SOS2019 - Vår sosiale virkelighet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Både individuelle opplevelser og den videre samfunnsutvikling kan forstås som bestående av en rekke sammenhengende sosiale prosesser. Med utgangspunkt i en detaljert forståelse av sosial interaksjon analyserer vi i kurset utviklingen av ulike fenomener, så som kafeliv, nærmiljø og offentlige rom, festivaler og andre kulturelle hendelser, frivillighet, aktivisme og opptøyer, samt sosiale medier. Kurset legger vekt på aktiv og kreativ deltakelse fra studentene og kan ta for seg andre fenomener som bringes på banen.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål: Studenten skal ha fått innsikt i hvordan fenomener i dagliglivet på ulike vis kan forstås som sosiale prosesser og hvordan disse prosessene danner utgangspunkt for samfunnsformasjon.

Ferdighetsmål: Studentene skal kunne forstå og analysere hendelser og situasjoner i hverdagen og i "det større" samfunnet ved bruk av perspektiver presentert i kurset.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 2 timer pr uke i hele semesteret i henhold til forelesningsplan, og gruppeøvinger 2 timer pr uke gjennom hele semesteret. Øvingsopplegget presenteres i starten av semesteret. Det er kun mulig å gjennomføre obligatorisk aktivitet i det semesteret emnet undervises. Antall og krav oppgis ved semesterstart. Vurderingsform: Hjemmeeksamen (som blogg), som skrives gjennom hele semesteret. Studentene skriver sammen i grupper på 3-4 studenter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjente øvingsoppgaver og deltakelse på forelesninger og aktiviteter.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100

Innlevering
13.11.2017

Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.