course-details-portlet

POL2017 - Spesialiseringsemne i statsvitenskap: Offentlig politikk og administrasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Dette emnet bygger på POL1002 og gir en mer inngående behandling av sentrale begreper og teorier innenfor offentlig politikk. Kurset tar opp utforming og iverksetting av offentlig politikk, samt konsekvenser- og analyse av offentlig politikk. Temaene som tas opp eksemplifiseres gjennom utvalgte politikkområder.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

  • ha kunnskap om utforming og implementering av offentlig politikk

Ferdighetsmål - studenten skal kunne:

  • bruke sentrale teorier og tilnærmingsmåter til å analysere aktuelle problemstillinger innen området offentlig politikk og adminstrasjon

Læringsformer og aktiviteter

4 timer forelesninger per uke i første halvdel av semesteret.

Mer om vurdering

Vurderingsform: 3-timers skriftlig eksamen i uke 9

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
POL2007 7.5 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsfag
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU