course-details-portlet

SOS2011 - Migrasjon og mobilitet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 5 dager

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i sosiologiske perspektiver og teorier om migrasjon og mobilitet og diskuterer hvordan forskjellige former for mobilitet (individer, kapital og varer, informasjon) preger de sen-moderne samfunnene. Sentrale stikkord er sosial ulikhet, identitet og tilhørighet/utenforskap, samt hvordan agenter på ulike samfunnsnivå - så som migranter, arbeidsgivere, nabolag og lokalsamfunn, nasjonale myndigheter og globale aktører - bidrar til å forme migrasjon- og mobilitetsfenomener. Både globale migrasjonsstrømmer og innenlandsk/ lokal mobilitet belyses ut fra empiriske eksempler. Det vil variere fra år til år hvilke tema og eksempler som blir lagt mest vekt på.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:

  • gjennom presentasjon og gjennomgang av sentrale teorier og tilnærmingsmåter få en grunnleggende sosiologisk forståelse av perspektiver og teorier om migrasjon og mobilitet.

Ferdighetsmål - studenten skal:

  • kunne bruke sentrale teorier og tilnærmingsmåter til egne analyser av aktuelle problemstillinger knyttet til migrasjon og mobilitet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar 4 timer per uke i hele semesteret i henhold til undervisningsplanen. Det er kun mulig å gjennomføre obligatoriske aktiviteter det semesteret emnet undervises.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske innleveringer

Mer om vurdering

Vurderingsform: 5 dagers hjemmeeksamen.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sosiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU