course-details-portlet

POL2017 - Spesialiseringsemne i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 5 dager

Faglig innhold

Dette emnet bygger på POL1002 og gir en mer inngående behandling av sentrale begreper og teorier innenfor offentlig politikk. Kurset tar opp utforming og iverksetting av offentlig politikk, samt konsekvenser- og analyse av offentlig politikk. Temaene som tas opp eksemplifiseres gjennom utvalgte politikkområder.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

  • ha kunnskap om utforming og implementering av offentlig politikk

Ferdighetsmål - studenten skal kunne:

  • bruke sentrale teorier og tilnærmingsmåter til å analysere aktuelle problemstillinger innen området offentlig politikk og adminstrasjon

Læringsformer og aktiviteter

4 timer forelesninger per uke i første halvdel av semesteret.

Mer om vurdering

Vurderingsform: 5 dagers hjemmeeksamen i uke 9. Oppgavens omfang: 3000-5000 ord.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
POL2007 7.5 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsfag
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
06.11.2023

Innlevering
10.11.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU