course-details-portlet

SOS2019 - Vår sosiale virkelighet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Både individuelle opplevelser og den videre samfunnsutvikling kan forstås som bestående av en rekke sammenhengende sosiale prosesser. Med utgangspunkt i en detaljert forståelse av sosial interaksjon analyserer vi i kurset utviklingen av ulike fenomener, så som kafeliv, nærmiljø og offentlige rom, festivaler og andre kulturelle hendelser, frivillighet, aktivisme og opptøyer, samt sosiale medier. Kurset legger vekt på aktiv og kreativ deltakelse fra studentene og kan ta for seg andre fenomener som bringes på banen.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål: Studenten skal ha fått innsikt i hvordan fenomener i dagliglivet på ulike vis kan forstås som sosiale prosesser og hvordan disse prosessene danner utgangspunkt for samfunnsformasjon.

Ferdighetsmål: Studentene skal kunne forstå og analysere hendelser og situasjoner i hverdagen og i "det større" samfunnet ved bruk av perspektiver presentert i kurset.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 2 timer pr uke i hele semesteret i henhold til forelesningsplan, og gruppeøvinger 2 timer pr uke gjennom hele semesteret. Oppmøte på minst 80 prosent av forelesningene og seminarene. Øvingsopplegget presenteres i starten av semesteret. Det er kun mulig å gjennomføre obligatorisk aktivitet i det semesteret emnet undervises. Antall og krav oppgis ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjente øvingsoppgaver og oppmøte (minst 80 % på forelesningene og seminarene).

Mer om vurdering

Vurderingsform: Hjemmeeksamen (som blogg), som skrives gjennom hele semesteret. Studentene skriver sammen i grupper på 3-4 studenter.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sosiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU