 • oppnå kunnskap om ulike sosiologiske tilnærminger til studiet av medienes rolle i samfunnet (både teoretisk og metodisk).
 • oppnå kunnskap om ulike temaer og problemstillinger som for tiden er diskutert i mediesosiologi.

Ferdighetsmål - studenten skal:

 • kunne koble aktuelle hendelser og utviklinger relatert til media til sentrale teorier og begreper i mediesosiologien.
 • kunne forstå, forklare og kritisk reflektere over aktuelle hendelser og utviklinger relatert til media ved hjelp av teorier og konsepter i mediesosiologien.
 • kunne utvikle og gjennomføre en en kvantitativ innholdsanalyse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 4 timer pr. uke i hele semesteret i henhold til forelesningsplan. Gruppeøvinger 2 timer pr. uke i uker knyttet til arbeid med obligatorisk semesteroppgave (totalt 3 møter). Studenten må levere inn en obligatorisk semesteroppgave der en kvantitativ innholdsanalyse gjennomføres. Semesteroppgaven kan skrives individuelt eller i grupper opptil fire studenter. Tema skal godkjennes av emneansvarlig.

Semesteroppgaven organiseres, veiledes og godkjennes bare i vårsemesteret.

Obligatoriske aktiviteter: Semesteroppgaven må godkjennes.

Lengden på semesteroppgaven: Omtrent 4500 ord (12 sider)

Forelesningene blir holdt enten på engelsk eller norsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent semesteroppgave

Mer om vurdering

Vurderingsform: 5 timers skriftlig prøve.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVSOS123 15.0
SOS2009 7.5 HØST 2011
SVMV106 15.0 HØST 2012
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Medievitenskap
 • Samfunnsvitenskapelige fag
 • Sosiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU