SOS1016 - Sosiologi og samfunn

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer

Faglig innhold

Temaet for emnet er for tiden "den norske modellen" i arbeidsliv og velferdsstat, og hvordan internasjonalisering og innvandring utfordrer denne modellen. Sentrale tema er demokrati i arbeidslivet, likestilling, arbeidsliv og velferdsstat i endring, globale omsorgskjeder, innvandring, rasisme og diskriminering. Kurset legger vekt på aktiv medvirkning, og ulike typer sosiologiske tekster og dokumentarfilmer blir benyttet i undervisningen.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal:
- forstå særtrekk ved den "norske modellen" i arbeidsliv og velferdsstat
- ha kjennskap til noen hovedtrekk i den historiske utviklingen av "den norske modellen"
- ha innsikt i hvordan internasjonalisering og innvandring påvirker modellen

Ferdighetsmål - studentene skal kunne:
- sammenfatte sentrale teoretiske og empiriske bidrag på feltet, både skriftlig og muntlig
- anvende sosiologiske perspektiver i analyser av "den norske modellen"
- vise evne til kritisk refleksjon og analyse av styrker og svakheter ved "den norske modellen" i lys av nyere utviklingstrekk i samfunnet

Læringsformer og aktiviteter

Dialogbaserte forelesninger 4 timer pr. uke i hele semesteret i henhold til forelesningsplan. Seminarer 2 timer pr. uke. Øvingsopplegget presenteres i starten av semesteret. Det er kun mulig å gjennomføre obligatoriske aktiviteter i det semesteret emnet undervises. Vurderingsform: 5 timers skriftlig prøve

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 20.12.2017 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.